×

Virtuózok - Szabályzat

A VIRTUÓZOK TELEVÍZIÓS TEHETSÉGKUTATÓ MŰSOR JÁTÉKSZABÁLYZATA

A „Virtuózok” című produkció a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (székhely: 1038 Budapest, Bojtár u. 41-47., cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-041306, a továbbiakban: DMSZ) médiaszolgáltatásában, a DUNA Televízióban és az M5 csatornán látható komolyzenei tehetségkutató műsorsorozat.

A műsorsorozat gyártására vonatkozó megbízást a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64., a továbbiakban: MTVA) adta, a DMSZ megrendelése alapján. A DMSZ fenntartja a műsor, az MTVA pedig a játékszabályzat változtatási jogát.

Jelen Játékszabályzat tartalmazza az MTVA és a Telekom New Média Zrt. által szervezett SMS és applikációs szavazásának leírását és szabályait.

I. ALAPFOGALMAK:

1. „Virtuózok komolyzenei tehetségkutató műsor” szavazás

I. szavazás:

2018. június 01. napján este az élő adás alatt 19:30-21:45 között.

A szolgáltatás lényege, hogy a szavazás keretében a résztvevők SMS-ben és applikáción keresztül szavazhatnak az elődöntőkben fellépő 27 (huszonhét) versenyzőre.
Az érvényesen leadott szavazatok után a résztvevő részt vesz a nyereménysorsolásban.

II. szavazás:

2018. június 01. napján sugárzott élő adás után egy héten át tart, a 2018. június 08. napján zajló Finálé végéig, alapdíjas, a +36-20/30/70-4422-999 számokon elérhető, SMS alapú szolgáltatás igénybevételével, valamint a MédiaKlikk Plusz elnevezésű applikáción (továbbiakban: applikáció) keresztüli szolgáltatás használatával a következő funkción keresztül: szavazás „Virtuózok komolyzenei tehetségkutató műsorban”.

A szolgáltatás lényege, hogy a szavazás keretében a résztvevők SMS-ben és applikáción keresztül szavazhatnak arra a 3 (három) versenyzőre, akiket a Döntőből a Fináléba a zsűri juttatott tovább. Az érvényesen leadott szavazatok után a résztvevő részt vesz a nyereménysorsolásban.

A Virtuózok komolyzenei tehetségkutató műsor szavazásszolgáltatás (a továbbiakban: szavazás) szervezője az MTVA és a Telekom New Media Zrt. (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29., cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-046367, a továbbiakban: TNM), a továbbiakban együttesen Szervezők.

2. Résztvevők

Az alapdíjas SMS és applikációs szavazást igénybevevő személyeket a későbbiekben résztvevőként definiáljuk.

II. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA:

1. A szavazás általános bemutatása:

A Duna Televízió és az M5 csatorna – által 2018. június 01. napján és 2018. június 08. napján sugárzott „Virtuózok komolyzenei tehetségkutató műsorhoz” kapcsolódó szavazásszolgáltatás célja, hogy a résztvevők szavazatukkal a számukra legszimpatikusabb versenyzőt 2018. június 01-én hozzásegítsék a „Közönségkedvenc díjhoz”, 2018. június 08-án pedig a “Virtuózok komolyzenei tehetségkutató műsor” fődíjának megnyeréséhez. A „Közönségdíj” az elődöntőkben fellépő 27 (huszonhét) versenyzőre leadott szavazatok alapján kerül átadásra. A fődíjas a 3 (három) finalista közül, a versenyzőkre leadott szavazatok alapján kerül kiválasztásra a Finálé adásában.

A szavazatok által kialakult sorrend megállapítása a résztvevők által leadott szavazatok számának összesítése után történik, azaz a véleménynyilvánítás döntően befolyásolja a műsorban szereplő versenyzők esélyeit.

A műsor első hét adásában végig a zsűri döntései a mérvadóak, a válogatókon és az elődöntőkben is ők választják ki a továbbjutókat. Még a Döntőben is (2018. június 01.) a zsűri választja meg a három korcsoport 3-3 versenyzőjéből azt az 1-1 embert, akit méltónak talál arra, hogy korcsoportjának legjobbja lehessen és a Fináléban megküzdhessen a nézők kegyeiért.

A döntőben a nézők szavazzák meg 27 (huszonhét) versenyző közül a „Közönségkedvenc díj”-ast, mely a Fináléban kerül átadásra.

2. A szolgáltatás igénybevételének menete és megvalósulása

APPLIKÁCIÓN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS

Az applikáció ingyenesen elérhető azon résztvevők számára, akik érvényes hozzáféréssel rendelkeznek az IOS és ANROID platformok alkalmazás központjaihoz, valamint regisztrálnak e-mail címmel vagy Facebook, Google+ illetve Twitter közösségi fiókokkal.

A szolgáltatás lényege, hogy a szavazás keretében a résztvevők az applikáció keretrendszerében található “Szavazás” elnevezésű funkcióban adhatják le voksaikat a versenyzőkre. Az alkalmazásba regisztrált és bejelentkezett regisztráló az applikációs szavazásszolgáltatáson keresztül ezen időszak alatt érvényes szavazatot 5 (öt) percenként tud leadni.”

SMS SZAVAZÁS

Bármely hazai mobiltelefon-szolgáltató bármely ügyfele, aki/amely olyan előfizetői vagy kártyás csomaggal rendelkezik, amelyből alapdíjas SMS üzenet küldésére van lehetőség, a szolgáltatást igénybe tudja venni.

Bármely hazai telefonszolgáltató bármely ügyfele, aki/amely olyan előfizetői csomaggal rendelkezik, amelyből alapdíjas SMS indítható, a szolgáltatást igénybe tudja venni.

Bármely külföldi mobiltelefon-szolgáltató bármely ügyfele, aki/amely olyan előfizetői vagy kártyás csomaggal rendelkezik, amelyből alapdíjas SMS üzenet küldésére van lehetőség Magyarország irányába, a szolgáltatást igénybe tudja venni.

Bármely külföldi telefonszolgáltató bármely ügyfele, aki/amely olyan előfizetői csomaggal rendelkezik, amelyből alapdíjas SMS indítható, a szolgáltatást igénybe tudja venni.

Egy telefonszámról legfeljebb 50 (ötven)) érvényes szavazat adható le. A rendszer fogadja a további SMS szavazatokat is, de azokat nem tekinti érvényesen leadottnak.

A résztvevő számára igénybe vehető szolgáltatás menete:

I. szavazás

A résztvevő az applikációban ill. a mediaklikk.hu/virtuozok oldalon megtalálja a 27 (huszonhét) versenyzőhöz tartozó  neveket, amelyek közül választhat, és a választott versenyző keresztnevét elküldheti az adásban megadott telefonszámra, illetve az applikációban a versenyző nevére kattintva adhatja le szavazatát.

II. szavazás

A résztvevő a televíziós adásból értesül a 2018. június 01-i adás végén a három versenyzőhöz tartozó  nevekről, amelyek közül választhat, és azt elküldheti az adásban megadott telefonszámra, illetve az applikációban a versenyző nevére kattintva adhatja le szavazatát.

3. A szolgáltatás időtartama

A szavazásszolgáltatás 2018. június 01. napjától, a Virtuózok műsorban elhangzó időponttól vehető igénybe. A szavazási etap a 2018. június 8-i élő adásban a műsorvezető által közölt időpontig tart.

A „Közönség Kedvence” díjra az elődöntők alatt lehet szavazni az adott adásban szereplő 9 versenyző közül. E díjra történő szavazás az alábbiak szerint történik. Az applikációs szavazásszolgáltatás az elődöntőket (2018. május 11., 2018. május 18., 2018. május 25.) követően, az adás utáni hét kedd éjfélig vehető igénybe. Ezen időpontokban az SMS szavazás nem biztosított. Az applikációs szavazásszolgáltatáson keresztül ezen időszak alatt érvényes szavazatot 20 (húsz) percenként lehet leadni.

Abban az esetben, ha a szolgáltatási időszakon kívül résztvevők alapdíjas SMS-t küldenek az adásban megadott számra, azt a rendszer már nem fogadja, így a szolgáltatási időszakon kívül érvényes szavazat nem adható le.

Az adáshoz tartozó szavazási időszak kommunikálása a műsorban történik meg; a műsorvezető által ismertetett időpontban kezdődik, és a műsorvezető által ismertetett időpontig tart, azaz a műsorvezető az adásban ismerteti a nézőkkel, hogy a szavazást elindította, illetve lezárta, a szavazásnak vége, tovább érvényes szavazatot a rendszer nem fogad. A műsorvezető bejelentésére a rendszerben az SMS szavazást – haladéktalanul – manuálisan a TNM indítja, illetve zárja le. Érvényes szavazatnak azok a beérkezett és feldolgozott SMS-ek számítanak, amelyek a szavazás indítása és lezárása közötti időtartam alatt érkeztek meg a TNM által üzemeltetett technikai rendszerbe. Az érvényes szavazatok mennyiségéről közjegyző jelenlétében készül részletes jegyzőkönyv mind az applikáció, mind az SMS tekintetében.

Figyelem! A szavazat csak akkor minősül érvényesnek, ha a szavazási időszak (felfüggesztés vagy lezárás) végéig az aggregátorhoz meg is érkezik. Tekintettel a különböző szolgáltatók (mobiloperátori és internetszolgáltató) hálózati kapacitására, a szavazat beérkezése szolgáltatónként eltérő időt vesz igénybe. TNM érvénytelennek tekinti azon szavazatokat, amelyek a szavazási etapon kívüli időszakban érkeznek be, illetve amelyek az egy telefonszámról leadható maximális szavazatszámot meghaladják.

III. NYEREMÉNYEK, AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE, NYERTES

1. A nyeremények

A produkció adásaiban a szavazók között az adásokban ismertetettek alapján nyereményeket sorsolunk ki. Az élő adásokban a nézőkkel és szavazókkal, képpel és elhangzással ismertetjük a nyeremény-struktúrát.

A szavazások eredményének meghatározásakor (lezárás, sorrend, arányok) illetve a nyeremények sorsolása közjegyző jelenlétében történik, amelyről jegyzőkönyv készül.

Azok között a résztvevők között, akik helyes formában adták le érvényes szavazatukat, a TNM közjegyző jelenlétében a számítógépes véletlenszerű algoritmus segítségével kisorsolja a nyerteseket, illetve pótnyerteseket (utóbbiakat arra az esetre, ha az alábbiak szerint a nyertes definiálása vagy a vele való kapcsolatfelvétel sikertelen, vagy a nyertes az alábbiak szerint nem működik együtt. Ezen esetben az eredeti nyertes a Szervezőkkel, DMSZ-szel szembeni igényérvényesítésének lehetősége kizárt).

A nyereményekről a résztvevők az adásokból értesülnek. Nyereményt azok között a résztvevők között sorsolunk ki, akik a szavazás során érvényes szavazatot küldtek be. A telefonszám, illetve a Facebook regisztrációs név annyiszor kerül be az adatbázisba, ahány érvényes szavazat érkezik erről a telefonszámról az adott élő műsor szavazási ideje alatt. Ennek megfelelően, ha a szavazó az adás alatt több szavazatot küld, akkor nagyobb esélye van a nyereményre.

Nyeremények:
A nyereményváltoztatás jogát fenntartjuk, az aktuális nyeremények az adásban megnevezésre kerülnek és a teletext 732. oldalán, valamint a mediaklikk.hu/virtuozok oldalon megtekinthetők.

A nyeremények másra át nem ruházhatóak és pénzre át nem válthatóak.

A nyertes hiteles és teljes körű azonosítását követően az MTVA vagy annak megbízottja juttatja el/adja át a nyereményeket. A nyeremények átadásáról kép és/vagy hangfelvétel készülhet, amelyet az MTVA az általa kiválasztott bármely televízió- és/vagy rádiócsatornán korlátozás nélkül bemutathat, illetve az Interneten is nyilvánossághoz közvetíthet.

2. A nyertes definiálása

Nyertesként azonosítja a TNM azt a résztvevőt, aki érvényes szavazatot adott le SMS-ben és/vagy applikáción keresztül.

Az SMS szavazásban résztvevőt akkor tudjuk azonosítani nyertesnek, ha az alábbi három információ közül legalább kettővel rendelkezik:

  • ismeri az adott telefonszámot, ahonnan a szolgáltatást igénybe vette, illetve ezzel a telefonszámmal tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást és azt bemutatja;
  • ismeri az előfizető vagy a kártyatulajdonos nevét, illetve ezzel a névvel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást és azt bemutatja;
  • ismeri a nyertes SMS küldésének időpontját, illetve ezzel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást.

Nyertesként azonosítjuk azt a résztvevőt, aki érvényes szavazatot adott le applikáción keresztül, ha az alábbi információval rendelkezik:

  • ismeri a szavazatot leadó nevét és e-mail címét;

Amennyiben a kisorsolt nyertes SMS-ben szavazatott, akkor minden esetben az informatikai rendszerben található hívószámon (ahonnan érkezett a szavazat) hívja vissza a TNM, közjegyző jelenlétében, a sorsolás után, és azt jegyzőkönyvben rögzítik.

Amennyiben a kisorsolt nyertes applikáción keresztül szavazott, akkor minden esetben e-mail címén és a facebookon keresi meg a TNM, közjegyző jelenlétében, a sorsolás után és azt jegyzőkönyvben rögzítik.

3. A nyertes értesítése:

SMS-en történő szavazás esetén a kisorsolt nyertes(eke)t a TNM a nyertes telefonszám felhívásával telefonon értesíti a nyeremény tárgyáról, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről, a sorsolást követő első munkanapon. Amennyiben a hívás sikertelen, úgy azt a TNM 3-szor egymás után megismétli. Ha az összesen három próbálkozás mindegyike sikertelen, úgy a TNM a soron következő pótnyertest telefonon keresztül értesíti.

Applikáción történő szavazás esetén a kisorsolt nyertes(eke)t a TNM írásban (e-mail címén és a facebook fiókján keresztül) értesíti a nyeremény tárgyáról, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről, a sorsolást követő 60 (hatvan) percen belül vagy az azt követő első munkanapon. Amennyiben a nyertes nem reagál 24 (huszonnégy) órán belül, úgy azt a TNM 3-szor egymás után megismétli. Ha az összesen három próbálkozás mindegyike sikertelen, úgy a TNM a soron következő pótnyertest értesíti.

Ennek értelmében tehát a kisorsolt szavazó, illetve a kisorsolt telefonszám jogosultja akkor tekinthető nyertesnek és így jogosultnak a nyereményre, ha a tájékoztatás céljából történő megkeresés eredményes, a szavazó elérhető és/vagy a telefonbeszélgetés létrejön.

Ha felveszi a telefont, de azt leteszi, vagy megtagadja az adatrögzítés bármely lépését (nem adja meg a szükséges személyes adatait), vagy a nyeremény eljuttatásához szükséges folyamat bármely lépését, akkor az ilyen „nyertesként” kisorsolt szavazó a nyeremény kiadása iránti igényét elveszíti, és ilyen igénnyel nem léphet fel. Ebben az esetben a sorsoláskor már kisorsolt soron következő pótnyertes válhat jogosulttá a nyereményre.

A TNM a nyertes személyes adatait (név, lakcím, telefonszám) rögzíti és azt 90 (kilencven) napig őrzi meg.

4. A nyeremények kiadásának feltétele:

A sikeres értesítés alkalmával azonosított nyertes a személyes adatait az alábbiak szerint köteles megadni:

  • név; anyja neve; születési hely és idő;
  • személyi igazolvány szám és adóazonosító jel

Az azonosított nyertes személyesen vagy legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással ellátott személy útján egyeztethet a nyeremény átvételéről a két nyeremény felajánlójával.

5. A nyereményigény érvényesítésének időtartama:
A nyeremények érvényessége 30 (harminc) nap, azaz amennyiben ezen idő alatt a TNM nem tudja elérni a nyertest, vagy az elért és értesített nyertes ezen idő alatt sem veszi át nyereményét, úgy a nyertes nyereménye át nem vett nyereménynek minősül, a nyereményt közjegyző jelenlétében a TNM újra kisorsolja azonos adatbázisából.

6. Adatkezelés
A résztvevő szavazatának leadásával tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép/hang/filmfelvétel készülhet, amelyet az MTVA az általa meghatározott bármely médiaszolgáltató útján korlátozás nélkül bemutathat és az Interneten is közzétehet. Az adás időpontjáról az MTVA és a TNM közvetlenül állapodnak meg. Résztvevő az SMS elküldésével, illetve az applikáció szavazás funkciójának használatával (a továbbiakban egységesen: szavazás) egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, az MTVA valamint TNM vagy általuk meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 (kilnecven) napig rendelkezésre kell állnia.

A résztvevő a szavazással beleegyezik, hogy az előzőek szerinti személyes adatait a TNM és az MTVA rögzítse, és a TNM által rögzített adatokat továbbítsa az MTVA részére a nyereményátadás/kézbesítés céljából.

A résztvevő a szavazással engedélyezi, hogy az MTVA valamint a TNM a szavazás szervezése és eredményes lebonyolítása céljából a személyes adatait a jogszabályoknak megfelelően kezelje.

A résztvevő kijelenti, hogy a szavazás feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a szavazáshoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a szavazáshoz megadott személyes adatokat az MTVA valamint a TNM a szavazás lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, azt 3. személy részére továbbítsa, illetve adatfeldolgozóval feldolgoztassa.

Mindezek alapján az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679. rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás.

A résztvevő az MTVA, valamint a TNM munkatársaitól bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Abban az esetben, ha a résztvevő adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, így különösen, ha nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból, illetve tiltakozhat adatainak ilyen célból való kezelése ellen, elsősorban az MTVA Bp. Kunigunda útja 64. valamint a TNM Bp. XXII. Nagytétényi u. 29. sz. alatti elérhetőségén, illetve 9. pontban foglalt e-mail címen.

Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra.

A jelen Szabályzatban foglaltak tekintetében az MTVA adatkezelő, míg a TNM az MTVA megbízása alapján és annak keretei között adatfeldolgozó.Jogainak megsértése esetén a résztvevő az MTVA székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszék, illetve választása szerint a saját lakóhelye vagy ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt pert indíthat, illetve vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c.).

A résztvevő jogaira és jogérvényesítési lehetőségeire vonatkozó részletes rendelkezéseket a hatályos magyar és európai jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Rendelet rendelkezései, továbbá az MTVA Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, amely a következő linken érhető el:
http://www.mtva.hu/wp-content/uploads/sites/17/2017/05/MTVA_ADATVEDELMI_SZABALYZAT.pdf

TNM Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH – 68471/2013
MTVA adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH – 93729/2016.

7. Felelősség kizárása
A hibás (pl. rossz név, kód, tévesztés) vagy a szolgáltatás időtartamán kívül beérkezett szavazatokért az MTVA valamint a TNM semmilyen felelősséget nem vállal. A jelen szabályzatban foglalt feltételeknek meg nem felelő szavazatok érvénytelenek és azok a szavazásból kizárásra kerülnek, a nyereménysorsoláson részt nem vehetnek.

Az MTVA valamint TNM a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

8. A SZOLGÁLTATÁS technikai kivitelezése; SZAVATOSSÁG, GARANCIA
A szavazás önálló számítástechnikai rendszeren fut. A rendszer a mobil szolgáltatóktól bérelt vonalakon bonyolítja a bejövő SMS forgalmakat.

A TNM az SMS-ek feldolgozását saját hardver-, és szoftverrendszerén belül kezeli. Az applikáción keresztüli szavazatok feldolgozását a HERMÉSZ-SOFT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7521 Kaposmérő, Vörösmarty utca 42., cégjegyzékszáma: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága 14-09-305612 adószáma: 13143051-2-14, képviseli: Herczeg Zsolt ügyvezető) végzi.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó nyereményjáték előírásoknak megfelelő lebonyolítását a TNM a mindenkori hatályos jogszabályok betartásával szavatolja.

A résztvevő a szavazással kapcsolatban jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi, elfogadja, és egyben kijelenti, hogy abban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt.

A hivatalos Szabályzat hozzáférhető a Szervező címén, valamint a műsor honlapján: mediaklikk.hu/virtuozok oldalon, valamint a TXT 732. oldalán.

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát. Az esetleges módosításokat a Honlapon közzéteszi. A résztvevő felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjon.

9. Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek
A szolgáltatással kapcsolatban a TNM (1) 372-4950 -es telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni 0-24 óra között. A TNM a beérkező kérdéseket, észrevételeket feldolgozza és az egyes hívókat minden esetben visszahívja, a beérkező észrevételekről, kérdésekről a TNM ügyfélszolgálata egyedi sorszámmal ellátott listát vezet. A TNM ügyfélszolgálata a hívó által megadott hívószámon hívja vissza az ügyfeleket. A résztvevő a személyes adatai kezelését érintően felvilágosítást az adatvedelem@mtva.hu e-mail címen kérhet.
MTVA Telekom New Média Zrt.

 

A VIRTUÓZOK TELEVÍZIÓS TEHETSÉGKUTATÓ MŰSOR JELENTKEZÉSI FELTÉTELEI

I., A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

1, A versenyzők csak egyéni produkcióval indulhatnak.

2, A versenyre a XVII. és a XX. század között élt zeneszerző szabadon választott darabjával lehet jelentkezni. Felhívjuk a jelentkezők és felkészítő tanáraik figyelmét, hogy az adatlapon megjelölt repertoárban már tanult műveket jelöljenek meg. A művek karaktere, stílusa egymástól eltérő legyen és a megjelöltek között – lehetőség szerint – egy virtuóz darab is szerepeljen. Hosszuk minimum 3, maximum 5 perc lehet. (Hosszabb mű vagy tétel esetén húzással szólalnak meg a művek, az elődöntőben és a döntőben a művet zenekari kísérettel kell játszani. Az átiratot a műsor készítteti.)

3, A jelentkező az alábbi hangszerek közül választhat:

BLOCKFLÖTE, FUVOLA, OBOA, KLARINÉT, SZAXOFON, FAGOTT, KÜRT, TROMBITA, HARSONA, TUBA
HEGEDŰ, BRÁCSA, CSELLÓ, NAGYBŐGŐ
ZONGORA, CSEMBALO, ORGONA
CIMBALOM, HÁRFA, GITÁR, HARMONIKA, ÜTŐHANGSZEREK
MAGÁNÉNEK

4, A versenyzők három korcsoportban bizonyíthatnak:
I. KICSIK 2003. június 1. és 2011. május 31. között születettek
II. TINIK 1998. június 1. és 2003. május 31. között születettek
III. NAGYOK/Hangszer 1993. június 1. és 1998. május 31. között születettek
NAGYOK/Ének 1990. június 1. és 1998. május 31. között születettek

5, A jelentkezési határidő: 2018. február 20. éjfél

II., A JELENTKEZÉS MENETE

– A jelentkezés online felületen történik. A mediaklikk.hu/virtuozok oldalon található az online jelentkezési adatlap és ide lehet feltölteni egy videót is a jelentkező által előadott zeneműről. Fontos, hogy a jelentkező által feltöltött videó kép- és különösen hangminősége a produkciójának megítélése szempontjából a lehető legmegfelelőbb legyen.

– A kiskorú jelentkezőknek szülői beleegyező (törvényes képviselői) nyilatkozatot is csatolniuk kell a jelentkezéshez és részvételhez való feltétlen hozzájárulásról.
– A regisztrációhoz minden segítséget megad a weblap útmutatója. Kérdések esetén a virtuozok@mtva.hu -ra várjuk leveleiket.

– A Jelentkezőknek legkésőbb 2018. február 28-ig jelzünk vissza.
A válogatás során készülő videofelvételeket részletekben vagy egészében a műsor készítői, a közszolgálati médiaszolgáltató, az MTVA és ezek kizárólagos tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervezetek később szabadon (tér- és időbeli korlátozás, valamint további engedélykérés és díjfizetés nélkül) felhasználhatják a Virtuózok műsorával kapcsolatos médiatartalmakban (különösen: televíziós híranyagokban, montázsokban, vagy a műsor internetes honlapján).

III., A VÁLOGATÁS MENETE

1.) A jelentkezési határidő: 2018. február 20.

2.) A jelentkezés lezárása után előreláthatólag 2018. március 3-4-én előzetes meghallgatásokra kerül sor Budapesten. A meghallgatást egy szakemberekből álló zsűri végzi, ami televíziós műsorkészítőkből és klasszikus zenei végzettséggel rendelkező szakemberekből áll.

3.) Az egyéni meghallgatások után, legkésőbb 2018. március 11-ig visszajelzünk telefonon és/vagy válaszlevélben a jelentkezőknek. Azok a Jelentkezők, akik az egyéni meghallgatáson továbbjutnak, a műsor válogatóműsoraiban már részt vesznek.

4.) Azok a versenyzők, akik szakmai tudásuk alapján továbbjutnak az egyéni meghallgatásokról, korcsoportonként egy válogatón vesznek részt, immár a műsor öt zsűritagja előtt. A 3 válogató műsor tervezett felvétele 2018. április 4-5-6-án, egy budapesti televíziós stúdióban zajlik majd. Korcsoportonként külön napokon válogat majd a zsűri a KICSIK, a TINIK és a NAGYOK között. Ezek a válogatók már a televíziós adás részét képezik. A zsűri korcsoportonként 9-9 versenyzőt juttat tovább az elődöntőkbe.

5.) Az elődöntőkben, melyek felvétele előre láthatólag május 1-2-3-án budapesti televíziós stúdióban zajlik, már csak a korcsoportonként kiválasztott 9 legjobb versenyző lép fel újra a zsűri előtt, korcsoportonként külön napokon. Az adott korcsoport 9 versenyzője egyénileg előad egy újabb klasszikus zenei darabot kamarazenekarral a zsűri előtt. Emellett együtt is fellépnek majd: az elődöntőre egy közös produkcióval is felkészülnek – egy-egy különleges sztárvendég segítségével. A 9 elődöntős közül mindhárom korcsoportból 3 versenyzőt juttat tovább a zsűri a Döntőbe.

6.) A Döntő élő adásában – 2018. június 1-én – az eddig külön adásokban bemutatott korcsoportok továbbjutói már egy adásban szerepelnek, de továbbra is csak a saját kategóriájukon belül küzdenek meg a győzelemért. A Döntőben mind a 9 versenyző szimfonikus zenekarral egy-egy újabb darabot ad elő a zsűri előtt. A versenyzők egyéni teljesítménye alapján a zsűri megszavazza, hogy korcsoportonként ki az az 1-1 versenyző, aki saját kategóriájában megnyeri a versenyt. Így a Döntő élő adásának végén összesen három versenyző örülhet. Ők mindhárman megkapják a jogot a Fináléba jutásra.

7.) A Fináléban, élő showban – 2018. június 8. – a 3 korcsoport nyertesei mérkőznek meg egymással. Mindhárom versenyző két fordulóban bizonyíthat a nézőknek: egy klasszikus darabbal és egy crossoverrel is készülnek, de az öt zsűritagnak itt már nincs döntési jogköre, csupán véleményezhetik a versenyzők produkcióit. A Fináléban ugyanis egyedül a nézők döntik el szavazással, ki legyen az abszolút győztes, azaz a Virtuózok fődíjasa.

IV., SZAVAZÁS
Szavazás az élő Döntőben és az élő Fináléban, SMS-ben vagy az ingyenes applikáción keresztül történik.
A Virtuózok 2018 tavaszán 8 adásban lesz látható a Duna televízióban.
Első adás: 2018. április 20., Finálé: 2018. június 8.
A jelen Játékszabályzat változtatási jogát az MTVA fenntartja!

V. ADATKEZELÉSI ÉS SZERZŐI JOGI NYILATKOZAT

A Jelentkező a mediaklikk.hu/virtuozok online űrlap kitöltésével és elküldésével (a továbbiakban Jelentkezése) egy időben az alábbi nyilatkozatot teszi:

1. Kijelentem, hogy a Jelentkezés során megadott személyes adatokat kifejezetten abból a célból bocsátottam az MTVA rendelkezésére, hogy 2 évig felhasználásra kerüljenek az MTVA által gyártott, illetve a jövőben gyártásra kerülő műsorokkal, elsődlegesen a Virtuózok 2018. című műsorral összefüggésben, illetve egyéb, a közszolgálati médiaszolgáltatásban sugárzásra kerülő műsorszámok kapcsán.
Tudomásul veszem, hogy Jelentkezőként köteles vagyok hiteles adatokat megadni a Jelentkezés során. Amennyiben bármely adat tekintetében változás következik be, köteles vagyok ezeket aktualizálni a változást követő 2 munkanapon belül. Amennyiben hamis vagy hiányos adatokat adtam meg, az MTVA a Jelentkezést minden értesítés nélkül törölheti.
Jelentkezőként a mediaklikk.hu/virtuozok oldalon megtalálható feltöltő dobozba kell megadnom a kért adatokat, valamint fel kell töltenem egy általam előadott, a jelen Játékszabályzat I. pontjában részletesen körülírt videót. Tudomásul veszem, hogy amennyiben kiskorú vagyok, meg kell adnom a törvényes képviselő /szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy gyám/ adatait is egy szülői hozzájáruló nyilatkozatban, mely ITT található. Tudomásul veszem, hogy a törvényes képviselő hozzájárulása nélkül a Jelentkezést az MTVA törli.

2. A Jelentkezéssel elismerem, hogy adatszolgáltatásom önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapul, valamint kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az MTVA, mint adatkezelő a megadott adataimat
(i) a verseny szervezése, a szereplőválogatás lebonyolítása érdekében feldolgozza, megőrizze és kezelje 2 évig;
(ii) azt 3. személy részére továbbítsa, illetve más adatfeldolgozóval feldolgoztassa;
(iii) a velem való kapcsolattartás, hírleveleinken keresztül történő rendszeres tájékoztatás céljából.

A Jelentkezéssel ahhoz is hozzájárulok, hogy személyes adataimat a műsor készítői, az MTVA mint adatkezelő és az MTVA kizárólagos tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervezetek alkalmazásában álló személyek, valamint a műsorszámokat bemutató közszolgálati médiaszolgáltató meghatározott körű munkatársai is megismerhessék.
Az adatkezelés jogalapja a versenyző engedélye. A versenyzőt az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) szerint illetik meg. Tudomással bírok arra vonatkozóan, hogy tájékoztatást kérhetek személyes adataim kezeléséről, azokba bármikor betekinthetek, valamint kérhetem azok helyesbítését.
A Jelentkezés kizárólag valamennyi feltétel megértésével és elfogadásával lehetséges. Tudomásul veszem, hogy a jelen szabályzat és nyilatkozat tartalmának meg nem ismerése számomra felróható és nem mentesít a betartásra vonatkozó kötelezettség alól

3. Tudomásul veszem továbbá az MTVA azon felhívását, hogy a Jelentkezés a verseny adatbázisába való bekerülés feltétele.
Tudomásul veszem ezen felül az MTVA adatvédelmi nyilatkozatában foglaltakat, amely az mtva.hu (http://mtva.hu/hu/jogiesadatvedelminyilatkozat) oldalon található. A versennyel összefüggő adatkezelést a NAIH az alábbi nyilvántartási számon tartja nyilván:
NAIH – 93729/2016.
NAIH – 102260/2016

Az MTVA adatvédelmi szabályzata itt található:
http://www.mtva.hu/wp-content/uploads/sites/17/2017/05/MTVA_ADATVEDELMI_SZABALYZAT.pdf

Tudomásul veszem, hogy az általam megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), és az ebből adódó problémákért (e-mail kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért) az MTVA felelősséget nem vállal. Az MTVA-t tehát nem terheli semmilyen felelősség, ha szándékos, vagy gondatlan magatartásomból eredően helytelen vagy hiányos adatot, vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adtam meg.

4. Szavatolom, hogy a regisztráció során feltöltött hang, vagy kép- és hangfájl tekintetében a felhasználási jogokkal rendelkezek. A feltöltött fájlok felhasználásának jogosságáért, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő engedélyek megszerzéséért (ideértve a díjak megfizetését is) kizárólagosan terhel felelősség. Kijelentem, hogy a feltöltött tartalom és az ahhoz kapcsolódó személyes adat nem sérti harmadik személy szerzői és egyéb jogait. A feltöltéssel hozzájárulok ahhoz, hogy a műsor készítője, az MTVA, a közszolgálati médiaszolgáltató, valamint ezek kizárólagos tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervezetek a feltöltött tartalmat kizárólagosan, térítésmentesen, tér- és időbeli korlátozás nélkül, a nyilvánossághoz közvetítésre alkalmas bármely technológia útján korlátlan számban nyilvánossághoz közvetítsék, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben rögzített valamennyi ismert felhasználási módon [így különösen földi és/vagy műholdas sugárzással vagy bármely más módon – a hozzáférés lehetőségét a nyilvánosság tagjai számára egyénileg megválaszthatóan is – történő nyilvánossághoz közvetítéssel, átdolgozással, kiadással, bármely ismert eljárással (pl. kép- vagy hangfelvételen rögzítéssel, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolással) történő többszörözés és a többszörözött műpéldányok terjesztésével (beleértve azok forgalomba hozatal céljából az országba történő behozatalát is) útján] felhasználja.
Tekintettel a műsorgyártás költségeire és sajátosságaira és a műsor jellegére – tudomásul veszem, hogy csak abban az esetben vagyok jogosult a fent megadott szerzői, előadóművészi jogaimat részben vagy egészben visszavonni, illetve a teljes műsor-adás felvételétől történő visszalépésre, amennyiben az MTVA-nak a visszavonással egyidejűleg megfizetem az érintett adás újragyártásának, valamint az összes ennek kapcsán bármely jogcímen felmerülő költséget. Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a Gyártó, az MTVA, a közszolgálati médiaszolgáltató jogos érdekét, vagy – jogi személyeket is megillető – személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogait sértené vagy veszélyeztetné.

VI.

A Jelentkezéssel a versenyző kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben bejut a válogató adásba, az MTVA-val térítésmentes írásbeli szerződést köt a műsorban való részvétel és előadás tekintetében az MTVA által meghatározott feltételek szerint.

Amennyiben
• a szerződés a versenyzőnek felróható okból legkésőbb az – MTVA által meghatározott – első adásnapot megelőző 15. napig nem jön létre,
• illetve a pályázati kiírásban, szabályzatban rögzített feltételeket a versenyző megszegi, így különösen, de nem kizárólagosan nem saját előadást sajátként nyújt be,
• az MTVA, illetve a gyártó által meghatározott időpontban ellenőrzési körébe tartozó okból rendelkezésre állási-, illetve fellépési kötelezettségét nem teljesíti,
úgy (különös figyelemmel a fentiek eredményeként felmerülő többletköltségekre, a közszolgálati média műsorszerkesztési folyamataira és az adásbiztonságra) 500.000, azaz ötszázezer forint összegű kötbért fizet meg az MTVA részére, melynek összegét az MTVA felszólítását követő 5 (öt) munkanapon belül átutalni vállal az MTVA 11794008-20541884-00000000 számú számlaszámára.