×

Szólalj meg!

Angol szótár - Kattints ide a 286-290. adás szavaiért!

 
57.hét ANGOL MAGYAR
  enough elég
  sufficient elégendő
  not enough nem elég
  insufficient nem elégendő
  sunroof napfénytető
  brown barna
  green zöld
  pink rózsaszín
  purple lila
  orange naracssárga
  tall magas
  short alacsony (ember) / rövid
  fat kövér
  thin vékony / sóvány
  old öreg / vén
  young fiatal
  stupid buta / hülye
  funny vicces
  mad őrült
  drunk részeg
  happy boldog
  terrible szörnyű
  state állapot
  stew pörkölt
  vegetable stew főzelék
  ferry komp
  drill – drilled fúr
  drill – drilled gyakolatoztat
  a drill fúró
  a drill fúrógép
  a drill bit fúrófej
  a drill kiképzés
  a hole lyuk
  common közös
  meaning jelentés
  make a hole in something – made a hole in something lyukat fúr
  a shelf polc
  shelves polcok
  a wall fal
  for instance például
  for example például
  a screw csavar
  screws csavarok
  a process folyamat
  a step lépés
  decide – decided dönt
  mark – marked jelez
  measure – measured felmér
  a tape measure mérőszalag
  a ruler vonalzó
  a spirit level vízszintmérő
  a pencil ceruza
  level egyszintű
  distance távolság
  neat tiszta
  a sledgehammer kőtörő kalapács
  bore – bored fúr
  thin vékony
  long hosszú
  narrow keskeny
  huge hatalmas
  messy rendetlen
  a mess rendetlenség
  tidy rendes
  battery elem/akkumulátor
  battery operated elemes
  demonstrate – demonstrated bemutat
  cordless vezeték nélküli
  a cable kábel
  a cord zsinor
  a rawlplug tipli
  expland – expanded kiterjed
  grip – gripped fog
  fill – filled tölt
  secure biztos
  cope – coped megbirkózik valakivel
  support – supported elvisel
  an amount összeg / mennyiség
  plasterboard gipszkarton
  interior belső
  exterior külső
  brick tégla
  plaster vakolat
  design – designed tervez
  an angle szög
  hammer – hammered kalapál
  a hammer kalapács
  secure biztos
     
  flat sík
  horizontal vízszintés
  attach – attached kapcsolódik
  screw – screwed csavarodik
  unscrew – unscrewed lecsavar
  nowadays manapság
  powerful erős
  classy ízléses
  sophisticated kifinomult
  tool eszköz
  clarify – clarified tisztáz
  decorate – decorated díszít
  plaster – plastered bevakol
  build – built épít
  fix – fixed megjavít
  tradesman iparos
  painter festő
  decorator szobafestő / tapétázó
  plasterer vakaló
  builder épitő
  bricklayer kőműves
  carpenter asztalos

 

Videó ajánló

Olvasson tovább