A Dal 2020 - Pályázati felhívás

A Dal 2020 - Pályázati felhívás

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020-ban ismét keresi Magyarország legnagyobb magyar slágerét A Dal műsorsorozat keretében.

A Dal nyertesét a Duna Televízió számos megjelenéssel támogatja, valamint felléphet a legnevesebb hazai fesztiválok színpadain. A koncertlehetőségeken kívül a nyertes előadó kiemelt promóciót kap a Petőfi Rádióban, illetve a zenei produkció fejlesztésére fordítható támogatásban is részesül.

A nyertes magyar dalt a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság a közszolgálati műsorszámok előállítását támogató Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) közreműködésével A DAL 2020 keretében választja ki azon jelentkezők közül, akik pályaműveiket e pályázati felhívásra 2019. november 22-ig benevezik.

Az alábbi pályázati feltételeknek mindenben megfelelő előadóknak, szerzőknek a nevezési határidőig beérkezett pályaművei közül szakmai előzsűri választja ki azokat a dalokat, amelyek az élőben sugárzott adásokban versenyezhetnek.

Az elődöntők legjobbjait a képernyős zsűri és a közönség juttatja A DAL 2020 döntőjébe, ahol kiderül, hogy közülük melyik dal kapja meg 2020-ban a Magyarország legnagyobb magyar slágere címet, előadói pedig ezzel együtt a Petőfi Zenei Díjat is. Ide kattintva jelentkezhet online!

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

1. A benevezett magyar dal (sem a szövege, sem a zenéje) nem kerülhetett kereskedelmi forgalomba vagy média-felületre (televízió, rádió, internet), illetve nem hangozhatott el nyilvános előadás keretében 2019. március 1. előtt.

2. A dal hosszúsága legfeljebb három perc lehet.

3. Csak olyan énekes vagy együttes (a továbbiakban előadó) nevezhet,aki rendelkezik lemezkiadóval és/vagy hivatásos zenei menedzserrel kötött szerződéssel.

4. A színpadi produkció minden résztvevőjének be kell töltenie a 16. életévét 2020. január 18-ig.

5. A dalok előadói magyar állampolgárok vagy magyar anyanyelvűek lehetnek.

6. Ha A Dal 2020 műsorsorozatba beválogatott dal valamelyik előadója ellen a verseny időtartalma alatt (2020. január 18. – 2020. március 7.) büntetőeljárás indul vagy van folyamatban, illetve közfelháborodást vagy botrányt okozó viselkedést tanúsít, a pályázat kiírója a verseny bármelyik fázisában kizárhatja a pályázók közül kötbér kiszabásával.

7. Külföldi állampolgárságú, nem magyar anyanyelvű dalszerző csak úgy adhat be pályaművet, ha a dalt magyarul olyan előadó énekli fel, aki megfelel a pályázati kiírás feltételeinek (lásd 3-4-5-6. pontok).

8. A dalok szövege, előadásmódja nem csorbíthatja sem A DAL, sem a szervező Duna Nonprofit Zrt, illetve az MTVA jó hírnevét. Politikai tartalmú, gyűlöletkeltő, szeméremsértő dalszöveg, gesztus, látványelem, beszéd, káromkodás a színpadi produkcióban nem engedélyezett.

9. A DAL 2020 adásaiban a dal előadásában maximum 10 személy vehet részt a színpadon. Élő állat szerepeltetése nem engedélyezett.

10. A műsorban, minden esetben a dal fő énekdallamát élőben kell előadnia az énekesnek/énekeseknek. A vokális énekek és a hangszerelés részét képző ének kiegészítések rajta lehetnek a fél-playback zenei alapon,

11. A DAL 2020 élő adásaiba bejutó pályázók vállalják, hogy a 2019. decemberi hivatalos bejelentéstől 2020. március végéig az MTVA igényei szerint – külön juttatás nélkül – rendelkezésre állnak meghallgatások, próbák, rendezvények, műsorpromóciós forgatások és fellépések, kisfilm forgatások, sajtórendezvények, sajtótájékoztatók, interjúk és élő ill. rögzített adások alkalmával, illetve bármilyen on-line, on-air számára.

12. A DAL 2020 élő adásaiba bejutó pályázók vállalják, hogy 2020. december 31-ig a pályázat kiírója által szervezett vagy támogatott legfeljebb két rendezvényen külön juttatás nélkül fellépnek.

13. A DAL 2020 élő adásaiba bejutó pályázók (szerzők, előadók) vállalják, hogy elkészítik versenydaluk akusztikus verzióját demoformában 2019. december 30-ig. Hozzájárulnak hangfelvételen történő rögzítéséhez, közreműködnek a pályázat kiírója által meghatározott minőségben – az általa biztosított stúdióban és eszközökkel – történő felvételében, és versenybe szállnak az online Akusztik Dalverseny fődíjáért. A pályázók az akusztikus változat lineáris és lekérhető médiaszolgáltatásban való felhasználásához, valamint többszörözéséhez és terjesztéséhez szükséges engedélyeket díjazás nélkül, külön okiratban adja meg. A szavazás nyertese vállalja, hogy a díj átadásán személyesen megjelenik.

14. A nemzeti dalválasztó műsor ez évi szériájában a műsorban megjelenő dalok szövegei és szerzőik is versenyeznek „A Dal 2020 Legjobb Dalszöveg Írója” és egyben a Petőfi Zenei Díj Szövegírója díjért, melyet a képernyős zsűri ítél oda. A szavazás nyertese vállalja, hogy a díj átadásán személyesen megjelenik.

15. „A Dal 2020 Felfedezettje” és egyben a Petőfi Zenei Díj Felfedezettje díjért egy olyan versenyzőt (előadót vagy együttest) tüntet ki a nemzeti dalválasztó műsor 2020-as mezőnyéből a képernyős zsűri, amelyik A Dal 2020 műsorban debütál, vagy a televíziós műsorban szerepel először nagyobb, országos nyilvánosság előtt, és kiemelkedő teljesítményt nyújt produkciójával. A „Dal 2020 Felfedezettje” különdíjat a tévéműsor elődöntőjében adja át a zsűri. A különdíj nyertese vállalja, hogy a díj átadásán személyesen megjelenik.

16. A DAL 2020 élő adásaiba bejutó pályázók továbbá vállalják, hogy az élő adásokat közvetlenül követő 26 perces A DAL Kulissza című élő műsorokban részt vesznek.

17. A DAL 2020 élő adásaiba bejutó pályázók vállalják, hogy a dalt kizárólag az MTVA-val előzetes egyeztetett időpontban, módon és felületen adják elő, ill. teszik hozzáférhetővé.

18. A DAL 2020 élő adásaiba bejutó pályázók a pályázaton előadni kívánt dal végleges hangfelvételét kötelesek 2019. december 30-ig átadni az MTVA részére. E „hozott” hangfelvételre vonatkozóan engedélyezi az MTVA-nak
– az 1. pontban rögzített határidő után (2019. március 1.) nyilvánosságra nem került felvételek esetén a hangfelvétel első nyilvánosságra hozatalát,
– a hangfelvétel bármely módon történő nyilvánossághoz közvetítését a Duna Médiaszolgáltató Zrt, az MTVA vagy kapcsolt vállalkozásaik bármely felületén (ide értve az általuk meghatározott médiatartalmakat megjelenítő közösségi oldalakat),
– a hangfelvétel beszerkesztését a műsorba kerülő zeneszámokból készülő „A DAL 2020” válogatás CD-re, valamint a válogatás-összeállításban a hangfelvétel időbeli, területi és számbeli korlát nélküli többszörözését és terjesztését (fizikai adathordozón és / vagy elektronikusan – többek között zeneáruházakban, illetve a közszolgálati médiaszolgáltató, illetve az MTVA saját felületein, így saját lekérhető médiaszolgáltatásán, elektronikus sajtótermékében, közösségi oldalakon létrehozott saját csatornáján, ill. profilján) is –,saját kiadásban vagy alvállalkozó közreműködésével).

19. A DAL 2020 győztese vállalja továbbá, hogy 2020. december 31-ig a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által szervezett vagy támogatott összesen öt rendezvényen és A Dal 2021-ben külön juttatás nélkül fellép.

20. Az előadók és a szerzők pályázatuk beadásával elfogadják jelen pályázati kiírás feltételeit és kijelentik, hogy más érvényes szerződésük nem gátolja őket a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel való folyamatos együttműködésben, a jelen felhívásban rögzített szerződéskötésben, továbbá elfogadják, hogy a pályázati feltételek bármely pontjának megszegése kizárással járhat. Pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa nevezett dal a legjobb harminc produkció közé kerül, úgy a rá vonatkozó kötelező vállalások tekintetében az MTVA-val legkésőbb 2019. december 20-áig írásbeli szerződést köt. A Pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy ezen kötelezettség megszegése esetén a Jelentkezési Adatlapban foglalt nyilatkozatban rögzített összegű kötbért, míg szerződéskötés esetén a szerződéses kötelezettségei megszegésekor a szerződésben rögzített mértékű és összegű kötbért fizet meg az MTVA részére.

21. Az online bejelentkezéskor a benyújtott pályaműnek tartalmaznia kell:

– a részletesen kitöltött Pályázati Adatlapot saját kezűleg aláírt nyilatkozattal (a Pályázati Adatlapot az a személy írja alá, aki később a szerződés aláírására is jogosult lesz);

– a hangzóanyagot flac vagy m4a vagy mp3 vagy ogg vagy wav vagy wma formátumban;

– a dal szövegét,

– minden színpadon szereplő előadóról és az összes szerzőről sajtófelhasználásra alkalmas fotókat, magyar szakmai életrajzot;

– a dal videoklipjét (ez nem kötelező, csak ha már készült).

Ha egy szerző vagy előadó több dallal is pályázik, mindegyikhez külön adatlapot kell kitöltenie, a dalokat, dalszövegeket, fotókat és önéletrajzokat viszont hozzá tudja rendelni cím szerint egyértelműen elkülönítve.

Az érvényes online jelentkezést az adal.hu oldalon kell megtenni; az ehhez szükséges információ és Pályázati adatlap szintén az adal.hu oldalon található.

Bármelyik kötelező melléklet hiánya, illetve a feltöltési határidő lekésése érvénytelenné teszi a pályázatot.

A pályázati anyagot az elbírálás után egy évig őrizzük meg.

A meghosszabbított jelentkezési határidő:

2019. november 30. (szombat) éjfél