×

Hazajáró Dél-Bánság - Nándorfehérvártól Torontálvásárhelyig

A délvidéki Bánság, vagyis Temesköz déli végeibe, a Pancsovai-löszöshát délibábos rónájára látogat a Hazajáró. Elsőként Nándorfehérvárra, ahol a „Hunyadiak diadalmas hadai állottak őrt a Duna mentén és védelmezték Európát a keleti barbárok hordái ellen.” Ahol a régmúlt dicsősége után a tatár és török iga, az osztrák katonai kormányzat, majd annak nyomán a betelepített balkáni népek tömegei morzsolták fel a magyarságot. A termékeny torontáli síkon a legdélibb magyar nyelvszigeteket már az újabb korokban idetelepült székely falvak jelentik. A harangok már nem diadalt hirdetnek, inkább vészt jósolnak. Mégis van remény, mert él még a hit és szól még a magyar dal idelent.

További videók