×

Szeretetből kell félni vagy félelemből kell szeretni?

Kardos Péter főrabbi a hetiszakaszról beszélt.

A főrabbi felidézte a hetiszakasz egyik kiemelten fontos mondatát: “Most pedig Izrael, mit kíván az Örökkévaló, a te Istened tőled; minthogy féljed az Örökkévalót, a te Istenedet, hogy járj minden útjain, szeresd őt és szolgáld az Örökkévalót, a te Istenedet egész szíveddel és egész lelkeddel…”

Kardos Péter hozzátette, nem csak ebben a hetiszakaszban, hanem a magyarázatokban, a kommentárokban is szerepel, hogy Isten mindenféle tulajdonsággal felruházza az embert, kivéve az istenfélelemmel, azt az embernek saját magának kell kialakítania saját magában. Az egyik legszentebb imában is az szerepel: „Szeresd a te istenedet.” Az istenfélelem és a szeretet válaszút elé állíthat egyeseket, szeretetből kell félni vagy félelemből kell szeretni?

Az Írás persze megadja a választ, azaz vegyíteni kell e kettőt, azaz szeretni kell, ám félni kell-e, ezt nem lehet megparancsolni, az ember egyedi döntése, hogy féli Istent. Ha szereti, akkor elismeri a mindenhatóságát, tudja, minden őtőle jön, azaz az embernek nem érdeke, hogy csapást mérjen rá az Isten, azaz az isteni törvényeket tiszteletben kell tartani, hogy számára szeretnivaló legyen és maradhasson az Örökkévaló.

Kardos Péter megemlítette a hetiszakasz egy másik mondatát: „Nem csak kenyéren él az ember.” Érdekes, ez a mondat is úgy ment át a köztudatba, hogy az ezt idézők nem igazán tudják a mondat eredetét. A hetiszakaszban a mondat úgy szól teljesen: „Nem csak kenyéren él az ember, hanem Isten szaván is.”Így teljesen mondja el ez a mondat a mostani szidra teljes mondanivalóját. A negyven év történését idézi fel Mózes és emlékezteti rá a népet a nagy eseményekre, a táblák összetörésére, sziklára ütést, Kóráh lázadását, de szó esik a mannáról is. Tudósok vizsgálták már, mi is lehetett a manna. Egyesek szerint a tamariszkuszbokron élő bogár lárvája lehetett a manna.

Isten nem aszkétaéletmódot vár el a zsidóktól, hiszen azt is mondja: „Enni fogsz és jóllaksz.” Mellette minden szépet és jót is megjósol az Örökkévaló, azzal a feltétellel, ha az ember betartja az isteni törvényeket.

Kardos Péter felhívta a figyelmet arra is, hogy a mostani hetiszakaszban van egy rész, ami az elbizakodottságra, annak hibájára hívja fel a figyelmet, hiszen az Örökkévaló elmondja, az ember sose legyen büszke az elért bőségre, az nem az ő érdemes, csak Istené, aki megteremtette a lehetőséget a jóra. Azt is megjegyzi a Mindenható, a zsidók elől eltakarítja a népeket, amelyek pogányok és bálványimádók, de ez nem a zsidók érdeme, hanem Istené, az embereknek „csupán” az érdeke ez. Ez az oka mindennek, ezért is kell félni az Istent.

Az interjú a 2021. július 30-i Halljad Izrael! adásában elhangzott beszélgetés szerkesztett változata.

Hallgassa meg!

 

Videó ajánló

Olvasson tovább