×

Hazajáró 2020.05.30-i adás

Szeszélyesen kanyarog a Dráva kelet felé, érzi, lassan bevégzi útját. Bal partján Somogy és Baranya int neki búcsút a csonkahon nevében. A néprajz és a földrajz Ormánságnak nevezi ezt a tájat, amelynek lakossága hagyományosan református, egyedülálló festett kazettás templomaik az ősi magyar jelképrendszer elemeit hordozzák. Patkó Bandi és a Tenkes kapitánya hazája, a sajátos népi kultúrájú Ormánság a török óta keresi régi önmagát, de peremhelyzete, gazdasági potenciálja, Trianon nem engedi kilépni az elfeledettség árnyékából. A természeti adottságok, az ártéri erdők, a mocsárrétek, az évszázados tölgyerdők, a gazdag élővilág és ezek őre, a Duna-Dráva Nemzeti Park garancia arra, hogy a mezőgazdaság és a népi hagyományok mellett a turizmus lehessen a kitörési pont a 21. század hajnalán. Nyeregbe pattan a Hazajáró, hogy a Három folyó kerékpáros útvonalon látogassa meg Drávamente elfeledett kincseit.

További videók