Vers napról napra - 27. hét

A július 1-7.. közötti adások tartalmából.
 

Július 1., hétfő:
Balla Zsófia
„Azt jelenti a jó vers, a nagy vers, hogy majdnem minden olvasóban fölkelt egyfajta értést-emóciót-reflexiót, élményt, akkor is, ha ez olvasóként más és más. A jó versnek van időtlen töltete. Már amíg van még nyelv és versolvasó ember.” Balla Zsófia. A költőt hallják.
– Flaubert almafája
– Hetedik almafa
– Tizenkettedik almafa
– Tizenötödik almafa
– Elköszönő fa-levél – Balassa Péternek
Balla Zsófia mondta el verseit. A műsort BM, Kakó gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

Július 2., kedd:
Szilágyi Domokos
„Az iróniával védett morál, úgy tetszik, védtelennek bizonyult a lélek eredendő szorongásával szemben, amelyet újra meg újra felidéztek a történelmi létben szerzett tapasztalatok, nevezetesen a kisebbségi létben szerzett, mind nehezebben elviselhető tapasztalatok. Természetesen ennek a szorongásnak az elhatalmasodását okozta a költő személyes drámája, az, hogy nem tudta összeegyeztetni a költészetben nélkülözhetetlen őszinteséget azzal az „élethazugsággal”, amelyre rákényszerült.Szilágyi Domokos önkéntes halála nemcsak a személyes tragédiára utalt, hanem a modern költészet, a modern magyar költészet és mindenekelőtt a modern erdélyi magyar költészet tragikus tapasztalataira is.” – Pomogáts Béla. Szilágyi Domokos verseit Papp Zoltán mondja el.
– Circumdederunt
– Megvert az Isten (Kézirattöredék)
– Pokolra-késre
Szilágyi Domokos verseit Papp Zoltán mondta el. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

Július 3., szerda:

Petőfi Sándor
„A Bánk-témát Katona József éppúgy ismerte, mint ez idő tájt már minden magyar anyanyelvű művelt ember
az országban,”
– Kerényi Imre. Petőfi Sándor versét Helyey László mondja el.
– Bánk bán
Petőfi Sándor versét Helyey László mondta el. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

Július 4., csütörtök:

Kiss Anna
„Az vagyok, aki a jelenben, szabad asszonyember voltában, az idegeiben, a kultúrák közös mélyén egyszerre keresi, találja meg, éli az egyetemes embert, s mert költő, éli a költészetében is – és hogy ez az ország itt, a hazája.” Kiss Anna. A költő versét Szabó Éva mondja el.
– Naptárlapok a szélben
Kiss Anna versét Szabó Éva mondta el. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

Július 5., péntek:
Horváth Veronika
„Itt töltött időnket időnket nem jelöljük skálán, vonalak nélkül is tudjuk, hova tartozunk.” – Horváth Veronika. A költőt hallják. A felvétel a 2019-es Versmaratonon készült.
– Hasonmás
– Korcsolya
– A legkisebb gyerekek nem tudnak maradni
– Gyümölcshús
Horváth Veronika mondta el verseit. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

Július 6., szombat:
Tóth Árpád
Az elégia a líra műfajának az ókor óta ismert műneme: a szomorúság emelkedett hangú kifejezése, a bánat költészete. A XX. század legnagyobb magyar elégiaköltője Tóth Árpád. A szomorúság olyan egyértelműen jelenik meg költészete nagyobbik részében, mint keveseknél. Ez a bánat azonban pompás, zeneien zengő, gondosan csiszolt formában nyer megfogalmazást.- Hegedűs Géza. Tóth Árpád versét Básti Lajos mondja el.
– Örök tavaszban járnék
Tóth Árpád versét Básti Lajos mondta el. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

Július 7., vasárnap:
Kovács István
„Az alkotó mozdulat egyszerre megfontolt s egyszerre a minden mindegyé”. Kovács István. A költőt hallják. A felvétel a 2019-es Versmaratonon készült.
– Töredék az árvaságról
– Shakespeare a Corvin közben
– Cziffra György
– Ikon
Kovács István mondta el verseit. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

Vers napról napra – Kossuth – Július 1-7., 19:50

Korábbi adások >>>

Videó ajánló

Olvasson tovább