×

Szólalj meg!

Angol szótár - kattints ide a 201-205. adás szavaiért!

 
42.hét ANGOL MAGYAR
  allow – allowed enged
  a notch jelölés
  spell – spelled betűz
  meaning jelentés
  pretty big elég nagy
  wallet levéltárca
  theoretical elméleti
  penultimate utolsó előtti
  splendid pompás
  ultimate utolsó
  a lie hazugság
  lie – lied hazudik
  prefer – preferred jobban szeret
  queue – queued sorban áll
  celebrate – celebrated ünnepel
  promise – promised ígér
  mean – meant jelent
  continue – continued folytatódik
  unique egyedi
  add – added hozzáad
  irregular rendhagyó
  specific konkrét
  armadillo tatu
  situation helyzet
  roam – roamed kóborol
  random véletlen
  state – stated kijelent
  pronunciation kiejtés
  pronounce – pronounced kiejt
  correct – corrected kijavít
  correctly helyesen
  incorrectly rosszul
  sort of valahogy
  occur – occurred előfordul
  stub – stubbed your toe lába ujját beleüti valamibe
  scene színhely
  sleepy álmos
  potential potenciális
  purchase – purchased megvásárol
  a purchase vétel
  match – matched összepasszol
  identify – identified azonosít
  scaly anteater tobzoska
  occupation foglalkozás
  silly ostoba
  raw nyers
  toenail lábköröm
  a twist csavarás
  a boiled egg főtt tojás
  restart – restarted újrakezd
  divide – divided megoszt
  split – split megoszt
  half fél
  2 halves 2 fél
  dressing room öltöző
  home dressing room hazai csapat öltöző
  visitors’ dressing room vendég öltöző
  coach edző
  react – reacted reagál
  slip away – slipped away angolosan távozik
  brand-new vadonatúj
  particular különleges
  dust por
  painful fájdalmas
  finish – finished befejez
  fidget – fidgeted izeg-mozog

 

Videó ajánló

Olvasson tovább