Szólalj meg!

Angol szótár - Kattints ide a 121-160. adás szavaiért!

 
Angol Magyar
spring tavasz
summer nyár
autumn ősz
winter tél
season évszak
popular népszerű
traditional hagyományos
tradition hagyomány
holiday ünnep
notice – noticed észrevesz
different különböző
the most basic a legegyszerűbb
celebrate – celebrated ünnepel
Shrove Tuesday húshagyókedd
Ash Wednesday hamvazószerda
Lent nagyböjt
Whitsun pünkösd
a different kettle of fish teljesen más dolog
noun főnév
annual éves
annually évente
brief rövid
adjective melléknév
adverb határozószó
identify – identified meghatároz
fat kövér
slim karcsú
young fiatal
old öreg
aardvark földimalac
bank holiday munkaszüneti nap
Easter húsvét
traditional hagyományos
religious vallási
moveable mozgatható
occur – occurred előfordul
create – created teremt
mad őrült
insane őrült
deranged zűrzavaros
batty dilis
nutty dilis
barmy ütődött
dissect – dissected felboncol
start kezdet
beginning kezdet
end vég
finish vég
sphere gömb
hemisphere félgömb
atmosphere atmoszféra
squash – squashed összenyom
prolate spheroid elnyújtott ellipszoid
figure something out – figured something out kitalálni valamit
work something out – worked something out kitalálni valamit
understand – understood megért
headached fejfájás
nosebleed orrvérzés
trust – trusted bízik
whistle – whistled fütyül
ham sonka
suffer – suffered szenved
stomach has/gyomor
eat – ate eszik
overeat – overate túl sokat eszik
leave off – left off abbahagy
astonomy csillagászat
destroy – destroyed elpusztít
a brain cell agysejt
tear – tore szakad
loaf (head) slang fej (szleng)
egghead (clever person) slang tojásfejű (okos valaki)
Christian keresztény
mostly főleg
festival ünnep
resurrection feltámadás
crucify – crucified keresztre feszít
die – died meghal
a body test
a cave barlang
a tomb sír
rise from the dead – rose from the dead halottaiból feltámad
be born – was born megszületik
It doesn’t matter Nem számít
personal choice magánügy
a bun édes sütemény
a recipe recept
ingredients összetevők
combine – combined keveredik
funny furcsa
watered-down felhígult
caster sugar porcukor
yeast élesztő
egg white tojásfehérje
egg yolk tojássárgája
irritating idegesítő
peel – peeled meghámoz
core – cored kimagoz
chop – chopped aprít
grind – ground darál
glaze – glazed mázzal bevon
arrange – arranged elrendez
rearrange – rearranged újra elrendez
enough elég
a plain alföld
bake – baked süt
grab – grabbed megfog
saucepan lábas
boil – boiled forr
heat – heated melegít
bubble – bubbled bugyog
form forma
temperature hőmérséklet
rise – rose növekszik
melt – melted olvad
increase – increased
remove – removed eltávolít
hob főzőlap
add – added hozzáad
cool down – cooled down lehűl
scream – screamed sikít
pour – poured önt
wooden spoon fakanál
knead – kneaded gyúr
dough tészta
sticky ragacsos
tip out – tipped out kibillen
wipe – wiped töröl
inside belső rész
outside külső rész
cover – covered fedez
warm meleg
double – doubled megdupláz
divide – divided oszt
turn into – turned into válik valmivé
expand – expanded kiterjed
tea towel konyharuha
thick sűrű
paste kenőcs
a piping bag habzsák
decorate – decorated díszít
repeat – repeated ismétel
a calculator számológép
calculate – calculated kiszámít
hunt – hunted vadászik
hide – hid elrejt
simple egyszerű
complicated bonyolult
complex bonyolult
go off – went off megromlik
a hole lyuk
lips ajkak
blow – blew fúj
purse – pursed összehúz
rot – rotted megrothastzt
sprinkle – sprinkled szór
a hose tömlő
under pressure nyomás alatt
rare ritka
rarely ritkán
alien idegen
awkward ügyetlen
cheap olcsó
drench – drenched áztat
soak – soaked áztat
seek – sought felkeres
pagan pogány
cleanse – cleansed tisztít
weak gyenge
saddle nyereg
back in the saddle újra nyeregben
perhaps talán
huge hatalmas
massive hatalmas
ginormous hatalmas
enormous hatalmas
gigantic hatalmas
 follow – followed követ
instructions utasítások
fill – filled tölt
air levegő
suck – sucked szív
pack – packed csomagol
apparatus berendezés
shout – shouted kiabál
scream – screamed sikít
shriek – shrieked rikolt
yell – yelled ordít
holler – hollered ordítozik
bellow – bellowed ordít
prepare yourself – prepared felkészül valamire
Pull your socks up! Kösd fel a gatyád!
Pull your finger out! Ne tétovázz!
take a breath – took levegőt vesz
pulmonary pulmonáris
hear – heard hall
permanent állandó
permanently állandóan
damage – damaged kárt tesz
damaged sérült
possibly esetleg/esetlegesen
expect – expected vár/számit valamire
at least legalább
create – created létrehoz
smaller than kisebb, mint
taller than magasabb, mint
longer than hosszabb, mint
thinner than vékonyabb, mint
slimmer than karcsúbb, mint
bigger than nagyobb, mint
enjoy yourself – enjoyed jól érzi magát
a lead póráz
responsible felelős
behave – behaved viselkedik
properly helyesen/illően
pushy törtető
to leave someone in peace békén hagy
browse – browsed böngész/nézelődik
comparison összehasonlítás
similar hasonló
concentrate – concentrated odafigyel
difference különbség
martial art harcművészet
nail szög
firstly elsősorban
traffic lights közlekedési lámpa
dangerous veszélyes
dangerously veszélyesen
zebra crossing gyalogátkelőhely
pay attention – paid figyel
highlight – highlighted kihangsúlyoz
pig disznó
piglet kismalac
for instance például
satisfy – satisfied kielégít
pesky bosszantó
funny vicces
amusing mulattató
humorous humoros
comic komikus
fun móka/szórakozás
check – checked ellenőriz
the same ugyanaz
different különböző
dissimilar eltérő
the penny’s dropped leesett a tantusz
sink in – sank in kezd rájönni
presume – presumed feltételez
pay attention – paid figyel
pep talk buzdító beszéd
shark cápa
spontaneous nem erőltetett
spontaneously spontán
sudden hirtelen
suddenly hirtelen
realise – realised észrevesz
sit – sat ül
waiter pincér
waitress pincérnő
tell – told mond
imagine – imagined elképzel
decide – decided dönt
freshen up – freshened up felfrissít
get dressed – got dressed felöltözik
dress – dressed öltözködik
meet – met találkozik
sentence mondat
meditate – meditated meditál
pre-meditated előre megfontolt
plan – planned tervez
decide – decided dönt
make a decision  – made a decision hoz egy döntést
timetable órarend
schedule menetrend/
event esemény
on time időben
shampoo sampon
conditionder balzsam
rinse – rinsed öblít
wrap – wrapped burkol/betakar/becsomagol
tie – tied köt/megköt
sheet lepedő
large nagy
nylon nejlon
sit down – sat down leül
massage – massaged masszíroz
improve – improved megjavul
soft puha
nice szép
diet étrend/diéta
healthy egészséges
healthier egészségesebb
mirror tükör
conclude – concluded következtet
fine jól/remekül
morbid morbid
spontaneous spontán
versatile sokoldalú
supervise – supervised ellenőriz
check – checked ellenőriz
to keep an eye on – kept an eye on
shiny csillogó
communicate – communicated kommunikál
mad őrült
adjective melléknév
typewriter írógép
create – created teremt
send – sent küld
receive – received kap
experience – experienced tapasztal
watch – watched néz
control – controlled irányít
both mindkét
a tool eszköz
tighten – tightened megszorít
loosen – loosened meglazít
a hammer kalapács
hammer – hammered kalapál
loose laza/meglazult
Allen screw imbusz csavar
Phillips screw csillag csavar
cut – cut vág
screw – screwed csavar
unscrew – unscrewed lecsavar
file – filed reszel
saw – sawed fűrészel
pat – patted vereget
transform – transformed átalakít / transzformál
lack – lacked hiányzik
forget – forgot elefelejt valamit
carry – carried cipel
depressing lehangoló
impressive lenyűgöző
power cut áramszünet
a fuse biztosíték
a starter első fogás
proper illő
main course főfogas
dessert desszert
digest – digested emészt
aspect tekintet
multifunctional többfunkciós
tablet tabletta
capsule kapszula
pill pirula
function funkció
purpose szándék
task feladat
job munka
sunglasses napszemüveg
functional funkcionális
image kép
record – recorded felvesz
accurate pontos
accurately pontosan
a corkscrew dugóhuzó
nut anyacsavar
bolt csavar
pliers fogó
amazing csodálatos
brick tégla
insane őrült
depth mélység
boring unalmas
tailless farnélküli
earless fülnélküli
identify – identified azonosít
two-door kétajtós
tint szín
tint – tinted színez
tinted színezett
alloy ötvözet
alloy wheels könnyűfém felni
provide – provided ad
give – gave ad
expand – expanded kibővít
speech beszéd
temporary átmeneti
permanent állandó
last – lasted megmarad
remain – remained marad
an implement eszköz
a pencil ceruza
a pen toll
make a mistake – made a mistake hibát követ el
a rubber radír
an eraser radír
marker pen filctoll
emphasise – emphasised hangsúlyoz
draw – drew rajzol
statue szobor
diligent szorgalmas
versatile sokoldalú
many sok
designed for
hold – held fog/tart
a sheet ív
paper papír
charge – charged tölt
connect -connected kapcsol
make – made készít
smart phone okos telefon
forget – forgot elfelejt valamit
temporary átmeneti
permanent állandó
tattoo tetoválás
stick – stuck tapad
fade – faded megfakul
trip – tripped megbotlik
source forrás
signal jelzés
signal – signalled jelez
acronym betűszó
DOMS (Delayed Onset Muscle Soreness) izomláz
delayed elhúzódó
onset kezdet
muscle izom
soreness fájdalom
initial kezdeti
title cím
instead helyett
common gyakori
simple egyszerű
store – stored tárol
try – tried próbálkozik
jump – jumped ugrál
correct – corrected kijavít
Hurry up! Siess!
recap – recapped röviden összefoglal
familiar ismerős
refresh – refreshed felfrissít
 odd páratlan/szokatlan/furcsa
an expert szakértő
strange furcsa
otherwise máskülönben
irritable ingerlékeny
grab – grabbed megfog
plain síkság
chill out (chilled out) lazít
be dizzy (was dizzy) szédül
confused megzavarodott
surprise (surprised) meglep
conjugate (conjugated) ragoz
check (checked) ellenőriz
ability képesség
possibility lehetőség
hairy szőrös
abbreviate (abbreviated) rövidít
sleep (slept) alszik
oversleep (overslept) későn ébred
dance (danced) táncol
practise (practised) gyakorol
psychopath pszichopata
wake up (woke up) felébred
plenty sok
together együtt
gravy húslé
pronounce (pronounced) kiejt
pronunciation kiejtés
familiar ismert
unfamiliar ismeretlen
spot (spotted) észrevesz
difference különbség
hoover (hoovered) porszívózik
stand (stood) áll
opposite ellenkező
similiar hasonló
similarity hasonlóság
honest őszinte
honestly őszintén
iron (ironed) vasal
an iron vasaló
horseshoe patkó
hammer (hammered) kalapál
torture (tortured) kínoz
nickname becenév
a boundary határ
a golf club golfütő
creased gyűrött
brackets zárójel
auxiliary verb segédige
uniform egyenruha
camouflage (camouflaged) elrejt
a fortnight két hét
obligation kötelezettség
challenge – challenged kihív
challenging kihívó
dangerous veszélyes
neutral semleges
show respect – showed respect tiszteletben tart
horrific szörnyű
censor – censored cenzúráz
sore fájdalmas
beak csőr
over the moon nagyon boldog
nip – nipped siet
jigsaw puzzle kirakós játék
drill sergeant kiképző őrmester
petrol station benzinkút
ignite – ignited meggyújt
ignition key slusszkulcs
cigarette lighter öngyújtó
fool bolond
allergic allergiás
establish – established megállapít
check – checked ellenőrz
invert – inverted felfordít
triangle háromszög
square négyzet
circle kör
bat denevér
century évszázad
decade évtized
year év
season évszak
month hónap
week hét
specific konkrét
clear up – cleared up kitisztul
confusing zavarba hozó
last – lasted tart valameddig
silly ostoba
toss – tossed dob
opposing ellenkező
bite – bit harap
kick off – kicked off elkezd
sweat izzadság
sweat – sweated izzad
stamina állóképesség
happy boldog
angry mérges
to be scared fél
to be afraid fél
full tele
proud büszke
tired fáradt
good
bad rossz
interested érdekelt
similar hasonló
married házos
different különböző
pick – picked választ
octopus polip
squid tintahal
sponge szivacs
sponge cake piskóta
arrive – arrived megérkezik
guess – guessed sejt
decide – decided dönt
correct helyes
advantage előny
disadvantage hátrány
pass – passed passzol
goal line gólvonal

Videó ajánló

Olvasson tovább