×

Hazajáró Tarkő-hegység - „Ama híres Tarkő s Gímes hegynek alján”

A Keleti-Kárpátok külső flis karéján, a Csíki-havasok, a Csalhó és a Goszmán között, a Tatros völgye fölött őrködik a Tarkő-hegység. Igazi határhavas: földtanilag a Pannon- és a Moldáv-lemez ütközési vonalán emelkedik, míg a történelem Erdély és Moldva határának jelölte ki. Turisták ritkán járják, jelzett ösvényei alig vannak, de havasi legelők, és kaszálók tarkította erdőségeiben annál több a vadcsapás és a pásztorösvény. S ahogy a táj alakította a csángó magyar néplelket, úgy alakította Gyimes népe az ősvadont hegyvidéki kultúrtájjá.Termékeny földjei, a Tarcal déli lejtőin művelt szőlőfajtái egész Európában hírnevet szereztek a Szerémségnek. Az aranykornak a török hódoltság vetett véget, amikor magyarok tömegei hulltak el vagy menekültek északra, miközben helyükre délszláv népek húzódtak fel. A szerémségi magyar szórvány szigetek ma is vészesen fogyatkoznak a nagy szerb tengerben.

További videók