Vers napról napra - 10.hét

A március 5. és 11. közötti tartalomból.
 

03.05.: hétfő, Vajda János:
„Pár hónapra esküvésönk után ültünk a Városligetben és én akkor azt mondtam a férjemnek, ha hatalmam volna hozzá hát én neked olyan szobrot emelnék és egész szobor ki volna rakva apró gyémánt kövekkel és a gyémántok tüze fénye megakadályozná azt, hogy közönséges halandó az arcodba nézzen mert én mindenkit, minden embert arra érdemtelennek tartok” -írta férjéről naplójában Vajda Jánosné Bartos Rosália. Mészáros Ágit hallják.
– A Városligetben
Vajda János versét Mészáros Ági mondta el.

Hallgassa meg!

03.06., kedd – Michelangelo: 

1475. március 6.-án született az olasz reneszánsz meghatározó mestere, Michelangelo. Bár önmagát mindig szobrásznak tartotta, nemcsak a szobrászatban, hanem a festészetben, az építészetben és a lírában is maradandót alkotott. Kortársa, Francesco Berni, aki ismerte a verseinek kéziratát, megjegyezte, hogy: “… Michelangelo költeményei abban különböznek kora verselőitől, hogy szerzőjük nem szólamokat keres, hanem magukról a dolgokról ír.” Michelangelo mintegy 250 verset hagyott hátra.
– Milyen ráspoly…. 1.01 Avar István
– Valahányszor…. 0.55 Sinkovits Imre
– Levetve… 0.56 Avar István
– Halálra lett… 1.04 Sinkovits Imre
Michelangelo verseit Rónay György fordításában Avar István és Sinkovits Imre mondta el. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

03.07., szerda – Székely János:

Székely János első versei a kolozsvári Utunkban jelentek meg. Költészete a Nyugat nagy mestereinek nyomdokain indult el, Babits Mihály, Tóth Árpád, Szabó Lőrinc voltak a mesterei. Írói arculatát döntően határozta meg filozófiai műveltsége. Nem befolyásolták a kor irodalom-politikai törekvései, életművét a polgári humanista értékrend és a szenvedélyes igazságkeresés alakította. Nem hódolt be a mindenkori hatalomnak, hanem ragaszkodott az egyetemes emberi értékekhez. Lengyel Balázs író és kritikus egy írásában a legmagasabbra értékelte: „Egy biztos számomra, hogy Székely János nemcsak a határokon túli, az úgynevezett kisebbségnek, hanem egyetemes írója századunknak, századunk második felének. Valahol Camus és Orwell között. Egyike korunk legnagyobbjainak.” Székely János verseit Helyey László mondja el.

Hallgassa meg!

– Az elhagyott város 1.31
– Sztriptíz 1.09
Székely János verseit Helyey László mondta el. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

03.08., csütörtök: Weöres Sándor – Károly Amy:

„A nő: tetőtől talpig élet.
A férfi: nagyképű kisértet.

A nőé: mind, mely élő és halott,
úgy, amint két-kézzel megfoghatod;
a férfié: minderről egy csomó
kétes bölcsesség, nagy könyv, zagyva szó.” – Weöres Sándor. Kézdy Györgyöt és Schubert Évát hallják.
– W.S.:A tavasz játékai 3.04 Kézdy György
– K.A.: Az igazi 0.38 Schubert Éva
Weöres Sándor és Károlyi Amy versét Kézdy György és Schubert Éva mondta el. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

03.09., péntek – Bessenyei György:

A magyar felvilágosodás úttörőjeként emlegetett Bessenyei Györgyről így írt Batsányi János: „minden igyekezetével azon volt, mikénthogy írásainak kellemetességével magyarainkat nyelvöknek kedvellésére indítsa” Bessenyei György versét Básti Lajos mondja el.
– A Tiszának reggeli gyönyörűsége 4.45 Básti Lajos
Bessenyei György versét Básti Lajos mondta el. A műsort BM, Kakó Gyula és Farkas Dávid készítette.

Hallgassa meg!

03.10., szombat – Villányi László (2017 Versmaraton)

„Villányi László korokat, érzéslehetőségeket, letöréseket, vígságokat, pontos képeket és képzelgéseket ad, „ámulatos” a változatossága… Egyre olvasom, egyre jobban csodálom.” – Tandori Dezső. Villányi Lászlót hallják.

– Együtt érkezünk 0.56 Villányi László
– Felé mutatott 1.14 Villányi László
– Sziget 1.16 Villányi László
Villányi László mondta el verseit. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

03.11.,vasárnap – Géczi János (2017 Versmaraton)

„Én neoavantgárd alkotó vagyok. A neoavantgárd legfontosabb sajátossága az, hogy rendkívül tudatosan figyel a társadalomra. Vagyis a művészetet a társadalom átalakítójának tekinti. „ – Géczi János mondja el verseit
– Ahogyan 1.10 Géczi János
– Át 1.03 Géczi János
– Lehetek 0.17 Géczi János
– Története 1.02 Géczi János
Géczi János mondta el verseit. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

Vers napról napra – Kossuth – március 5 – 11., 20:53

A műsort Bognár Mónika, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette

Korábbi adások >>>

Olvasson tovább