M5 Szólalj meg!

Olasz szótár - Kattints ide a 104. heti adás szavaiért!

 

OLASZ MAGYAR
il sistema educativo az oktatási rendszer
il sistema scolastico az iskolarendszer
rispecchiare visszatükrözni
il livello a szint
trasferirsi elköltözni
obbligatorio/a kötelező
la scuola pubblica/statale a nyilvános/állami iskola
la scuola privata a magániskola
l´insegnamento della lingua straniera az idegen nyelv oktatása
le vacanze scolastiche az iskolaszünetek
la borsa di studio az ösztöndíj
studiare all´estero külföldön tanulni
la facoltà di lettere a bölcsészkar
gli studi tecnici a műszaki tanulmányok
Sono contento/a. Örülök.
Sono felice. Boldog vagyok.
Mi sento soddisfatto/a. Elégedettnek érzem magam.
Mi sento orgoglioso. Büszkének érzem magam.
Mi sento capace. Képesnek érzem magam.
Mi sento competente. Kompetensnek érzem magam.
il voto az érdemjegy
la pagella a bizonyítvány
essere bocciato/a bukottnak lenni
10 e lode dicséretes ötös
il premio a díj
ricevere un premio egy díjat kapni
cantare l´inno a himnuszt énekelni
la cerimonia di chiusura dell´anno scolastico a tanévzáró ünnepség
l´inglese az angol
la fisica a fizika
la storia dell´arte a művészettörténet
la facoltà di lettere a bölcsészkar
la facoltà di giurisprudenza a jogi kar
la facoltà di medicina az orvosi kar
la facoltà di economia a (köz)gazdasági kar
la facoltà di ingegneria a mérnöki kar
essere laureato/a diplomásnak lenni
il titolo di studio az iskolai végzettség
studiare tanulni
specializzarsi in valamire specializálódni
l´arte moderna e contemporanea a modern és kortárs művészet
la tesi (di laurea) a szakdolgozat
frequentare la scuola iskolába járni
cambiare la scuola iskolát váltani

Videó ajánló

Olvasson tovább