11:58:00
Harangszöveg
2021-02-18
Ma délben a cinkotai római katolikus plébániatemplom harangja szól a Kossuth Rádióban. Cinkota 1950-től Budapest XVI. kerülete, előtte önálló község volt. Első említése 1044-ből való. Közelében zajlott le 1074-ben a mogyoródi csata Salamon és Béla fiai között. A tatárjárás után IV. Béla királytól a Nyulak-szigeti Domonkos-rendi apácák kolostoruk ellátására kapták birtokba Cinkotát. Az elpusztult templom helyett Mindenszentek tiszteletére újat emeltek. A török uralom után a római katolikus templom romjaira a hódoltságot követően betele-pített felvidéki szlávok evangélikus istenházát építettek. A cinkotai katolikusok templom nélkül maradtak. Néhány évtized elmúltával a falu földesurához egy kolduló barát zörgetett be alamizsnáért. A földesúr kutyáit uszította a koldusra. A botrány híre eljutott Mária Terézia udvarába. Az uralkodónő arra kötelezte a gőgös földesurat, hogy építsen templomot a katolikusoknak. 1747-ben a Gondviselés kegyelméből elkészült, és Bűnbánó Mária Magdolna tiszteletére szentelték föl. A cinkotai római katolikus templom 26 méter magas tornyában három harang lakik. A délben megszólaló 225 kilós harangot 1923-ban készítette budapesti műhelyében Szlezák László aranykoszorús mester.
KERESÉS

Ajánló