Vers napról napra - 11. hét

A március 9-15. közötti adások tartalmából.
 

Március 9., hétfő:
Aczél Géza
„Egy óriási figura, nagy idők tanúja, jelentős élet¬művel, s hatalmas sztorikkal – aki éppúgy rajta hagy¬ta keze nyomát az irodalmon, mint a városon, Debrecenen” – írta Aczél Gézáról Keresztury Tibor. Mácsai Pált hallják.
– Ablakkoldus 3.44 Mácsai Pál
Aczél Géza versét Mácsai Pál mondta el. A műsort BM., Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

Március 10., kedd:
Romhányi József
Romhányi Józsefnek számtalan filmforgatókönyvet, rajzfilmet, versikét és aforizmát köszönhetünk. Egy nyilvános helyszínen készített felvételről őt hallják.
– A bolha önéletrajza 4.00 Romhányi József
Rományi Józsefet hallották. A műsort BM., Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

Március 11., szerda:
Tóth Éva
Verseimben pontosságra törekszem, hiszen, mint azt Az út az enyém című, tizenkilenc éves kori ars poeticámban írom, „Az az enyém, mit nevén nevezek, / mit saját magam magamnak kimérek”. Tóth Éva. A költőt hallják.
– Virágos versek 3.09 Tóth Éva
Tóth Éva mondta el verseit. A műsort BM., Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

Március 12., csütörtök:
Ady Endre
Ady istenes verseiben föl-fölhangzott a küzdelem hangja, de ő nem Istennel küzdött, hanem Istenért küzdött: a bizonyosság megnyugvásáért. Ezért is helyesebb istenes verseknek nevezni idetartozó verseit és nem vallásos verseknek. – Kenyeres Zoltán. Ady Endre verseit Andorai Péter mondja el.
– Csodák esztendeje 1.40 Andorai Péter
– Hiszek….1.30 Andorai Péter
Ady Endre verseit Andorai Péter mondta el. . A műsort BM., Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

Március 13., péntek:
Füst Milán
„Hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy elfelejtenek minket, mielőtt még emlékeztek volna ránk.” – Füst Milán. Kézdy Györgyör hallják.
– Álom az ifjúságról 2.18 Kézdy György
– Este van 2.30 Kézdy György
Füst Milán verseit Kézdy György mondta el. A műsort BM., Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

Március 14., szombat:
Károlyi Amy
„Legyünk szerényebbek: a kicsit szembesítem a naggyal, a halászháló csomóit a csillagokkal, a piacot a halottas szobával, s most valóban mondjunk nagy szavakat: az életet a halállal, és még tovább: a halált a végtelennel” – Károlyi Amy. A költő verseit Venczel Vera mondja el.
– Rétek
– Egy Csáfordi kisasszony…..
– Egy eperfáról….
– Dicsértessék
– A nagy Úr
Károlyi Amy verseit Venczel Vera mondta el. A műsort BM., Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

Március 15., vasárnap:
Bajza József
Bajza József volt a reformkor legjelentékenyebb kritikusa, kérlelhetetlenül harcias férfi. És Bajzánál a kritikust nem lehet elválasztani a haladó politikus-publicistától. Ugyanakkor minden más kritikus fölé helyezte filozófiai képzettsége és esztétikai szakszerűsége. – Hegedűs Géza. A Vagantes együtteset hallják.
– Sóhajtás 2.10 Vagantes együttes
– Ébresztő 2.21 Vagantes együttes
Bajza József verseit a Vagantes együttes előadásában hallották. A műsort BM., Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

Vers napról napra – Kossuth –  március 9-15. között, 19:55

Korábbi adások >>>

Olvasson tovább