Vers napról napra - 13. hét

A március 26. és április 1. közötti adások tartalmából
 

Március 26., hétfő – Rónai György

Hosszú ideig a VIGÍLIA főszerkesztőjeként dolgozott, legendás műveltsége és szellemi eleganciája beragyogta ezt a műhelyt is, mint minden helyet, ahol megfordult. Rónay György sokoldalú irodalmár volt, mint költő, író, műfordító, esszéista, kritikus és irodalomtörténész egyaránt gazdagította a magyar kultúrát. Verseit Horváth Sándor és Hegedűs D. Géza mondja el.

Hallgassa meg!

Március 27., kedd – Reményik Sándor
Petőfi óta kevés költő ajkán szólt tüzesebben a szó, izgatóbban az indulat, maróbban a keserűség, megragadóbban a háborgás, mint Végári szabadon hömpölygő soraiban. A magyar géniusz teremtő ereje a magyar verselés nemes egyszerűségével kevés költőnél párosul fenségesebben, mint Végvári költeményeiben – írta Raffay Sándor Reményik Sándor versei elé. E hömpölygő folyamból kiragadott versét Papp Éva mondja el.

Hallgassa meg!

Március 28., szerda- Székely János
„Verseimben a gondolat a fontos, nem a vers”, „A gondolat pedig szolgálni kényszerül.” – vallotta Székely János, akinek gondolatait Farkas Ibolya tolmácsolja.

Hallgassa meg!

Március 30., péntek- Borisz Paszternak 

A megfeszített Jézus Krisztus ábrázolása különleges helyet foglal el és sajátos törté- nelmi utat járt be az elmúlt két évezredben a képzőművészetben és a 4–5. századra visszatekintő keresztény himnuszirodalomban éppúgy, mint a kortárs irodalomban. A mai ünnepre szánt verseket Sinkó László, Blaskó Péter és Varga Mária mondja el.

Hallgassa meg!

Március 31., szombat- Babits Mihály
Babits Mihálytól kértek verset a Vigilía első számába. Ő adott is: az Intelem vezeklésre című verset., és ez rögtön megadta a Vigilia rangját, hiszen a Nyugat abszolút mércének számított akkoriban. Ahogy a folyóirat nem veszített rangjából, úgy Babits Mihály szavai is újból és újból elgondolkoztatóak. Intelem vezeklésre című versét Mensáros László, a Golgotai csárda címűt pedig Szersén Gyula mondja el.

Hallgassa meg!

Április 1., vasárnap – Erdélyi Zsuzsanna gyűjteménye.

„A keresztény húsvét a mindenség legcsendesebb, s leghatalmasabb detonációja, a feltámadt Krisztus – írja Pilinszky János. A teremtett világ dicsőségét beteljesítő Jézus alakja a népköltészetben is megteremtette a maga gyönyörű alkotásait. Erdélyi Zsuzsanna gyűjtését Török Erzsi mondja el.

Hallgassa meg!

Vers napról napra – Kossuth – március 26 és április 1., 20:53

A műsort Bognár Mónika, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette

Korábbi adások >>>

Videó ajánló

Olvasson tovább