×

Szólalj meg!

Angol szótár - kattints ide a 221-225. adás szavaiért!

 
46.hét ANGOL MAGYAR
  interesting érdekes
  exciting izgalmas
  sleep – slept alszik
  vegetables zöldség
  doze – dozed szundikál
  a catnap szundítás
  abbreviate – abbreviated rövidít
  shorten – shortened rövidít
  main
  continue – continued folytatódik
  path ösvény
  pleasant kellemes
  detail részlet
  imagination képzelet
  imagine – imagined elképzel
  connect – connected kapcsol
  need – needed szüksége van
  depend on függ valamitől
  watch your step! légy óvatos!
  rules szabályok
  rhinoceros orrszarvú
  chemist gyógyszerész
  memory memória
  rush – rushed rohan
  stuff dolog
  sieve szita
  petrol bomb Molotov-koktél
  fan rajongó
  a lead póráz
  use it or lose it felhasználod vagy elveszted
  noise pollution zajszennyezés
  assume – assumed feltesz
  bloke hapsi
  pneumatic sűrített levegővel működő

 

Videó ajánló

Olvasson tovább