Vers napról napra - 20. hét

A május 13-19. közötti adások tartalmából.
 

Május 13., hétfő:
Batsányi János
Batsányi sajátos jelenség. Ő maga jelenti a felvilágosodás fényében végre megszólaló plebejus hangot. Az irodalomban ő megy el legtovább a forradalom idézésében. A költészetben egyesíti mindazt az eredményt, amelyet addig a felvilágosodás előkészített.
– Bíztatás
– Tűnődés
Batsányi János verseit Bitskey Tibor és Velenczey István előadásában hallották. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

Május 14., kedd:

Sárközi György
„Sárközi György neve nemcsak egy költőt jelent — írta róla, halálának tizedik évfordulóján Illyés —, hanem egy magatartást is. Viselője azok közé az írók közé tartozik, akik először nem is művüket, hanem életüket akarják megformálni.”
– Virágok beszélgetése
– Esőcseppek
Sárközi György verseit Csernák János mondta el. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

Május 15., szerda:
Báger Gusztáv
„Elengedünk minden fogódzót, a szemhéj belső színe a támpont” – Báger Gusztáv.
– Végkezdet
– Világgazdaság
– Katarzis
– Virradat
– Kastélypark
Báger Gusztáv mondta el verseit. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

Május 16., csütörtök:
Petőfi Sándor
„E szellem a hazaszeretet leglángolóbb tüzében ragyogott. Ő szerette hazáját, a múlt, jelen s jövő dicsőségével, fájdalmával és reményével. Hányszor énekli meg! Szerelmi és bordalaiban s másnemű költeményeiben öntudatlan reá tér. Mindjárt s észrevétlen megzendül bennök egy hang, az az édes fájó, az a sírva vigadó, mint népdallamainkban, mely oly ismerős, oly bájos, oly szent, mert a hazát jelenti. Mintha csak azért nyerte volna a költészet égi adományát, hogy honszerelemről énekeljen.” – Gyulai Pál.
– Világosságot
Petőfi Sándor versét Végvári Tamás mondta el. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

Május 17., péntek:

Shakespeare
„No lám, mily becstelen eszközzé akartok ti tenni engem. Játszani akarnátok rajtam; ismerni billentyűimet; kitépni rejtelmem szívét; hanglétrám minden hangját kitapogatni a legalsótól a legfelsőig; pedig e kis eszközben zene rejlik, felséges szózat, mégsem bírjátok szavát venni.”
– Hamlet (Ford Arany János) A színészekhez
Shakespeare drámájának részletét Haumann Péter előadásában hallották. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

Május 18., szombat:

Dobozi Eszter
„Amit elhallgattunk, már kimondhatatlan, amit eltitkoltunk, már örök homályban” – Dobozi Eszter.
– Tűhegyek s tar ágak
– Virtuális utazás
– Még valami él
– Epigramma
Dobozi Eszter mondta el verseit. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

Május 19., vasárnap:

Fernando Pessoa
“Nem csupán egy költői univerzumról van szó, hanem egész galaktikáról. Nem stílusjátékok ezek, hanem kompakt, teljes életek!” – írta Fernando Pessoáról Kőrösi Zoltán.
– Csendes délután…
– Az értelem, csak az vezet
– Miért zaklat fel…
Fernando Pessoa verseit – Kukorelly Endre – fordításában Kozák András mondta el. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

Vers napról napra – Kossuth – Május 13-19., 19:50

Korábbi adások >>>

Olvasson tovább