Szólalj meg!

Angol szótár - Kattints ide a 81-120. adás szavaiért!

 
Angol Magyar
tired fáradt
thirsty szomjas
hungry éhes
 lose weight – lost weight lefogy
 go on a diet – went on a diet fogyókúrázik
 decide – decided dönt
a decision döntés
 imagine – imagined elképzel
imagine! Képzelj!
 ask for – asked for kér
a  bill számla
cash készpénz
a credit card hitelkártya
 tip – tipped borravalót ad
a tip borravaló
 include – included tartalmaz
 pay – paid fizet
 work out – worked out kitalál
 figure out – figured out kitalál
finally végre/végül
congratulate – congratulated gratulál
special különleges
an anniversary évforduló
pass an exam – passed átmegy a vizsgán
be promoted előléptetést kap
well-done! gratuálok!
catch up with – caught up with utolér valakit
get up – got up felkelt
early korán
finish – finished befejez
start – started kezd
do the washing up – did elmosogat
get dressed – got dressed felöltözik
kiss – kissed megcsókol
leave – left elmegy
 make a coffee – made a coffee kávét főz
 sit down – sat down leül
 phone – phoned telefonál
 contact – contacted kapcsolatba lép
a detail részlet
details részletek
 discuss – discussed megbeszél
secretary titkárnő
Can I take a message? Üzen neki valamit?
connected to something valamihez kapcsolódó
an appointment megbeszélt időpont
a diary napló
promising ígéretes
 write down – wrote down leír
rules szabályok
a rule szabály
a tape recorder magnetofon
jealous irigy
 stress – stressed hangsúlyoz
right away azonnal
 mention – mentioned említ
boring unalmas
 ignore – ignored figyelmen kívül hagy
on land földön
the most expensive a legdrágább
the most interesting a legérdekesebb
a mammal emlős
the fastest a leggyorsabb
the slowest a leglassabb
the biggest a legnagyobb
the smallest a legkisebb
side oldal
Is that clear? Érthető?
 slot in – slotted in becsúsztat
 break in – broke in betör
 copy – copied másol
 complete – completed befejez
a massage masszázs
 discuss – discussed megbeszél
 step – stepped lép
Don’t mention it Nem baj!
stage színpad
Your hat is blocking my view! Nem látok a kalapodtól!
 give up – gave up felad
 play – played játszik
comfy kényelmes
awful szörnyű
continue – continued folytatódik
-ish körülbelül
how far from…? milyen messze …tól/től?
a headache fejfájás
A stomach ache gyomorfájás
hurt – hurt fáj
ache -ached fáj
painful fájdalmos
a hangover másnaposság
be hung-over – was/were hung-over másnapos
have a cold – had a cold meg van fázva
an infection fertőzés
a blocked nose eldugult orr
sneeze – sneezed tüsszent
damp nedves
wet vizes
soaking wet bőrig ázott
be in the doghouse – was/were in the doghouse büntetésben van
eccentric különc
elegant elegáns
ecelctic eklektikus
electric eel elektromos angola
pay attention – paid attention figyelni
type típus
yellow-ish sárgás
carbonated szénsavas
bubbles buborék
phrase kifejezés
useful hasznos
polite udvarias
order – ordered rendel
a pint of beer 1 korsó sör
a 1/2 pint of beer 1 pohár sör
shandy radler
lemonade szénsavas limonádé
table service kiszolgálás az asztálnál
counter service kiszolgálás a pultnál
tip – tipped borravalót adni
a tip borravaló
finish – finished befejez
a bench pad
fall asleep – fell asleep elalszik
wetter than vizessebb mint…
cough – coughed köhög
sneeze – sneezed tüsszent
have a sore throat – had a sore throat faj a torka
have a blocked nose – had a blocked nose eldugult az orra
rabies veszettség
originally eredetileg
disease betegség
often gyakran
better jobb
convince – convinced meggyőz
realise – realised észrevesz
decide – decided dönt
offer – offered kínál/felajánl
catch a cold – caught a cold megfázik
situation helyzet
realise észrevesz
I’m sorry sajnálom
behave – behaved viselkedik
badly rosszul
forgive – forgave megbocsát
accept – accepted elfogad
the matter is closed az ügy le van zárva
excuse me! elnézést kérek!
Sorry! Bocsánot!
move – moved mozog
get someone’s attention – got someone’s attention valakinek a figyelmet felhívni
wave – waved int
a crowd tömeg
force – forced erőszakol
pass – passed elhalad
interrupt – interrupted félbeszakit
miss – missed lemarad
celebrate – celebrated ünnepel
celebration ünneplés
noun főnév
adjective melléknév
adverb határozószó
how hogy/hogyan
quickly gyorsan
slowly lassan
opposite ellentéte
add – added hozzáad
to provide nyújt
thief tolvaj
similar hasonló
together együtt
a couple pár
automatically automatikusan
extra plussz
nice szép
neat rendezett
a mistake egy hiba
spell – spelt betűz
quick gyors
quickly gyorsan
bad rossz
badly rosszul
easy könnyű
easily könnyen
heavy nehéz
heavily nehézen
awkward kellemetlen
accelerate – accelerated gyorsul
bark – barked ugat
quiet csendes
quietly csendesen
loud hangos
loudly hangosan
a blocked nose eldugult orr
a runny nose folyik az orr
liquid folyadék
a tissue papír zsebkendő
cough – coughed köhög
sneeze – sneezed tüsszent
lucky szerencsés
unlucky szerencsétlen
have a temperature – had a temperature valakinek láza van
fever láz
earache fülfájás
toothache fogfájás
backache hátfájás
lumbago lumbágó
break – broke tör
broken törött
leg láb
arm kar
finger ujj
back hát/derék
ankle boka
I feel sick rosszul vagyok/hányingerem van
vomit – vomited hány
bump into – bumped into összefut valakivel
a job interview állás interjú
follow – followed követ
tall magas
young fiatal
long hosszú
red hair vörös haj
green zöld
glasses magas
high-heeled shoes magas sarkú cipő
grey szürke
dark grey sötét szürke
a skirt szoknya
a jacket kabátka
a handbag retikül
a shoulder váll
a shoulder bag válltáska
a plastic bag nejlonzacskó
a carrier bag műanyag szatyor
conversation beszélgetés
receptionist recepciós
appointment időpont
foyer hall/receoció
male férfi
female női
apply for a job – applied for a job álláshírdetésre jelentkezni
memory memória
surname vezetéknév
odd furcsa
strange furcsa
weird furcsa
catch up – caught up utolér
relevant lényeges
irrelevant lényegtelen
check – checked ellenőriz
second-hand használt
connected to something valamihez kapcsolódó
for example például
used használt
brand new vadonatúj
completely teljesen
advertise – advertised reklámoz
advertisment, advert, ad’ reklám
condition állapot
state állapot
mileage megtett kilóméter
service – serviced karbantart
steering jármű kormányzása
brakes a fék rendszer
geabox sebeségváltómű
repair – repaired javít
fix – fixed javít
dangerous veszélyes
an accident baleset
size méret
an alarm system riasztóberendezés
security biztonság
be in charge of something – was/were in charge of something felelős valamiért
martial art harcművészet
up fel
down le
under alatt
over fölött
fence kerítes
neighbour szomszéd
to hez/hoz
towards felé
destination úticél
along mentén
across át
cul-de-sac zsákutca
through keresztül
bullet golyó
get dressed – got dressed felöltözik
hole lyuk
shirt sleeve ingujj
coat sleeve kabátujj
several néhány
traffic lights közlekedési lámpa
get lost – got lost eltéved
onwards előre
 crack an egg – cracked tojást feltörni
scrambled eggs rántotta
poach – poached buggyant
a poached egg buggyant tojás
mix – mixed kever
 pour – poured önt
wait – waited vár
firm szilárd
stir – stirred megkever
a spatula szedőlapát
wooden fából való
plastic műanyag
a frying pan serpenyő
a saucepan lábos
brand-new vadonatúj
slowly lassan
quick gyors
finish – finished befejeződik
in a hurry sietve
in a rush sietve
hurry – hurried siet
rush – rushed siet
spend time – spent időt tölteni
make sure – made meggyőződik
a mistake hiba
bomb disposal expert bombaszakértő
fast gyors/gyorsan
cutlery evőeszköz
fork villa
knife kés
spoon kanál
salt
pepper bors
sugar cukor
sweetener édesítő
what? mi?
how? hogy?/hogyan?
when amikor
when? mikor?
why? miért?
how long? mennyi ideig?
who? ki?
which? melyik?
blue whale kék bálna
traffic lights közlekedési lámpa
free szabad
slightly kissé
formal formális
more formal formálisabb
fling – flung dob
toss – tossed hajít
busy elfoglalt
to expect – expected számít valamire
what name? milyen név alatt?
sit down – sat down leül
season – seasoned fűszeresz/ízesít
pick something up – picked felvesz valamit
shake – shook megráz
add – added hozzáad
grind – ground darál
too much túl sok
fill – filled tölt
bet – betted fogod valamire
sneeze – sneezed tüsszent
Finally végül
tell – told mond
open – opened kinyit
calm down – calmed down csillapodik
finish – finished befejeződik
drink – drank iszik
apple juice almalé
mineral water ásványvíz
carbonated szénsavas
bubble buborék
still mineral water szénsavmentes ásványvíz
clear – cleared leszed
clear away – cleared away eltakarít
put – put tesz
dishwasher mosogotógép
turn something on – turned something on bekapcsol
start – started kezd
put back – put back visszatesz
fridge hűtőszekrény
a cloth törlő
damp nedves
wipe – wiped töröl
clean – cleaned takarít
throw away – threw away eldob
crumbs morzsa
outside kint
a dish tál
reply – replied válaszol
be in a good moon – was/were in a good mood jó kedve van valakinek
catch up with somebody – caught up with somebody utolér valakit
sort fajta
type típus
kitchen sink konyhai mosogató
postman postás
I’m sure biztos vagyok benne
need – needed szüksége van
hang on! várj!
hear – heard hall
deliver – delivered szállít/kézbesít
an invitation meghívás
to invite – invited meghív
a bill számla
last chance utolsó lehetőség
envelope boríték
Dear Miss Swett Kedves Swett kisasszony
offer – offered kinál
in my opinion véleményem szerint
suitable megfelelő
most suitable a legmegfelelőbb
candidate jelölt
security manager biztonsági igazgató
experience – experienced tapasztal
experience tapasztalat
teach – taught tanít
self-defence önvédelem
combine – combined összekapcsol
combination összeállítás
knowledge tudás
expert knowledge szaktudás
officially hivatalosan
accept – accepted elfogad
contact – contacted kapcsolatba lép
convenient kényelmes
congratulate – congratulated gratulál
congratulations gratulálok
well done! bravó!
be interested in – was/were interested in érdekli valami
manager igazgató
chart táblázat
save time – saved time időt spórol
save money – saved money pénzt spórol
native speaker anyanyelvű
square tér
reserve – reserved lefoglal
check – checked ellenőriz
free szabad
a conversation beszélgetés
book – booked lefoglal
look at – looked at megnéz
order – ordered rendel
bring – brought hoz
a pint 0.568 liter
draught beer csapolt sör
chips hasábburgonya
rare angolos/véres
medium rare félig nyers
medium közepesen átsült
well-done teljesen átsült
write something down – wrote down leír
a toast pohárköszöntő
toast someone’s health – toasted iszik valaki egészégére
clink glasses – clinked glasses koccint
topic téma
topical aktuális
this isn’t what I ordered Nem ezt rendeltem
this food is cold ez az étel hideg
will my food be long? sokat kell még várni a ételemre?
this food doesn’t taste fresh Ez az étel nem tűnik frissnek
this food is off Ez az étel romlott
compensate – compensated kárpótol
tired fáradt
thirsty szomjas
hungry éhes
lose weight – lost weight lefogy
go on a diet – went on a diet fogyókúrázik
decide – decided dönt
a decision döntés
imagine – imagined elképzel
imagine! Képzelj!
ask for – asked for kér
a  bill számla
cash készpénz
a credit card hitelkártya
tip – tipped borravalót ad
a tip borravaló
include included tartalmaz
pay – paid fizet
work out – worked out kitalál
figure out – figured out kitalál
finally végre/végül
congratulate – congratulated gratuál
special különleges
an anniversary évforduló
pass an exam – passed átmegy a vizsgán
be promoted – was/were promoted előléptetést kap
well-done! gratuálok!
catch up with – caught up with utolér valakit
get up – got up felkelt
early korán
finish – finsihed befejez
start – started kezd
do the washing up – did elmosogat
get dressed – got dressed felöltözik
kiss – kissed megcsókol
leave – left elmegy
make a coffee – made a coffee kávét főz
sit down – sat down leül
phone – phoned telefonál
contact – contacted kapcsolatba lép
a detail részlet
details részletek
discuss – discussed megbeszél
secretary titkárnő
Can I take a message? Üzen neki valamit?
connected to something valamihez kapcsolódó
an appointment megbeszélt időpont
a diary napló
promising ígéretes
write down – wrote down leír
rules szabályok
a rule szabály
a tape recorder magnetofon
jealous irigy
stress – stressed hangsúlyoz
right away azonnal
mention – mentioned említ
boring unalmas
ignore – ignored figyelmen kívül hagy
on land földön
the most expensive a legdrágább
the most interesting a legérdekesebb
a mammal emlős
the fastest a leggyorsabb
the slowest a leglassabb
the biggest a legnagyobb
the smallest a legkisebb
side oldal
Is that clear? Érthető?
slot into – slotted into becsúsztat
break in – broke in betör
copy – copied másol
complete – completed befejez
a massage masszázs
discuss – discussed megbeszél
step – stepped lép
Don’t mention it Nem baj!
stage színpad
Your hat is blocking my view! Nem látok a kalapodtól!
give up – gave up felad
play – played játszik
 give (gave) someone a pat on the back gratuál
a milestone mérföldkő
weird furcsa
 celebrate – celebrated ünnepel
strange furcsa
the strangest a legfurcsább
difficult nehéz/bonyolult
easy könnyű/egyszerű
 repeat – repeated megismétel/megismétlődik
 start – started kezd
 count – counted számol
 spell betűz
higher magasabb
for example például
a cardinal number tőszám
an ordinal number sorszám
 grab – grabbed megfog
near közel
nearer közelebb
the nearest a legközelebbi
 revisit – revisited újra meglátogat
special különleges
a topic téma
 understand – understood megért
far messze
 reach – reached odaér valahova/elér valamit
on foot gyalog
on the way útközben
straight egyenes
 get  – got odaér valahova/eljut valahova
 follow the road – followed the road követi az utat
a roundabout körforgalom
 pass – passed valami mellett elmegy
an entrance bejárat
probably valószínűleg
near közel
a sign tábla
on your right/left a jobb/bal oldalon
 remember – remembered emlékezik
 cross átmegy
a junction keresztezödés
You can’t miss it! El sem lehet téveszteni!
main entrance főbejárat
large nagy
 make a mistake – made a mistake elhibáz
 check – checked ellenőriz
 correct – corrected kijavít
 deal with – dealt with foglalkozni valamivel
a half ½
a third  1/3
two thirds  2/3
a quarter  1/4
three quarters  3/4
 halve – halved felez
 quarter – quartered negyedel
equal egyenlő
 measure – measured mér
 separate – separated elválaszt
right now éppen most
 book an appointment – booked an appointment időpontot kérni
 notice – noiced észrevesz
 reserve – reserved lefoglal
 book – booked lefoglal
a service szolgálat
a reply válasz
that depends attól függ
fully booked teljesen megtelt
correct helyes
incorrect helytelen
detail(s) részlet(ek)
similar hasonló
common gyakori
less than kevesebb mint
a fraction törtszám
 split – split oszt
 divide -divided oszt
next következő
previous előző
waiting room váróterem
usual szokásos
a doctor’s surgery orvosi rendelő
 register regisztrál
 fill in – filled in kitölt
 give – gave ad
 provide – provided ad
a space hely
 complete – completed kitölt
 prefer – preferred jobban szeret
  sit – sat ül
 wait – waited vár
 hand – handed átad
terrible szörnyű
I’m not happy with the service! Nem vagyok megelégedve a kiszolgálással!
comfortable kényelmes
 last – lasted tart valameddig
ridiculous nevetséges
ridiculously nevetségesen
right away azonnal
 let someone down – let someone down csaloódást okoz valakinek
pretty tall elég magas
shirty ingerült
 accept – accepted elfogad
Please take a seat Kérem,fogláljon helyet
 sign – signed aláír
a contract szerződés
prety straightforward eleggé egyenes
standard szokásos
unusual szokatlan
 state – stated kijelent
 compensate – compensated kárpótol
a guarantee garancia
 guarantee – guaranteed garantál
a law court bíróság
legal jogi
illegal törvénytelen
an agreement megállapodás
 agree – agreed egyetért
 decide – decided dönt
 employ – employed foglalkoztat
an employer munkaadó
an employee munkavállaló
 prove – proved bebizonyít
 show – showed mutat
proof bizonyíték
necessary szükséges
necessity szükség
vital alapvető
 require – required követel
an obligation kötelesség
blood vér
fuel üzemanyag
a seatbelt biztonsági öv
a law törvény
 wear – wore visel
 punish – punished megbüntet
 replace – replaced pótol
neutral semleges
 obey – obeyed engedelmeskedik
I’m in charge Én vagyok a főnök
a situation helyzet
 challenge – challenged kihív
essentially alapvetően
 lose your temper – lost elveszti a higgadtságát
equal egyenlő
 permit – permitted megenged
permission engedély
 disagree – disagreed egyet nem érteni
a vet állatorvos
a veterinary surgeon állatorvos
a surgeon sebész
 take someone’s temperature – took someone’s temperature megméri valakinek a lázát
 be surprised – was/were surprised meglepődni
 calm down – calmed down lecsillapul
 stick your tongue out kinyújtani a nyelved
 poke – poked megnyomkod
 peck – pecked csipked
gibberish összevissza beszéd
 reckon gondol
 be on a roll – was/were on a roll nyerő szériában lenni
 take a photo – took a photo fényképet csinálni
camera flash vaku
 allow – allowed megenged
 not allow – not allow nem megengedni
a rule szabály
a message üzenet
 deliver a message – delivered üzenet átadni
a messenger hírnök
Be my guest! Tessék!
 avoid – avoided elkerül
 beg – begged könyörög
 apologise – apologised bocsánatot kér
to conjugate – conjugated ragoz
 offend – offended megsért
 inherit – inherited örököl
a press-up fekvőtámasz
 vanish – vanished eltűnik
 disappear – disappeared eltűnik
a vowel magánhangzó
a consonant mássalhangzó
a syllable szótag
rusty rozsdás
easy könnyű
easier könnyebb
early korán/korai
earlier korábban/korábbi
heavy nehéz
heavier nehezebb
 give someone a hand – gave segít
 give someone a hand – gave tapsol
 applaud – applauded tapsol
clap – clapped tapsol
 peek – peeked kukucskál
funny vicces/furcsa
 work out – worked out megfejt
impressive lenyűgöző
qualified képzett
 congratulate – congratulated gratulál
Well done! Bravó!
engaged (person) eljegyzett
engaged (phone) foglalt
sympathetic együttérző
nice szimpatikus
What a pity! Milyen kár!
What a shame! Milyen kár!
Oh dear! Te jó ég!
 do – did tesz/csinál
 feed – fed etet
 finish – finished befejez
 go – went megy
 calculate – calculated kiszámít
 clean – cleaned tisztít
 get – got kap
 pack – packed csomagol
glad boldog
 tidy – tidied rendet csinál
a devotee rajongó
 clean – cleaned tisztít/takarít
spring clean tavaszi nagytakarítás
annual éves
 beat – beat ver
 beat a rug – beat kiporolja a szőnyeget
a carpet szőnyeg
a rug szőnyeg
 wash – washed mos
 vacuum – vacuumed kiporszívóz
 hoover – hoovered kiporszívóz
 put back – put back visszatesz
dry száraz
 dry – dried szárad/szárít
 polish – polished fényesít
floor polish padló fényező
 dust – dusted port töröl
a feather duster tollseprű
a duster porrongy
 pick up – picked up felvesz
chemicals vegyszerek
limescale vízkő
a kettle vízmelegítő
 feel under the weather – felt under the weather nem érzi jól magát
physical fizikai
mental szellemi
happy boldog
 smell – smelled szagol/valamilyen szaga van
 feel – felt érez
 feel well – felt well jól érzi magát
normally általában
apart from valamin kívül
a reason ok
a stroll séta
 stroll – strolled sétál
 plonk – plonked lepottyan
 stare – stared bámul
DOMS izomláz
 delay – delayed késleltetni
onset kezdet
muscle izom
 be sore – was/were sore fáj
soreness fájdalom
 ache – ached fáj
filthy mocskos
brackets zárójel
a present ajándék
 suggest – suggested ajánl
 handle – handled kezel
spontaneous spontán
evidence bizonyíték
proof bizonyíték
sure biztos
  crash – crashed karambolozik
opinion vélemény
predict – predicted megjósol
both mindkettő
a result eredmény
a press conference sajtótájékoztató
win – won nyer/győz
lose – lost veszít
a journalist újságíró
check – checked ellenőriz
odds esély
fortunately szerencsére
unfortunately sajnos
final utolsó
absolutely egyértelműen
apart from valamin kívül/valamit leszámítva
perhaps talán
brake – braked fékez
a white lie ártatlan hazugság
snore – snored horkol
incredible hihetetlen
josh – joshed ugrat
refresh – refreshed frissít
cry -cried sír
weep – wept sír
bawl – bawled bömböl
telly tv
point – pointed mutat
head to – headed to megy
strange furcsa
peculiar furcsa
go over the top – went over the top túlzásba esik
eager lelkes
pinch – pinched csíp
batch adag
have a gander – had (slang) megnéz valamit
break into – broke into betör
revisit – revisited újra meglátogat
sort fajta
begin – began kezd
start – started kezd
strange furcsa
start – started kezd
revise – revised átnéz
major jelentős
a period időszak
mysterious titokzatos
nail it – nailed it sikerül
Nailed it! Sikerült!

Videó ajánló

Olvasson tovább