A Dal 2019

A Dal 2019 – Szabályzat

Adatvédelmi szabályozás az Eurovíziós Dalverseny telefonos szavazásával kapcsolatban

Az alábbi dokumentum az Eurovíziós Dalfesztivál telefonos szavazásával kapcsolatban áttekintést nyújt a szavazásban résztvevők személyes adatainak feldolgozásáról, és az adatvédelmi jogszabályokról.

Ki a felelős az adatfeldolgozásért és mi az elérhetősége?

Az adatkezelő:

digame mobile GmbH
Schanzenstrasse 38
D-51063 Köln
Németország

Az alábbi címen léphet kapcsolatba cégünk adatvédelmi tisztviselőjével:
privacy@digame.de

Milyen forrásokat és adatokat fogunk használni?

Csak azokat a személyes adatokat dolgozzuk fel, amelyeket a szavazás során telefonon vagy SMS-ben küldenek a vezetékes, vagy mobilhálózat-szolgáltató által biztosított csatornán keresztül.

Ennek alapján az alábbi adatokat gyűjthetjük be Öntől:

– Az Ön mobiltelefonszáma (MSISDN)
– A szavazáson való részvétel pontos dátuma és időpontja
– A vezetékes vagy mobilhálózat-szolgáltató neve
– A hálózatszolgáltatójával kötött szerződés típusa, amellyel Ön rendelkezik (előre fizetett, szerződéses)

Milyen céllal fogják feldolgozni az adatokat és mi a jogalapja ennek?

A személyes adatokat az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) és a német szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) szabályainak megfelelően dolgozzuk fel, figyelembe véve az érdekmérlegelést (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Kinek adják át az adataimat?

A cégen belül az Ön adatai hozzáférhetővé válnak azoknak a szervezeti egységek számára, amelyek megfelelnek az általunk lefektetett szerződéses és jogi kötelezettségnek. A velünk együttműködő szolgáltatók és helyettes ügynökségek számára is hozzáférhetővé válnak adati, titoktartás és integritás terhe mellett. (pl.: IT szolgáltatók vagy távközlési szolgáltatók).

A személyes adatok nem kerülnek továbbításra külsős címzettekhez. Az Eurovíziós Dalfesztivál hivatalos szervezője a European Broadcasting Union, (Rue Ancienne 17A, CH-1218 Grand-Saconnex Genf, Svájc). Az adatvédelmi jogszabályok értelmében azonban cégünk az adatkezelő a GDPR 4 cikk (7) bekezdése értelmében a telefonos szavazás tekintetében. A European Broadcasting Unionnal kizárólag a szavazás eredményeit közöljük anonim módon.

Továbbítják majd az adatokat harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek?

A fent említett személyes adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országoknak.

Mennyi ideig tárolják az adataimat?

Az Ön személyes adatait addig fogjuk feldolgozni és tárolni, ameddig a szerződéses és jogi kötelezettségek teljesítéséhez erre szükség van.

Amint teljesítettük a szerződéses vagy jogi kötelezettségeket, az adatokat töröljük, kivéve abban az esetben, ha további – meghatározott ideig tartó – feldolgozásra van szükség a következő célok szempontjából:

– A kereskedelmi és adójogi tárolási kötelezettségek teljesítése
– A német kereskedelmi kódex (HGB), az adótörvény (AO), a pénzmosásról szóló törvény (GwG). Ezek a törvények az archiválási és dokumentációs célú tárolási időszakokat általában kettő és tíz év között határozzák meg.

Milyen adatvédelmi jogokkal rendelkezem?

A telefonos szavazáson résztvevőknek joguk van az Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikk szerinti információhoz; a Általános Adatvédelmi Rendelet 16. cikke szerint a kiigazításhoz; a Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikk szerinti törléshez; a feldolgozás korlátozásához a Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikke szerint, a Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk szerinti kifogásoláshoz és a Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikk szerinti adatátvitelhez.

Ezen túlmenően jogában áll panaszt benyújtani egy adatvédelmi felügyeleti hatósághoz (GDPR 77. cikk).

Bármikor visszavonható Ön által adott beleegyezés a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása csak a jövőben érvényes. Fontos, hogy amennyiben úgy dönt, hogy visszavonja a beleegyezését, a már meglévő adatfeldolgozást az nem érinti.

Köteles vagyok-e adatokat szolgáltatni?

A telefonos szavazáson való részvételhez meg kell adnia a fent említett személyes adatokat.

Létezik automatizált döntéshozatal?

Nem alkalmazunk teljesen automatizált döntéshozatali eljárásokat az üzleti kapcsolat megkötésekor, teljesítésében vagy megszüntetésében a GDPR 22. cikke értelmében. Nem használunk profilalkotást sem.

Tiltakozáshoz való jog

Kifogásolás konkrét esetben

Önnek joga van bármikor kifogásának hangot adni a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban a GDPR 1. § 6. cikkének f) pontja értelmében.

Amennyiben azt ellenzi, akkor nem fogjuk feldolgozni személyes adatait, kivéve, ha bizonyítani tudjuk a feldolgozás kényszerítő, törvényes okait, amelyek felülbírálják az Ön érdekeit, jogait és szabadságjogait, vagy a jogi követelések létrehozását, gyakorlását és védelmét.

A kifogás bejelentésének címe:

Kifogás a „kifogás” név alatt nyújtható be, továbbá fel kell tüntetnie a nevét, címét és a születési dátumát is. Cím:

digame mobile GmbH
Schanzenstrasse 38
D-51063 Köln
Németország
Tel.: +49 221 59 68 88 80
privacy@digame.de

Kapcsolódó Cikkek