Adás időpontja: 18.30-19.00 a hét minden napján
Felelős szerkesztő: Lánczi Ágnes

A Határok nélkül a Kossuth Rádió rendszerváltozás óta hallható műsora, amely hírt ad az elszakított nemzetrészek és a diaszpóra életéről, illetve az őket érintő döntésekről, eseményekről, fejleményekről. Különös figyelmet fordít a Kárpát-medencei magyar autonómia-törekvések ismertetésére, a magyarság jogvédelmére, a Trianon utáni kisebbségpolitika következményeinek feltárására és a szórványközösségek életének bemutatására, megmaradásuk lehetőségére.