Vers napról napra - 46. hét

A november 13. és 19. közötti tartalomból.
 

November 13., hétfő:
J.W.GOETHE
„Goethe könyveinek véghetetlen sora mintha magát az egész világot akarná megfogalmazni versben, prózában, lírában, szépprózában, drámában, elmélkedésben, természettudományban. „ – Hegedüs Géza. J.W. Goethe verseit Gábor Miklós előadásában hallják.

Hallgassa meg!

November 14., kedd:
Balla Zsófia
Balla Zsófia a gyöngéd, alig láthatóan elvarrt zárlatok nagymestere a magyar költészetben, – olyan zárlatokat alkot, amelyek nélkülözik a látványos csengést, a terpeszkedő katarzist, a büszke lekerekítést és vakmerő felívelést. – Báthori Csaba. Balla Zsófia mondja el verseit.

Hallgassa meg!

November 15., szerda:
PAUL GERALDY
Paul Geraldy kötete a „Te meg én” Rónay György szerint „egy férfi udvarlásai, esdeklései, monológokban a nőhöz a szerelem különféle alkalmaiban és helyzeteiben”. Áradozás, Idegesség, Szomorúság, Összebékülés, Csetepaté, Megszokás, Finálé – egy kapcsolat természetrajza 23 fejezetben. Magyarországon a művet Kosztolányi Dezső fordítása tette népszerűvé 1925-ben. Kozák András hallják.

Hallgassa meg!

November 16., csütörtök:
TAKÁCS GYULA
„Takáts Gyula eredendő biztonságtudatát nem tudták lerombolni a múló évtizedek vagy az idős korral együtt járó fizikai gyengeség. Csak éppen erősebb lett a meditáció. Ennek a meditációnak az eredménye azonban mindig a megbékélés, valamiféle bölcs derű, amely szelíd fénnyel világította be a „drangalagi” tapasztalatokat. Csu Fu, a költő lírai hőse és alteregója minden új tapasztalatot ennek a bölcs derűnek az opálos fényében mutat fel.” – Pomogáts Béla

Hallgassa meg!

November 17., péntek:
ALBERT ZSUZSA
„Az ilyen magaismerő költő vagy művész mögött aztán – írta Albert Zsuzsáról Jékely Zoltán – nem zörögnek a kínos vonaglások árán levedlett száraz bőrök, se a már-már testéhez tapadt, tíz körömmel lefejtett maszkok”. Albert Zsuzsát hallják.

Hallgassa meg!

November 18., szombat:
HELTAI JENŐ
„Heltai Jenő életműve hét évtizedet fog át…mosolygó bölcs volt, a könnyedség és komolyság, az enyhe irónia és az enyhe szorongás, a kritika és a megbocsátás szellemes egybeötvözője” – Hegedűs Géza
Heltai Jenő verseit Gáti József és Pathó István mondja el.

Hallgassa meg!

November 19., vasárnap:
SZABÓ MAGDA
„ Van az írásban egy olyan elem, ami tőlem független. Én ezt úgy szoktam fogalmazni, hogy ha nem érzem a Jóistent a hátam mögött, nem fog az általam kitalált figura megszületni”. Ma 10 éve halt meg Szabó Magda. Verseit Fazekas Zsuzsa és Béres Ilona mondja el.

Hallgassa meg!

Vers napról napra – Kossuth – November 13 – november 19., 20:53

A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Korábbi adások >>>

MTI Fotó: Molnár Edit

Videó ajánló

Olvasson tovább