Szólalj meg!

Angol szótár - Kattints ide a 66. heti adás szavaiért!

 

celebrate, celebrated – ünnepel
kill, killed – megöl
slaughter, slaughtered – lemészárol, levág
squat, squatted – csücsül
squat, squatted – guggol
abbattoir – vágóhíd
slaughterhouse – vágóhíd
unarmed – fegyvertelen
mutton – birkahús
beef – marharhús
veal – borjúhús
lamb – bárány, bárányhús
pork – disznóhús
chicken – csirke, csirkehús
turkey – pulyka, pulykahús
goose – liba, libahús
duck – kacsa, kacsahús
precise – pontos
hook – kampó
misleading – félrevezető, csalóka
mislead – félrevezet, becsap
deliberately – szándékosan
by accident – véletlenül
anti – elleni
attach, attached – hozzákapcsol
change, changed – változik, változtat
alter, altered – módosít
inflammation – gyulladás
analyse, analysed – megvizsgál
title – cím
avoid, avoided – elkerül
blue – kék
blether, blethered – összevissza fecseg
suspect, suspected – gyanít, gyanúsít
lyrics – dalszöveg
facial hair – arcszőrzet
walrus – rozmár
without – nélkül
emphasise, emphasised – hangsúlyoz
decorate, decorated – díszít
let it rip!, let it rip! – gázt neki!
rhyme, rhymed – rímel
weird – furcsa
bird-brain – madáragyú
engrave, engraved – gravíroz

Szólalj meg angolul, hétfőtől szombatig az M5 műsorán!

Videó ajánló

Olvasson tovább