×

A FÖLSZÁLLOTT A PÁVA TELEVÍZIÓS TEHETSÉGKUTATÓ MŰSOR JÁTÉKSZABÁLYZATA

A „Fölszállott a páva” című produkció a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (székhely: 1038 Budapest, Bojtár u. 41-47., cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-041306, a továbbiakban: DMSZ) médiaszolgáltatásában, a DUNA Televízióba látható népzenei és néptáncos tehetségkutató műsorsorozat.
A műsorsorozat gyártására vonatkozó megbízást a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64., a továbbiakban: MTVA) adta, a DMSZ megrendelése alapján. A DMSZ fenntartja a műsor, az MTVA pedig a játékszabályzat változtatási jogát.

Jelen Játékszabályzat tartalmazza az MTVA és a Telekom New Média Zrt. által szervezett SMS, mobilapplikációs és online szavazásának leírását és szabályait.

I. ALAPFOGALMAK:

1. „Fölszállott a páva – népzenei és néptáncos tehetségkutató műsor” szavazás

Középdöntős szavazás:

2019. december 6. napján az élő adás alatt 19:30-21:45 között.

2019. december 13. napján az élő adás alatt 19:30-21:45 között.

A szolgáltatás lényege, hogy a szavazás keretében a résztvevők SMS-ben, mobilapplikáción keresztül szavazhatnak az alapdíjas, +36-20/30/70-4422-999 számokon elérhető, SMS alapú szolgáltatás igénybevételével, a MédiaKlikk Plusz elnevezésű mobilapplikáción (továbbiakban: applikáció), a következő funkción keresztül: szavazás „Fölszállott a páva” című műsorban az középdöntőkben fellépő 24 (huszonnégy) versenyzőre.

Döntős szavazás:

2019. december 20. napján az élő adás alatt 19:30-21:45 között.

A szolgáltatás lényege, hogy a szavazás keretében a résztvevők SMS-ben és mobilapplikáción keresztül szavazhatnak az alapdíjas, +36-20/30/70-4422-999 számokon elérhető, SMS alapú szolgáltatás igénybevételével, a MédiaKlikk Plusz elnevezésű mobilapplikáción (továbbiakban: applikáció), következő funkción keresztül: szavazás „Fölszállott a páva” című műsorban a döntőben fellépő 10 szereplőjére.

Az egyes adásokhoz tartozó szavazási időszakok kommunikálása minden esetben az élő műsorban történik meg; az egyes műsorokban a műsorvezető által ismertetett időpontban kezdődnek és a műsorvezető által ismertetett időpontig tartanak az egyes etapok, azaz a műsorvezető az élő adásban ismerteti a nézőkkel, hogy a szavazást elindította, illetve lezárta, a szavazásnak vége, tovább érvényes szavazatot a rendszer nem fogad.

A Fölszállott a páva –népzenei és néptáncos tehetségkutató műsor szavazásszolgáltatás (a továbbiakban: szavazás) szervezője az MTVA és a Telekom New Media Zrt. (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29., cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-046367, a továbbiakban: TNM), a továbbiakban együttesen Szervezők.

2. Résztvevők

Az alapdíjas SMS és mobilapplikációs szavazást igénybevevő személyeket a későbbiekben résztvevőként definiáljuk.

II. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA:

1. A szavazás általános bemutatása:

A Duna Televízió – által 2019. december 06., 13. és 20. napján sugárzott „Fölszállott a páva című népzenei és néptáncos tehetségkutató műsorhoz” kapcsolódó szavazásszolgáltatás célja, hogy a résztvevők szavazatukkal a számukra legszimpatikusabb, pontszámai alapján a zsűri által tovább nem juttatott versenyzőt a két középdöntő adás végén tovább juttassák a döntőbe. 2019. december 20-án pedig a “Fölszállott a páva című népzenei és néptáncos tehetségkutató műsor” közönségdíjának megnyeréséhez. A döntőben (2019. december 20.) a legtöbb szavazatot kapott versenyző nyeri meg a 2019-es évad közönségdíjasa címet a nézők szavazatai által.

A szavazatok által kialakult sorrend megállapítása a résztvevők által leadott szavazatok számának összesítése után történik, azaz a legtöbb szavazatot kapott, kieső helyen lévő versenyző jut tovább a középdöntők során, a döntőben pedig a legtöbb szavazatot kapott versenyző nyeri meg a 2019-es évad közönségdíjasa címet.

2. A szolgáltatás igénybevételének menete és megvalósulása

MOBILAPPLIKÁCIÓN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS

A mobilapplikáció ingyenesen elérhető azon résztvevők számára, akik érvényes hozzáféréssel rendelkeznek az IOS és ANROID platformok alkalmazás központjaihoz, valamint rendelkeznek érvényes regisztrációval a MédiaKlikk Plusz alkalmazásban és INTERNET hozzáféréssel.

A szolgáltatás lényege, hogy a szavazás keretében a résztvevők az applikáció keretrendszerében található „Szavazás” elnevezésű funkcióban adhatják le voksaikat a versenyzőkre. Különböző mobilkészülékeken azonos profillal bejelentkezett felhasználók legfeljebb 20 (húsz) érvényes szavazatot tudnak leadni, hogy a rendszer érvényesnek minősítse a beérkezett szavazatot. A szavazás elindítása után, a szavazás lezárásáig 5 percenként tudnak szavazni, összességében 20x.

SMS SZAVAZÁS

A +36-20/30/70-4422-999-es alapdíjas SMS számra küldheti el a résztvevő a megfelelő kódot. A résztvevők a televíziós adásból értesülnek az egyes dalokhoz/előadókhoz tartozó számokról: (01-től 24-ig), amelyek közül választhatnak és elküldhetnek az adásban megadott telefonszámra.

Bármely hazai mobiltelefon-szolgáltató bármely ügyfele, aki/amely olyan előfizetői vagy kártyás csomaggal rendelkezik, amelyből alapdíjas SMS üzenet küldésére van lehetőség, a szolgáltatást igénybe tudja venni.

Bármely hazai telefonszolgáltató bármely ügyfele, aki/amely olyan előfizetői csomaggal rendelkezik, amelyből alapdíjas SMS indítható, a szolgáltatást igénybe tudja venni.
Bármely külföldi mobiltelefon-szolgáltató bármely ügyfele, aki/amely olyan előfizetői vagy kártyás csomaggal rendelkezik, amelyből alapdíjas SMS üzenet küldésére van lehetőség Magyarország irányába, a szolgáltatást igénybe tudja venni.

Bármely külföldi telefonszolgáltató bármely ügyfele, aki/amely olyan előfizetői csomaggal rendelkezik, amelyből alapdíjas SMS indítható, a szolgáltatást igénybe tudja venni.

Egy telefonszámról legfeljebb 20 (húsz) érvényes szavazat adható le. A rendszer fogadja a további SMS szavazatokat is, de azokat nem tekinti érvényesen leadottnak.

A résztvevő számára igénybe vehető szolgáltatás menete:

3. A szolgáltatás időtartama

A szavazásszolgáltatás 2019. december 06. napjától, a Fölszállott a páva című műsorban elhangzó időponttól vehető igénybe. A szavazási etap minden élő műsorban a műsorvezető által közölt időpontig tart.

Abban az esetben, ha a szolgáltatási időszakon kívül résztvevők alapdíjas SMS-t küldenek az adásban megadott számra, azt a rendszer már nem fogadja, így a szolgáltatási időszakon kívül érvényes szavazat nem adható le.

Az adáshoz tartozó szavazási időszak kommunikálása a műsorban történik meg; a műsorvezető által ismertetett időpontban kezdődik, és a műsorvezető által ismertetett időpontig tart, azaz a műsorvezető az adásban ismerteti a nézőkkel, hogy a szavazást elindította, illetve lezárta, a szavazásnak vége, tovább érvényes szavazatot a rendszer nem fogad. A műsorvezető bejelentésére a rendszerben az SMS szavazást – haladéktalanul – manuálisan a TNM indítja, illetve zárja le. Érvényes szavazatnak azok a beérkezett és feldolgozott SMS-ek számítanak, amelyek a szavazás indítása és lezárása közötti időtartam alatt érkeztek meg a TNM által üzemeltetett technikai rendszerbe. Az érvényes szavazatok mennyiségéről közjegyző jelenlétében készül részletes jegyzőkönyv mind az applikáció, mind az SMS tekintetében.

Figyelem! A szavazat csak akkor minősül érvényesnek, ha a szavazási időszak (felfüggesztés vagy lezárás) végéig az aggregátorhoz meg is érkezik. Tekintettel a különböző szolgáltatók (mobiloperátori és internetszolgáltató) hálózati kapacitására, a szavazat beérkezése szolgáltatónként eltérő időt vesz igénybe. TNM érvénytelennek tekinti azon szavazatokat, amelyek a szavazási etapon kívüli időszakban érkeznek be, illetve amelyek az egy telefonszámról leadható maximális szavazatszámot meghaladják.

III. NYEREMÉNYEK, AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE, NYERTES

1. A nyeremények

A produkció adásaiban a szavazók között az adásokban ismertetettek alapján nyereményeket sorsolunk ki. Az élő adásokban a nézőkkel és szavazókkal, képpel és elhangzással ismertetjük a nyeremény-struktúrát.

A szavazások eredményének meghatározásakor (lezárás, sorrend, arányok) illetve a nyeremények sorsolása közjegyző jelenlétében történik, amelyről jegyzőkönyv készül.

Azok között a résztvevők között, helyes formában adták le érvényes szavazatukat, a TNM közjegyző jelenlétében a számítógépes véletlenszerű algoritmus segítségével kisorsolja a nyerteseket, illetve pótnyerteseket (utóbbiakat arra az esetre, ha az alábbiak szerint a nyertes definiálása vagy a vele való kapcsolatfelvétel sikertelen, vagy a nyertes az alábbiak szerint nem működik együtt. Ezen esetben az eredeti nyertes a Szervezőkkel, DMSZ-szel szembeni igényérvényesítésének lehetősége kizárt).

A nyereményekről a résztvevők az adásokból értesülnek. Nyereményt azok között a résztvevők (akár SMS, akár applikáció) között sorsolunk ki, akik a szavazás során érvényes szavazatot küldtek be. A telefonszám, illetve a Facebook regisztrációs név annyiszor kerül be az adatbázisba, ahány érvényes szavazat érkezik erről a telefonszámról az adott élő műsor szavazási ideje alatt. Ennek megfelelően, ha a szavazó az adás alatt több szavazatot küld, akkor nagyobb esélye van a nyereményre.

Nyeremények:

December 6-ai adásban:
• 2 éjszakás családi wellness hétvége a szovátai Danubius Health Spa Resorts jóvoltából
• Blaupunkt SL05 okostelefon
• családi belépőjegy a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadására
• 4 napos családi fesztiválbérlet a Méra Világzenei Csűrfesztiválra

December 13-ai adásban:
• 2 éjszakás családi wellness hétvége a szovátai Danubius Health Spa Resorts jóvoltából
• Blaupunkt SL05 okostelefon
• 2 éjszakás családi wellness hétvége a Tihanyi Echo Residence jóvoltából
• családi belépőjegy a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadására

December 20-ai adásban:
• 2 éjszakás családi wellness hétvége a szovátai Danubius Health Spa Resorts jóvoltából
• Blaupunkt SL05 okostelefon
• 2 éjszakás családi wellness hétvége a Tihanyi Echo Residence jóvoltából
• családi belépőjegy a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadására

A nyereményváltoztatás jogát fenntartjuk, az aktuális nyeremények az adásban megnevezésre kerülnek és a wwww.folszallottapava.hu oldalon megtekinthetők.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

A nyertes hiteles és teljes körű azonosítását követően az MTVA vagy annak megbízottja juttatja el/adja át a nyereményeket. A nyeremények átadásáról kép és/vagy hangfelvétel készülhet, amelyet az MTVA az általa kiválasztott bármely televízió- és/vagy rádiócsatornán korlátozás nélkül bemutathat, illetve az Interneten is nyilvánossághoz közvetíthet.

2. A nyertes definiálása

Nyertesként azonosítja a TNM azt a résztvevőt, aki érvényes szavazatot adott le SMS-ben és/vagy applikáción keresztül.

Az SMS szavazásban résztvevőt akkor tudjuk azonosítani nyertesnek, ha az alábbi három információ közül legalább kettővel rendelkezik:

• ismeri az adott telefonszámot, ahonnan a szolgáltatást igénybe vette, illetve ezzel a telefonszámmal tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást és azt bemutatja;

• ismeri az előfizető vagy a kártyatulajdonos nevét, illetve ezzel a névvel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást és azt bemutatja;

• ismeri a nyertes SMS küldésének időpontját, illetve ezzel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást.

Nyertesként azonosítjuk azt a résztvevőt, aki érvényes szavazatot adott le applikáción keresztül, ha az alábbi információval rendelkezik:

• ismeri a szavazatot leadó nevét és e-mail címét;

Amennyiben a kisorsolt nyertes SMS-ben szavazatott, akkor minden esetben az informatikai rendszerben található hívószámon (ahonnan érkezett a szavazat) hívja vissza a TNM, közjegyző jelenlétében, a sorsolás után, és azt jegyzőkönyvben rögzítik.

Amennyiben a kisorsolt nyertes applikáción keresztül szavazott, akkor minden esetben e-mail címén és a facebookon keresi meg a TNM, közjegyző jelenlétében, a sorsolás után és azt jegyzőkönyvben rögzítik.

3. A nyertes értesítése:

SMS-en történő szavazás esetén a kisorsolt nyertes(eke)t a TNM a nyertes telefonszám felhívásával telefonon értesíti a nyeremény tárgyáról, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről, a sorsolást követő első munkanapon. Amennyiben a hívás sikertelen, úgy azt a TNM 3-szor egymás után megismétli. Ha az összesen három próbálkozás mindegyike sikertelen, úgy a TNM a soron következő pótnyertest telefonon keresztül értesíti.

Mobilapplikáción történő szavazás esetén a kisorsolt nyertes(eke)t a TNM írásban (e-mail címén és a Facebook fiókján keresztül) értesíti a nyeremény tárgyáról, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről, a sorsolást követő 60 (hatvan) percen belül vagy az azt követő első munkanapon. Amennyiben a nyertes nem reagál 24 (huszonnégy) órán belül, úgy azt a TNM 3-szor egymás után megismétli. Ha az összesen három próbálkozás mindegyike sikertelen, úgy a TNM a soron következő pótnyertest értesíti.

Ennek értelmében tehát a kisorsolt szavazó, illetve a kisorsolt telefonszám jogosultja akkor tekinthető nyertesnek és így jogosultnak a nyereményre, ha a tájékoztatás céljából történő megkeresés eredményes, a szavazó elérhető és/vagy a telefonbeszélgetés létrejön.

Ha felveszi a telefont, de azt leteszi, vagy megtagadja az adatrögzítés bármely lépését (nem adja meg a szükséges személyes adatait), vagy a nyeremény eljuttatásához szükséges folyamat bármely lépését, akkor az ilyen „nyertesként” kisorsolt szavazó a nyeremény kiadása iránti igényét elveszíti, és ilyen igénnyel nem léphet fel. Ebben az esetben a sorsoláskor már kisorsolt soron következő pótnyertes válhat jogosulttá a nyereményre.

A TNM a nyertes személyes adatait (név, lakcím, telefonszám) rögzíti és azt 90 (kilencven) napig őrzi meg.

4. A nyeremények kiadásának feltétele:

A sikeres értesítés alkalmával azonosított nyertes a személyes adatait az alábbiak szerint köteles megadni:

Ø név; anyja neve; születési hely és idő;

Ø személyi igazolvány szám és adóazonosító jel

Az azonosított nyertes személyesen vagy legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással ellátott személy útján egyeztethet a nyeremény átvételéről a két nyeremény felajánlójával.

5. A nyereményigény érvényesítésének időtartama:

A nyeremények érvényessége 30 (harminc) nap, azaz amennyiben ezen idő alatt a TNM nem tudja elérni a nyertest, vagy az elért és értesített nyertes ezen idő alatt sem veszi át nyereményét, úgy a nyertes nyereménye át nem vett nyereménynek minősül, a nyereményt közjegyző jelenlétében a TNM újra kisorsolja azonos adatbázisából.

6. Adatkezelés

A résztvevő szavazatának leadásával tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép/hang/filmfelvétel készülhet, amelyet az MTVA az általa meghatározott bármely médiaszolgáltató útján korlátozás nélkül bemutathat és az Interneten is közzétehet. Az adás időpontjáról az MTVA és a TNM közvetlenül állapodnak meg. Résztvevő az SMS elküldésével, illetve az applikáció szavazás funkciójának használatával (a továbbiakban egységesen: szavazás) egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, az MTVA valamint TNM vagy általuk meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 (kilnecven) napig rendelkezésre kell állnia.

A résztvevő a szavazással beleegyezik, hogy az előzőek szerinti személyes adatait a TNM és az MTVA rögzítse, és a TNM által rögzített adatokat továbbítsa az MTVA részére a nyereményátadás/kézbesítés céljából.

A résztvevő a szavazással engedélyezi, hogy az MTVA valamint a TNM a szavazás szervezése és eredményes lebonyolítása céljából a személyes adatait a jogszabályoknak megfelelően kezelje.

A résztvevő kijelenti, hogy a szavazás feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a szavazáshoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a szavazáshoz megadott személyes adatokat az MTVA valamint a TNM a szavazás lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, azt 3. személy részére továbbítsa, illetve adatfeldolgozóval feldolgoztassa.

Mindezek alapján az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679. rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás.

A résztvevő az MTVA, valamint a TNM munkatársaitól bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Abban az esetben, ha a résztvevő adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, így különösen, ha nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból, illetve tiltakozhat adatainak ilyen célból való kezelése ellen, elsősorban az MTVA Bp. Kunigunda útja 64. valamint a TNM Bp. XXII. Nagytétényi u. 29. sz. alatti elérhetőségén, illetve 9. pontban foglalt e-mail címen.

Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra.

A jelen Szabályzatban foglaltak tekintetében az MTVA adatkezelő, míg a TNM az MTVA megbízása alapján és annak keretei között adatfeldolgozó. Jogainak megsértése esetén a résztvevő az MTVA székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszék, illetve választása szerint a saját lakóhelye vagy ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt pert indíthat, illetve vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c.).

A résztvevő jogaira és jogérvényesítési lehetőségeire vonatkozó részletes rendelkezéseket a hatályos magyar és európai jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Rendelet rendelkezései, továbbá az MTVA Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, amely a következő linken érhető el:
http://www.mtva.hu/wp-content/uploads/sites/17/2017/05/MTVA_ADATVEDELMI_SZABALYZAT.pdf

TNM Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH – 68471/2013
MTVA adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH – 93729/2016.

7. Felelősség kizárása

A hibás (pl. rossz név, kód, tévesztés) vagy a szolgáltatás időtartamán kívül beérkezett szavazatokért az MTVA valamint a TNM semmilyen felelősséget nem vállal. A jelen szabályzatban foglalt feltételeknek meg nem felelő szavazatok érvénytelenek és azok a szavazásból kizárásra kerülnek, a nyereménysorsoláson részt nem vehetnek.

Az MTVA valamint TNM a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

8. A SZOLGÁLTATÁS technikai kivitelezése; SZAVATOSSÁG, GARANCIA

A szavazás önálló számítástechnikai rendszeren fut. A rendszer a mobil szolgáltatóktól bérelt vonalakon bonyolítja a bejövő SMS forgalmakat.

A TNM az SMS-ek feldolgozását saját hardver-, és szoftverrendszerén belül kezeli. Az applikáción keresztüli szavazatok feldolgozását a HERMÉSZ-SOFT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7521 Kaposmérő, Vörösmarty utca 42., cégjegyzékszáma: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága 14-09-305612 adószáma: 13143051-2-14, képviseli: Herczeg Zsolt ügyvezető) végzi.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó nyereményjáték előírásoknak megfelelő lebonyolítását a TNM a mindenkori hatályos jogszabályok betartásával szavatolja.

A résztvevő a szavazással kapcsolatban jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi, elfogadja, és egyben kijelenti, hogy abban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt.

A hivatalos Szabályzat hozzáférhető a Szervező címén, valamint a műsor honlapján: www.folszallottapava.hu oldalon, valamint a TXT 732. oldalán.

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát. Az esetleges módosításokat a Honlapon közzéteszi. A résztvevő felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjon.

9. Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek

A szolgáltatással kapcsolatban a TNM (1) 372-4950 -es telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni 0-24 óra között. A TNM a beérkező kérdéseket, észrevételeket feldolgozza és az egyes hívókat minden esetben visszahívja, a beérkező észrevételekről, kérdésekről a TNM ügyfélszolgálata egyedi sorszámmal ellátott listát vezet. A TNM ügyfélszolgálata a hívó által megadott hívószámon hívja vissza az ügyfeleket. A résztvevő a személyes adatai kezelését érintően felvilágosítást az adatvedelem@mtva.hu e-mail címen kérhet.

MTVA                      Telekom New Média Zrt.