×

Hazajáró Kraszna-Havas 2. és a Felső-Tisza-vidék koronavárosai

Kárpátalján, Nagy-ág és a Tarac völgye között húzódik a Kraszna-havas. Előterében, a Felső-Tisza-vidékén a szabadságjogaikért századokon át küzdő máramarosi koronavárosok strázsálnak. A szovjet időkben elvesztek kiváltságaik, de a vidék elzsibbasztott tagjaiba lassan újra vér áramlik, hála a honfiaknak, akik Kölcsey szelleméhez hűen „hatnak, alkotnak, gyarapítanak, hogy a Haza újra fényre derüljön.”

További videók