Vers napról napra - 1. hét

A december 31. és január 6. közötti adások tartalmából
 

December 31., hétfő:
Karinthy Frigyes
Karinthy Frigyes 1912-ben írt műve, az Így írtok ti – stílusparódia. A műfaj klasszikusa, és a későbbi irodalmi paródiákat írók számára mércévé, vezérfonallá, kötelező szabállyá vált. Bodrogi Gyulát, Sinkó Lászlót, Major Tamást és Kazal Lászlót hallják, a nyilvános felvétel 1973-ban készült.
Így írtok ti – Szabolcska Mihály
József Attila
Babits Mihály
Somlyó Zoltán
Karinthy Frigyes stílusparódiáit Bodrogi gyula, Sinkó László, Major Tamás és Kazal László előadásában hallották. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

Január 1., kedd:
Petőfi Sándor
1823 január elsején született Petőfi Sándor. A téli esték című versét Básti Lajos előadásában hallják.
– A téli esték
Petőfi Sándor versét Básti Lajos mondta el. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

Január 2., szerda:

Mihai Eminescu
Mihai Eminescu, a legismertebb román költő. Költészetét képalkotó erő és a költői formaművészet megújítása jellemzi. Életműve döntő hatással volt a modern román nyelv kialakulására, a költői nyelv fejlődésére. Írt szépprózát, színműveket, a román sajtó egyik legkiemelkedőbb írója volt. Alig van európai nyelv, amelyre ne fordították volna le Eminescu műveit, magyarul olyan kiváló költők tolmácsolásában olvasható, mint Áprily Lajos, Jékely Zoltán, Dsida Jenő, Szabó Lőrinc, Kálnoky László. Latinovits Zoltánt hallják.
– Glossza
Mihai Eminescu versét Dsida Jenő fordításában Latinovits Zoltán előadásában hallották. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

Január 3., csütörtök:

Nagy Gáspár
„Mindenkori-költészet-találkozás, ha Nagy Gáspárt olvassuk. Verseiben azt látom: íme, de szépen összeállt mind a szó — költészetté. Aztán ha külön figyelek egy-egy versre, elfog valami boldogság, annak minden gyötrelmével együtt”… Tandori Dezső. Nagy Gáspár verseit Rátóti Zoltán mondja el.
– Álom
– Isten költeménye
– Még szeretném elnapolni
Nagy Gáspár verseit Rátóti Zoltán mondta el. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

Január 4., péntek:

Nemes Nagy Ágnes
„Nemes Nagy Ágnes bátor volt és bátorító. Sebesült volt, tele megbántottsággal és túlérzékenységgel, keménységgel és indulattal „– mondta Lengyel Balázs. Nemes Nagy Ágnes verseit Csernus Mariann, és Berek Katalin mondja el….
– Éjszakai tölgyfa
– Között
Nemes Nagy Ágnes verseit Csernus Mariann és Berek Katalin előadásában hallották. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

Január 5., szombat:
R Burns
„Robert Burns tudatos gonddal készült a költői pályára, mint minden nagy költő; egész gyermek- és ifjúkorában folyton olvasott, megtanult franciául, naplót írt, levelezett, hogy stílusát javítsa, vitatkozott, hogy eszméi tisztuljanak. „Soha szív nem dobogott az enyémnél hevesebben azért, hogy kitűnjék” – írja.
Burns jó verseit nem az angol irodalmi nyelven írta, hanem skót nyelvjárásban, tehát olyan nyelven, amely angol közönsége számára irodalomtól szűz, új nyelv volt, minden fordulata élmény és újszerű kifejezés. És ugyanakkor ősi, archaikus hatású nyelv, mert a nagy balladák nyelve.
És még egy titka van Burns varázsának, a személyes hang. Az első költő, akinek költészete tiszta élmény-líra. Nekünk talán azért oly otthonos költészete, mert annyira hasonlít minden tekintetben Petőfire „– Szerb Antal. Lukács Sándort hallják.
– A szabadság fája
Robert Burns versét Devecseri Gábor fordításában Lukács Sándor mondta el. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

Január 6., vasárnap:
Vízkereszt
Vízkereszt (epifánia) ünnepe a „karácsonyi tizenketted” utolsó napja és a farsang kezdete.
Ezen a napon a nyugati egyházakban három eseményt ünnepelnek: a napkeleti bölcsek vagy más néven háromkirályok (Gáspár, Menyhért és Boldizsár) látogatását a gyermek Jézusnál, Jézus gyermekkorát a Jordán folyóban történt megkeresztelkedéséig, valamint az általa véghezvitt első csodát a kánai menyegzőn. A mai napra Sík Sándor és Jékely Zoltán versét választottam.
– Sík Sándor: A napkeleti bölcsek
– Jékely Zoltán: Fenyőfák tánca
Sík Sándor és Jékely Zoltán versét Fehér Anna és Szabó Sándor előadásában hallották. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

Vers napról napra – Kossuth – December 31- január 6., 19:50

Korábbi adások >>>

Olvasson tovább