Vers napról napra - 11. hét

A március 12-18. közötti adások tartalmából
 

Március 12., hétfő: Zsille Gábor (2017 Versmaraton)
Zsille Gábor költészetének lírai énje nem tart nagy távolságot a valódi éntől, a költő intenzíven jelen van a saját maga teremtette világban. – Filip Tamás Zsille Gábor mondja el verseit.

Hallgassa meg!

– Eleven 0.58
– Fél temető 0.59
– Esztergom – Aquincum 0.58
– Újra csak költő 1.14
Zsille Gábort hallották. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Március 13., kedd: Simon Adri (2017 Versmaraton)
Simon Adrienn valódi időutazó, tud hosszú verseket, balladásakat írni, mi több, ha nagyon akar, még a fülszövegíró stílusának beszédmódjára is képes. Igazi terepe azonban az, ha önmagából merít, amikor utánozhatatlanul simonadris – Boldogh Dezső. Simon Adrienn mondja el verseit.

Hallgassa meg!

– Hazafelé 0.53
– Ölel-nyaldos 0.52
– Tizenöt halál 1.22
– Talán még mindig 0.50
Simon Adriennt hallották. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Március 14., szerda: Vörösmarty Mihály
„Nagy szellemek és nagy művek a régibb időkben sem hiányoznak a magyar irodalomból: valami mégis hiányzik, hogy ezt az egységes elnevezést: irodalom, teljesen igazolja. Hiányzik az irodalomnak egységes folyama, ami az egyes szellemeket és műveket egymáshoz csatolja, s ez által az irodalmat, a magyar lelket önmagának, önnön kincseinek tudatása ébressze. De íme, felírtam egy zsenink nevét, aki irodalmi társaságok központjában élt, ifjúkorától országos hírnévben, legnagyobbként tisztelve; most hatalmas szobra van, s neve minden magyar ajakán – s alapjában nem ismert költő és nem sejtett lélek. Lehetne kérdezni, megvan-e a szép magyar irodalom? amiről voltaképp senki sem tud, nem annyi-e, mintha nem is léteznék? Mert ismerni Vörösmartyt nem ismerik – jóformán senki sem ismeri, még az írók sem. Vörösmarty a Szózat költője – egy olyan költeményé, amelynek szépségeit a megszokástól nehezen érezzük. Vörösmarty nagy ember és izgató talány számunkra, töredékekből, amelyek összetartozandóságát nem értjük – mint a fejtörő játékok, amelyekben különböző alakú kövecsekből kell kirakni egy figurát. De lehet-e kirakni a figurát, ha a kövecsek nagy része hiányzik? Vörösmarty műveinek legnagyobb részét egyáltalában nem ismerjük. Vörösmarty elfeledett költő és nagyságát csak sejthetjük.” – Babits Mihály. Vörösmarty Mihály verseit Avar István és Latinovits Zoltán mondja el.

Hallgassa meg!

– Liszt Ferenchez 4.23 Avar István
– A Guttenberg-albumba 1.13 Latinovits Zoltán
Babits Mihály. Vörösmarty Mihály verseit Avar István és Latinovits Zoltán mondta el. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Március 15., csütörtök: Petőfi Sándor 
„Üdvez légy születésed napján, magyar szabadság! először is én üdvezellek, ki imádkoztam és küzdöttem éretted, üdvezellek oly magas örömmel, a milyen mély volt fájdalmam, midőn nélkülöztünk tégedet!” – részlet PS 1848-as naplójából. Kaszás Gergőt hallják.

Hallgassa meg!

– Napló 1848 (részlet) 4.20 Kaszás Gergő
Petőfi Sándor naplójából Kaszás Gergő olvasott fel. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Március 16., péntek: Petőfi Sándor / Jékely Zoltán 
„Ha tudnám, hogy a hazának nem lesz rám szüksége, szivembe mártanám kardomat, s úgy írnám le haldokolva, piros véremmel e szavakat, hogy itt álljanak a piros betűk, mint a szabadság hajnalsugarai.” –Petőfi Sándor. Papp Jánost és Fodor Tamást hallják.

Hallgassa meg!

– P.S. :Egy gondolat…1.47 Papp János
– J.Z.: Petőfi utolsó dala 2.45 Fodor Tamás
Petőfi Sándor versét Papp János, Jékely Zoltán versét Fodor Tamás mondta el. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Március 17., szombat: Dylan Thomas 
„A jó vers – vallotta és bizonyította Dylan Thomas – a valóság cselekvő része. A világ sohasem marad ugyanaz, ha egy jó vers hozzátevődött. A jó vers segítséget jelent a mindenség formájának és értelmének átalakításában; mindenkit hozzásegít, hogy önmagáról s a környező világról való tudását kiterjessze.” Géher István. Papp Zoltánt és John Cale-t hallják.

Hallgassa meg!

– Dylan Thomas: Csöndben ne lépj az éjszakába át 1.02 (Ford. Nagy László) Papp Zoltán
– Dylan Thomas: Do not go gentle into that good night 3.20 (John Cale)
Dylan Thomas versét Nagy László fordításában Papp Zoltán mondta el. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Március 18., vasárnap: Lesznai Anna 
„Lesznai Anna nagyon cirógatja a szókat, azokat is, amelyek ezt a nagy becézést nem érdemlik meg. Még nem tudja, hogy 999 szót kell megölni, hogy az ezredik, az igazi megszülessen.” – Ady Endre. Hallgassák meg az 1000. szavakat. Lesznai Anna versét Venczel Vera mondja el.

Hallgassa meg!

– Szarkaláb 3.14 Venczel Vera
Lesznai Anna versét Venczel Vera előadásában hallották. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Vers napról napra – Kossuth – március 12 – 18., 20:53

A műsort Bognár Mónika, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette

Korábbi adások >>>

Videó ajánló

Olvasson tovább