Csíksomlyói pünkösdi búcsú közvetítése 2023

A csíksomlyói búcsú az összmagyarság egyik legjelentősebb vallási eseménye, amelyen évről évre százezrek gyűlnek össze. A legenda szerint 1567-ben tartották itt az első búcsújárást, amikor János Zsigmond erdélyi fejedelem fegyverrel akarta a katolikus székelyeket az unitárius vallás felvételére kényszeríteni. Csík, Gyergyó és Kászon népe pünkösd szombatján Csíksomlyón gyülekezett, Szűz Mária segítségét kérte, majd legyőzte a fejedelem seregét a Hargita Tolvajos-hágójában. A diadal után újból Csíksomlyón adtak hálát, egyben fogadalmat tettek, hogy ezután pünkösd szombatján minden évben elzarándokolnak oda.

A 2023-as búcsú jelmondata: „Üdvözlégy, ki szűz lévén templommá lettél!” Az idézet Szent Ferenc Mária köszöntője egyik sora: Jelenti a templomot, a kőépületet, de jelenti a gyülekezetet, a Jézus szeretetében egybegyűlt testvéri közösséget, az egyházat is. Szent Ferenc itt a Szent Szűzre vonatkoztatva mindkettőre gondolt. Szent Ferencről olvassuk a Celanói Tamás életrajzában, hogy „kimondhatatlan szeretettel viseltetett Jézus anyja iránt, mert ő a fölséges Urat testvérünkké tette”.

További videók