M5 Szólalj meg!

Angol szótár – Kattints ide a 89. heti adás szavaiért!

 

ANGOL MAGYAR
demand, demanded, demanded – követel
subtle – finom
understated – bagatellizál
delicate – finom
obvious – nyilvánvaló
an edge – él / szél / perem
superfluous nélkülözhető
unnecessary felesleges
comprehend – comprehended – comprehended megért
combine – combined – combined összekapcsol
haywire őrült
concept fogalom
suspect – suspected – suspected gyanít / sejt
a reminder figyelmeztetés
remind – reminded – reminded emlékeztet
drench – drenched – drenched átáztat
daft buta
figure out – figured out – figured out rájön valamire / kitalál valamit
offer – offered – offered kínál
a flight of stairs / a flight of steps egy lépcsősor
massive hatalmas
colossal óriási
nick – nicked – nicked ellop
a hillside hegyoldal
holey lyukos
ruin – ruined – ruined tönkretesz
keep your eyes peeled! tartsd nyitva a szemed!
barking up the wrong tree téves irányban támad / rossz helyen kereskedik
a jack emelő
a puncture defekt
recommend – recommended – recommended ajánl
a port kikötő
evidence bizonyíték
proof bizonyíték
forecast – forecast – forecast megjósol
predict – predicted – predicted megjósol
doom and gloom végzetszerű / mélabús

Szólalj meg angolul, hétfőtől péntekig az M5 műsorán!

Videó ajánló

Olvasson tovább