Szólalj meg!

Angol szótár - Kattints ide a 301-305. adás szavaiért!

 
61.hét ANGOL MAGYAR
  calendar naptár
  moment pillanat
  review – reviewed átvizsgál
  revise – revised ismétel
  revisit – revisited újra megvizsgál
  It’s beginning to sink in! Kezdem kapiskálni!
  pointless értelmetlen
  specific konkrét
  pay attention – paid attention figyelmet szentel
  notice – noticed észrevesz / megfigyel
  remember – remembered emlékezik
  basket kosár
  supermarket trolley bevásárló kocsi
  fit – fitted elfér / belefér
  need – needed szüksége van
  complete teljes
  non-food nem élelmiszer
  newsagent’s újságos
  monthly havi
  stupid hülye
  boring unalmas
  check – checked ellenőriz
  change visszajáró
  spend – spent költ
  stand – stood áll
  a fiver öt font (szleng)
  waste – wasted pocsékol
  ages rengeteg idő
  disaster katastrófa
  position – positioned elhelyez
  leave – left hagy
  a line vonal
  indicate – indicated mutat
  park – parked parkol
  specific konkrét
  volunteer – volunteered önként jelentkezik
  somewhere valahol
  bad news rossz hír
  expel – expelled kiutasítani
  thick (slang) buta – hülye
  apparently állitólag
  dare – dared mer
  calm down – calmed down lecsillapul
  calm down! csillapodj!
  mate haver
  acquaintance ismerős
  slightly alig
  decide – decided dönt
  liquid folyékony
  solid szilárd
  address – addressed szólít
  postman postás
  generation generáció
  generational generációs
  pointless értelmetlen
  epaulette váll-lap
  rank rang
  promote – promoted előléptet
  gain – gained szerez
  remain – remained marad
  offend – offended megsért
  hate – hated utál
  interrupt – interrupted félbeszakít

 

Videó ajánló

Olvasson tovább