Vers napról napra - 4.hét

A január 22. és 28. közötti tartalomból.
 

2018.01.22., hétfő:
Karinthy Frigyes
Karinthy Frigyes az egyik legnépszerűbb és legsokoldalúbb magyar író, a Nyugat első nemzedékének tagja. Többnyire a nagy nevettetőt, a groteszk ötletek mesterét látják benne, noha jelentős publicista, egyéni hangú költő, aki újságcikkekben és szabad versekben filozofikus gondolatokat fejteget.”Fráter Zoltán
Karinthy Frigyes versét Balkay Géza mondja el.
– Előszó

Hallgassa meg!

2018.01.23., kedd:

F.G.Lorca
Az író-költő F.G.Lora igazi polihisztor volt, a művészetek szinte minden területén: festett, zenélt, és darabot rendezett, miközben mint díszlettervező és dramaturg is közreműködött. A Kis bécsi valcert New Yorkban írta, ahová 1929-ben, 31 éves korában utazott abban a reményben, hogy a levegőváltozás és az új élmények segítségével leküzdi depresszióját.
F.Garcia Lorca versét Weöres Sándor fordításában Rátóti Zoltán mondja el, utána Leonhard Cohent hallják.
– Kis bécsi valcer

Hallgassa meg!

2018.01. 24., szerda:
Nemes Nagy Ágnes
„Az irodalomban ugyanis – hiába – mégsem lehet elvágni azt a furcsán pöndörödő szálat, ami a művet a mű létrehozójával összeköti; Isten tudja, mintha mégis volna valami összefüggés író és írásmű között.” – Nemes Nagy Ágnes.

Hallgassa meg!

Berek Katalint hallják.
– Őseimhez
– Között

2018.01 25., csütörtök:
J.L. Borges
Jorge Luis Borges argentin költő, elbeszélő, filozófus a 20. századi világirodalom egyik legjelentősebb alakja. „Sorsunk nem a valószerűtlensége miatt irtóztató; azért irtóztató, mert visszafordíthatatlan és vastörvényű. Az idő anyagából vagyok. Az idő folyó, mely magával ragad, ám én vagyok az a folyó…” Borges verseit Papp Zoltán és Mécs Károly előadásában hallják.

Hallgassa meg!

– Dolgok (Ford. Somlyó György) – Papp Zoltán
– Egy rózsa és Milton (Ford. Somlyó Görgy) – Mécs Károly

2018. 01.26., péntek:
Füst Milán
„Füst Milán több olyan fiatal kortársa számára, mint Weöres Sándor vagy Radnóti Miklós, a Nyugat első nemzedékének egyik legizgalmasabb alkotója volt. Inspirációt merítettek a verseiből Kassák környezetében alkotók is. Az ő költészete nyelvileg kétségkívül egészen más volt, mint akár Babitsé vagy Kosztolányié, akik egyébként a legközelebb álltak hozzá. Az integrálhatatlanság azt jelentené, hogy a magyar irodalom jelentős szerzőinek törekvései egyetlen ponton sem találkoznak az övéivel. Ez nyilvánvalóan nincsen így. Ám mindmáig sem a költészete, sem a prózája, sem pedig a drámái nem foglalják el az irodalmi emlékezetben a nekik kijáró helyet.” Schein Gábor.

Hallgassa meg!

Füst Milánt hallják.
– Öregség

2018.01.27., szombat:
Petőfi Sándor
„Az 1847-es vers, a csillagos ég, egészen szenzációs természet-éjszaka-csillag-szemléléssel indul, s különleges versformája és zeneisége révén, valamint kozmikus kitekintésű képalkotása révén komoly, metafizikus magánbeszédet ígér: a költő, saját lelkével beszélgetve, kozmikus kérdéseket tesz fel, így ismét harmóniát tételez fel saját lelkiségének és a kozmosznak közösségét és analóg jellegét illetően: a szféráknak a csillagok közül hozzá közelítő zenéjét megkülönböztethetetlennek véli ön-lelkének himnuszéneklésétől.”Margócsy István.
Petőfi Sándor versét Takács Katalin mondja el.

Hallgassa meg!

– A csillagos ég

2018.01.28., vasárnap:
Somlyó Zoltán
„Somlyó Zoltán költészetét – ezt a foszforos és fűszeres illatú szecessziós ékszerládikát – számos elemző nyitogatta az elmúlt században. Kosztolányi Dezső finom barbárnak nevezte őt, aki idecsöppent a Nagykörútra, s mohóan és telhetetlenül habzsolja a civilizáció adományait. Vas István ragyogó esszében taglalta hibáit és erényeit. Igazi és gyanútlan barbárnak vélte Somlyót. Becsülte szokatlanul pontos és érzékletes lírai ábrázolását, s egy-egy versében még a bátorság nyomelemeit is megpillantotta. A költő fia, Somlyó György pedig így összegez: nem proletárköltő volt, hanem költőproletár.”Báthori Csaba.
Somlyó Zoltán verseit Jordán Tamás és Mensáros László mondja el.

Hallgassa meg!

– Hajnali imádság – Jordán Tamás
– Én költő voltam – Mensáros László
– Előhang – Mensáros László
– Séta tér – Mensáros László

Vers napról napra – Kossuth – január 22. – január 28., 20:53

A műsort Bognár Mónika, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette

Korábbi adások >>>

Olvasson tovább