Reggeli beszélgetések Lin-Csi apát kolostorában

November 29. és december 10. között hétköznap délutánonként 14:06-tól a Kossuth Rádióban!
 

Sári László Reggeli beszélgetések Lin-csi apát kolostorában c. kötete az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb magyar könyvsikere volt. Ez okból is minden bizonnyal számíthat a rádióhallgatók érdeklődésére. A 9. századi kínai bölcselő azért válhatott (mára már több nyelven is) páratlanul népszerűvé, mert útmutatásai a mi 21. századi életünkben is kiválóan használhatóak.

Lin-csi szokatlanul egyszerű nyelven fogalmazott, igen gyakorlatias beszélgetései mindig a lényegről szólnak: a létezés és a boldogulás legégetőbb kérdéseiről. Olykor a beszélgetések humora, máskor líraisága vagy éppen drámai ereje ragadja magával a rádióhallgatót.

„Ha nem állt volna szerzetesnek, bizonyára rablóvezér lett volna belőle” – állítják Lin-csi apát életrajzírói. Nem tudjuk pontosan, mikor született, de azt tudjuk, hogy mielőtt a 867-es esztendő februárjának egyik napján „a végső nyulgalomba” távozott, mind a tíz égtáj felé legyintett egyet-egyet, és kényelmesen megigazította magán szerzetesi öltözetét.

Rá jellemző, kifejező búcsú volt ez. Fanyar, de könnyed és méltóságteljes. Mint amilyen a kínai bölcselet legeredetibb gondolkodójának, Keleten és Nyugaton is máig legnépszerűbb mesterének minden szava, minden egyes megnyilvánulása.

Videó ajánló

Olvasson tovább