Csángó pünkösdi szentmise közvetítése Csíksomlyóról

A moldvai magyarok már évszázadok óta nem részesülhetnek magyar nyelvű lelkigondozásban, nemzedékek hosszú sora óta román nyelvű papok szolgálnak körükben. A legtöbb templomban tiltva van a magyar szó, ősi, archaikus énekeiket sem énekelhetik az évszázadok óta tartó elrománosítási folyamat részeként. Sőt, a legtöbben már nem is ismerik ezeket, nem tudják magyarul a mise válaszait. Sokan eljönnek viszont minden évben a csíksomlyói búcsúba, ahol anyanyelvükön végezhetik el szentgyónásukat, és magyar misén vehetnek részt. Zarándoklatuk során hagyományosan a Csíksomlyó-Csobotfalvi egyházközség hívei szállásolják el őket, és ebbe a templomba érkeznek, innen mennek haza Moldvába. Indulásuk előtt még részt vesznek az itt számukra tartott pünkösdi szentmisén.

További videók