Szólalj meg!

Francia szótér - Kattints ide a 171-175. adás szavaiért!

 
35.hét FRANCIA MAGYAR
     
  les jours de la semaine a hét napjai
  la semaine prochaine a jövő héten
  lundi hétfő
  mardi kedd
  mercredi szerda
  jeudi csütörtök
  vendredi péntek
  samedi szombat
  dimanche vasárnap
  aller (v) megy (ige)
  je vais én megyek
  tu vas te mész
  il va ő megy (hímnem)
  elle va ő megy (nőnem)
  nous allons mi megyünk
  vous allez ti mentek, ön megy, önök mennek
  ils vont ők mennek (hímnem)
  elles vont ők mennek (nőnem)
  venir (v) jönni (ige)
  je viens én jövök
  tu viens te jössz
  il vient ő jön (hímnem)
  elle vient ő jön (nőnem)
  nous venons mi jövünk
  vous venez ti jöttök, ön jön, önök jönnek
  ils viennent ők jönnek (hímnem)
  elles viennent ők jönnek (nőnem)
  ……n’est-ce pas ? ……….ugye?
  Pourquoi pas ? Miért ne?
  les mois de l’année a hónapok
  penser (v) gondol (ige)
  t-shirt póló
  la couleur (n f) szín
  préférer (v) preferál, jobban szeret (ige)
  adorer (v) imád (ige)
  détester (v) utál (ige)
  préféré (adj m) kedvenc (mnév hnem)
  préférée (adj f) kedvenc (mnév nőnem)
  janvier január
  février február
  mars március
  avril április
  mai május
  juin június
  juillet július
  août augusztus
  septembre szeptember
  octobre október
  novembre november
  décembre december
  la saison (n f) évszak
  le printemps (n m) tavasz
  l’été (n m) nyár
  l’automne (n m) ősz
  l’hiver (n m) tél
  tondre (v) füvet nyír (ige)
  le gazon (n m) fű, gyep
  la neige (n f)
  fondre (v) olvad, elolvad
  comprendre (v) ért, megért (ige)
  finir (v) befejez (ige)
  attérir (v) leszáll,landol (ige)
  Quelle heure est-il ? Hány óra van? Mennyi az idő?
  Il est deux heures cinq. Két óra múlt öt perccel.
  Il est cinq heures et quart. Negyed hat van.
  Il est huit heures et demie. Fél kilenc van.
  Il est trois heures quarante. Három óra negyven van.
  Il est quatre heures moins vingt. Húsz perc múlva négy óra.
  Il est sept heures moins le quart. Háromnegyed hét van.
  les parties de la journée a napszakok
  le matin (n m) reggel
  à midi délben
  l’après-midi (n m) délután
  le soir (n m) este
  la nuit (n f) éjszaka, éjjel

 

Videó ajánló

Olvasson tovább