×

Tanúságtevők Engesztelők

Egy fiatal női szerzetesközösség – amely középkori alapokon nyugszik. Az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek, a Magyar Pálos Rendnek évszázadokon keresztül nem volt női ága. A rendszerváltás, a szerzetes közösségek kommunizmus utáni feléledése hozott ebben változást: a 90-es évek elején pálos segítséggel, pálos lelkiség szerint szerveződtek meg és tettek fogadalmat Márianosztrán Esztergomi Boldog Özséb első engesztelő nővérei.
A pálosok 2003-ban fogadták el a közösséget a rend induló női ágának, mert szükségét érezték annak, hogy apostolkodó életüknek erősebb imaháttere legyen. A közösség innentől használja az Első Remete Szent Pál Monasztikus Nővérei elnevezést.
Erdőkürti monostorukban a folyamatos imának és engesztelésnek élnek, napjaikat csendben, munkával és elmélkedéssel töltik – Boldog Özséb példájára felajánlva életüket a magyar egyházért, nemzetünk és a világ megszentelődéséért.

További videók