"Tebenned bíztunk eleitől fogva...": Dr. Merétey Sándor - Hiteles Hivatás

A december 27-i adás tartalmából.
 
Hallgassa meg!

Az adás szerkesztőjének, Fekete Ágnesnek személyes ajándéka az év utolsó adásában, hogy a Nagyapjáról, Merétey Sándor kecskeméti gyermekorvosról szóló könyvet mutatja be Géra Eleonóra történész és Dömötör Endre orvos segítségével.

Fekete Ágnes áhítata:

Három angyal jelent meg Ábrahámnak a Mamré tölgyesében, és ezt mondták… „Esztendőre ilyenkor eljövök hozzád és íme, akkor feleségednek, Sárának fia lesz. Sára pedig hallgatózott a sátor ajtajában… és nevetett… És ezt mondta az Úr Ábrahámnak: Miért nevetett Sára?… Az Úrnak lehetetlen-e valami?” Mózes első könyve 18,10. 13-14

Három bibliai alak álljon most előttünk. Az első Sára. Ő Izsák édesanyja, aki már nagyon idős volt, de nem született fia. Amikor az angyalok bejelentették, hogy gyermeke lesz, elkezdett nevetni. Aztán megijedt ettől, és letagadta: nem nevettem. Benne azt látjuk, mit tesz egy hitetlen nő, ha különös módon gyermeke lesz, de nem hisz. Sára arra gondolt, hogy a gyakorlati élet szempontjából ez lehetetlen. Nagy női kísértés az, hogy a gyakorlati élet dolgait minden fölé emeljük, és azt hisszük, hogy azon múlik minden, hogy valami megcsinálható, elkészíthető vagy nem?  Ha valami nem értelmezhető a gyakorlati élet mezején, akkor az nincs is. Sára már jól elhelyezte magát a kiöregedett nők sorába, elfogadta, hogy csak Ábrahámnak, a kor szokása szerint csak a szolgálójától lesz gyermeke.  Ez a nehéz helyzet, de ezen nincs mit változtatni. Sárának azt kellett megtanulni, hogy Isten valami jó szakács, aki a hozott anyagból a lehető legjobbat tudja kihozni, hanem Ő minden fölött van. benne hinni azt jelenti, hogy a gyakorlati dolgok fölé látni.

De ott van egy másik bibliai figura is, aki férfi módon volt hitetlen. Ő Zakariás, Keresztelő János apja. Amikor neki az angyal bejelentette, hogy gyermeke születik, akkor ezt kérdezte: Miből tudhatom ezt meg? Ő nem nevetett, mint Sára, hanem a részletek érdekelték. Az ész számára akarta volna Zakariás lefordítani Isten akaratát. Talán mondhatjuk azt, hogy ez a kísértés inkább a férfiaké, bár nyilván nem lehet sémákban gondolkodni. Megpróbáljuk megérteni Istent. Jaj, hányszor akartuk szétboncolni, kitalálni, megmagyarázni Isten nagy tetteit. De ebből a végén nagy némaság lesz.  Zakariásnak elfogytak a szavai. Nem tudta megérteni, nem tudta kimondani Isten tettét, ezt Isten nem engedte meg neki. Mi is hiába próbáljuk földi valóságunk körébe kényszeríteni a mennyei szót, Isten nem adja át magát így. Nem engedi, hogy játékszerünk legyen.  Nem lesz soha birtoktárgyunkká.

De volt egy harmadik alak is a Bibliában, aki befogadta az úr szavát egyszerűen, egyenesen úgy, ahogyan egy gyerek teszi ezt. Ő volt Mária. És valóban kisgyerek volt. Akkoriban tizenhárom-tizennégy éves kislányokat már eljegyeztek valakinek. Minden bizonnyal így volt ez vele és Józseffel is.

Őt is meglátogatta egy angyal. Neki is volt kérdése. Hiszen Isten nem várja el tőlünk azt, hogy némán, mint egy gép teljesítsük akaratát, hanem azt kéri tőlünk, hogy legyen meg bennünk az a szándék, hogy akaratába simuljunk. Mária kérdése az volt, hogy hogyan lehetséges ez? Egyfajta értetlenség, bizonytalanság van ebben, de sem gúnyos nevetést, sem az ész szétboncolgatását nem érzékeljük mögötte. Mária végül ezt mondta: Legyen nekem beszéded szerint.

Kétféle kísértés után itt látjuk a gyermeki bizalom válaszát is arra a helyzetre, amely mind a három esetre igaz, furcsa módon születik egy gyermek. Krisztus megtalálta azt a titkos kis bölcsőt, melyben szívesen ringatták. Megtalálta Máriát, aki örömmel hozta ő el ebbe a világba. Mária hite mindannyiunk számára példa. Ezzel a gyermeki Lélekkel fogadhatjuk mi is be Istent, így történhet meg az, ami kétezer éve történt, és ma is történik velünk. Ámen.

 

EZEKKEL A GONDOLATOKKAL KÍVÁNOK ÁLDOTT, SZÉP ÚJ ESZTENDŐT!

Tebenned bízunk eleitől fogva – Kossuth –  december 27., szerda, 13:30

Tovább a műsoroldalra>>>

Videó ajánló

Olvasson tovább