Szólalj meg!

Angol szótár - Kattints ide a 231-235. adás szavaiért!

 
48.hét ANGOL MAGYAR
  beverage ital
  LP hanglemez
  root about – rooted about keresgél
  instruction utasítás
  settle down – settled down lehiggad
  source forrás
  calm down – calmed down csillapodik
  express – expressed kifejez
  slightly kissé
  as usual szokás szerint
  greet – greeted köszönt
  hassle – hassled zaklat
  bother – bothered nyaggat
  recap – recapped röviden összefoglal
  try on – tried on felpróbál
  mirror tükör
  a titbit kostoló
  deal with – dealt with foglalkozik valamivel
  ice cube jégkocka
  practice gyakorlat
  practise – practised gyakorol
  background háttér
  good news jó hír
  bad news rossz hír
  check – checked ellenőriz
  remove – removed eltávolít
  tight szűk
  full-length mirror Embermagasságú tükör
  chill out – chilled out lazít
  peaceful békés
  screen képernyő
  replace – replaced lecserel
  noisy zajos
  finish – finished befejez
  agree – agreed egyetért / megegyeyik
  Hang on! várj!
  collect – collected éret megy / elhoz / gyűjt
  initial letter kezdőbetű
  antiperspirant izzadsággátló

 

Videó ajánló

Olvasson tovább