M5 Szólalj meg!

Angol szótár – Kattints ide a 97. heti adás szavaiért!

 

ANGOL MAGYAR

term időszak / szemeszter
plenty eléggé
realise – realised – realised észrevész
state állapot
reinforce – reinforced – reinforced megerősít
underline – underlined – underlined aláhúz
highlight – highlighted – highlighted kihangsúlyoz
tickle – tickled – tickled csiklandoz / csiklandoz
expereience – experienced – experienced tapasztal
twist – twisted – twisted csavar
bent elgörbített
an aspect tekintet
assess – assessed – assessed megállapít
rough durva
tough kemény / szívós
nasty csúnya
cryptic titokzatos
confusing zavaró
mysterious rejtélyes
perplex – perplexed – perplexed megzavar
perplexing zavatba hozó
obscure homályos
imply – implied – implied sejtet
gory véres
macabre morbid
cork it! kuss!
keep your hair on! Nyugi!
cheek szemteleség
a response válasz
a rhetorical question kölői kérdés
hit the nail on the head fején talál a szöget
pretentious elbizakodott
sum up – summed up – summed up össefoglal
all ears csupa fül
reluctant vonakodó
sheepish szégyenlős
a victim áldozat
episode esemény
encourage – encouraged – encouraged bátorít
discourage – discouraged – discouraged elbátortalanít
reckon – reckoned – reckoned gondol
a distinction különbség
cheesy vacak
prepare yourself! készülj fel!
horrid borzalmas
ignore – ignored – ignored figelmen kívül hagy
discontented elégedetlen
a beak csőr
run out of something – ran out of something – run out of something kifogy valamije
weird furcsa
poised felkészült
selfish önző
selfless önzetlen
spoil – spoilt – spoilt elkényeztet
spoil – spoilt – spoilt tönkretesz
a half-wit félezsű
an isle sziget
glad rags ünneplő ruha

Videó ajánló

Olvasson tovább