Ezer év szentjei Boldog Mór (1000-1070)

A hagyomány szerint magyar szülőktől született 1000 körül. Szent István király 1030 körül fiával látogatást tett Szent Márton hegyén, amelynek kolostorában akkortájt Mór volt az apát. Miután Szent Imre herceg meggyőződött a szerzetes rendkívüli életszentségéről, a király akarata kiszólította őt a kolostor csendjéből és a pécsi püspökség élére állította. 1055-ben tanúként aláírta a nevezetes tihanyi alapítólevelet, és egyike volt első magyar íróinknak. Életének nyilvánvaló szentsége méltán váltott ki tiszteletet halálától napjainkig.

További videók