VÁSÁRY TAMÁS SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐ HANGVERSENYE

Vásáry Tamás vallja, hogy Beethoven 9. szimfóniája „az emberiségről szól, de a lehető legfelsőbb szinten, valamilyen mélységes szeretettel átitatva”. Erkel Ferenc több ízben is dirigálta a darabot, amikor 1867-ben újra műsorra tűzte, egy korabeli beszámoló így elmélkedett: „A mai korban különös jótétemény a valódi zene. Minden meghasonlik, kétkedik, töpreng és vajúdik; maga a költészet is követi az idő zilált szellemét. A harmónia nem uralkodik többé máshol, csak a zenében.”
Vásáry Tamás 90. éves szülinapját Beethoven Ix. szimfoniájával köszönti a Magyar Rádió Művészeti Együttesei.

További videók