Salamon II/2.

És mind az egész föld látni akarta Salamon gazdagságát és dicsőségét Jeruzsálemben. És minden felől tódult a nép, hogy hallgassák Salamon bölcsességét, mert hozzá fogható nem volt az egész földön. Dávid még halála előtt egybegyűjtötte az Úr templomához a szükségeseket, megmutatta Salamonnak annak formáját. És Salamon uralkodásának negyedik esztendejében elhatározta, hogy megépíti az Úr templomát. És amikor hét esztendő múlva elvégezte az egész művet, és felépült az Úr temploma, Salamon egybehívatta Izráel véneit és minden nemzetségének fejedelmeit, hogy az Úr szövetségének ládáját - a frigyládát - elvigyék Jeruzsálembe, a templomba.
Salamon király sok idegen asszonyt szeretett meg. Elvette feleségül a fáraó leányát, de a moábiták, ammoniták, edomiták, szidónbeliek és hitteusok királylányait is. Negyven esztendeig uralkodott Jeruzsálemben Izráel felett.

(Eredeti hang digitálisan.)

További videók