M5 Szólalj meg!

Francia szótár - Kattints ide a 109. heti adás szavaiért!

 

FRANCIA MAGYAR

le futur proche közeljövő
les conjonctions de coordination mellérendelő kötőszavak
les animaux dans les milieux riverains vízparti állatok
le lac tó
au bord d’un lac egy tó partján
l’oiseau (m) madár
les oiseaux madarak
le bateau hajó
faire du bateau hajókázni
mais de, ám
ou vagy
et és
donc így, tehát
or ám, azonban
ni sem
car mert, azért, mert
regarde nézd
Regarde ce beau lac. Nézd ezt a szép tavat.
là-bas ott
s’envoler (v) elrepül (ige)
arriver (v) megérkezik (ige)
bientôt hamarosan, nemsokára
au bord d’une rivière egy folyó partján
cet été idén nyáron, ezen a nyáron
près de la rivière a folyó közelében
le castor hód
le canard sauvage vadkacsa
la tortue teknős
le poisson hal
le cygne hattyú
le cormoran kormorán
le serpent kígyó
le moustique szúnyog
la mouche légy
la cigogne gólya
la grenouille béka
fais attention vigyázz, figyelj oda
tous les jours minden nap
avoir peur de fél valamitől
détester (v) utál (ige)
adorer (v) imád (ige)

Videó ajánló

Olvasson tovább