×

Szólalj meg!

Angol szótár - Kattints ide a 166-170. adás szavaiért!

 

ANGOL MAGYAR
diligent szorgalmas
versatile sokoldalú
many sok
designed for
hold – held fog/tart
a sheet ív
paper papír
charge – charged tölt
connect -connected kapcsol
make – made készít
smart phone okos telefon
forget – forgot elfelejt valamit
temporary átmeneti
permanent állandó
tattoo tetoválás
stick – stuck tapad
fade – faded megfakul
trip – tripped megbotlik
source forrás
signal jelzés
signal – signalled jelez
acronym betűszó
DOMS (Delayed Onset Muscle Soreness) izomláz
delayed elhúzódó
onset kezdet
muscle izom
soreness fájdalom
initial kezdeti
title cím
instead helyett
common gyakori
simple egyszerű
store – stored tárol
try – tried próbálkozik
jump – jumped ugrál
correct – corrected kijavít
Hurry up! Siess!
recap – recapped röviden összefoglal
familiar ismerős
refresh – refreshed felfrissít
odd páratlan/szokatlan/furcsa
an expert szakértő
strange furcsa
otherwise máskülönben
irritable ingerlékeny
grab – grabbed megfog

Videó ajánló

Olvasson tovább