Egyéb

Oktatási anyagok keddre (március 24.)

Felsős, Szólalj meg!, Érettségi és Mindenki Akadémiája tananyagok az otthoni tanuláshoz.
 

Felsős
7:50 Földrajz – Afrika demográfiai jellemzői (7. osztályos tanulók számára)
Afrika – a fekete kontinens, amely térképén oly sokáig voltak fehér foltok. A hatalmas földrész lakosságáról, országairól, a gyarmatosítás hatásairól Varga Tamás geográfussal beszélgetnek a műsorvezetők, sőt a madagaszkári makik is bemutatkoznak az adásban.

8:15 Magyar nyelv – Beszédtempó, beszédszünet (6. osztályos tanulók számára)
Az érthető beszéd szempontjából elengedhetetlen a mondanivaló tagolása. Egy szöveg értő, értelmező felolvasásában a hangyúlyoknak, a beszédtempó változtatásának és a szüneteknek egyaránt fontos szerepe van. Minderről a Felsős nyelvtanos adásában tudhattok meg többet.

8:45 Történelem – Magyarország a világháborúban. Az első világháború vége (7. osztályos tanulók számára)
Magyarország az 1. világháború idejében külpolitikailag nem volt független. Katonái az Osztrák–Magyar Monarchia haderejének a részeként vonultak a harcba. Végig kitartottak a frontokon, pedig az ország nem várt különösebb előnyöket a háborútól. Magyarországnak nem voltak területszerzési igényei, sokkal inkább területi épségét kívánta megvédeni. Hazánk első világháborús szerepéről Varga Szabolcs történész beszél a Felsős adásában.

9:25 Matematika – Próbálgatások és következtetések (5. osztályos tanulók számára)
Egyenleteket számos különböző módszerrel lehet megoldani. Képletek segítségével, levezetéssel vagy éppen próbálgatásokkal. Amelyekből következtéseket lehet levonni, s így juthatunk el a megoldáshoz. A Felsős matematikás adásában a műsorvezetők próbálgatnak, következtetéseket vonnak le, miközben fontos nyomozást is végeznek. Az adás végére a megoldás is kiderül és a rejtély is megoldódik.

10:00 Művészet – Kórus a reneszánsz és a barokk korban (6. osztályos tanulók számára)
A reneszánsz és barokk énekművészetben a közös éneklés, a kórusok működése kiemelt szerepet játszott. Vajon mik a legfontosabb különbségek egy reneszánsz és egy barokk énekegyüttes között? Milyen műveket énekeltek a korabeli kórusok? Erre a kérdésre is válaszolnak a Vocapella kórus tagjai és vezetőjük, Novák-Szabó Lívia karnagy.

10:30 Magyar nyelv és irodalom – A kapcsolatos, az ellentétes és a választó mellérendelő összetett mondatok (8. osztályos tanulók számára)
Illetve, És, vagy, de, ám, viszont – ezek a kötőszavak leggyakrabban a kapcsolatos, választó és ellentétes mellérendelő összetett mondatok tagmondatait választják el egymástól. A Felsős következő ezekkel a mondatfajtákkal ismerkedhettek meg. A verspercekben Karinthy Frigyes: Így írtok Ti című kötetéről beszélget Vlasits Barbara Lutter Imrével.

Szólalj meg – angolul
11:00 13. és 14. lecke

Szólalj meg – franciául
11:30 6-10.

Érettségi
12:00 Magyar nyelv-és irodalom- Nyelvújítás
A mai nyelvtanadásban a nyelvújítással foglalkozunk. A magyar nyelvtörténet kiemelkedő korszaka volt ez, több mint 10 ezer új szó alakult Kazinczy Ferencék mozgalmának köszönhetően.

12:30 Matematika – Mértani sorozatok
Az érettségire való felkészülést legutóbb a mértani sorozatokkal folytattuk. A gyakorlatban a hitelek, a nyugdíj takarékosság és a lakáskassza területét jártuk körbe, mint a mértani sorozatok iskola példáit. Bebizonyítottuk, hogy néhány képlet segítségével – amelyek megtalálhatóak a függvénytáblázatban- könnyedén elvégezhetőek a mértani sorozatokra vonatkozó érettségi feladatok.

13:00 Kémia – Szilárd anyagok és halmazállapot változások
A halmazállapotok közül megismerkedünk a szilárd halmazállapottal, melyet a két előző, a folyékony és gáz halmazállapottal is összevetünk. Ennél a halmazállapotnál is bemutatjuk a szerkezet és tulajdonság összefüggését. Bemutatom a szilárd anyagok két fő típusát, a kristályos és amorf anyagokat. Itt is rámutatok a szerkezet és tulajdonság összefüggéseire. Mindkét anyagtípusra mutatok be példákat. Majd az egyik legismertebb amorf anyag az üveg ismertetése következik, melynek a megmunkálását is megtekintjük.

13:30 Földrajz – Vulkánosság
A legtöbb égitesthez hasonlóan a Föld is gömbhéjas szerkezetű. A gömbhéjak közül több is folyékony kőzetolvadékból áll, mint pl. az asztenoszféra. Ebben a kőzetolvadékban úgynevezett konvektív áramlások zajlanak, melyek a feldarabolódott kőzetburok lemezeit sodorják magukkal. Az ilyen mozgások következménye a vulkánosság.

14:00 Történelem – A reformáció terjedése és irányzatai
A reformáció létrejöttének körülményei és főbb irányzatait mutatjuk be.
o Előzmények és Luther tanítása, a Róma elleni támadás
o A reformáció irányzatai és terjedése
o A katolikus egyház válasza

Mindenki Akadémiája
20:00 Bauer András: Személyreszabott világ. Mit mesél rólunk az okostelefonunk?

Videó ajánló

Olvasson tovább