Fölszállott a páva - 2017

Dr. Agócs Gergely

zenész, etnográfus, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa

Tizennyolc éves koráig a felvidéki Fülek városában nevelkedett, 1992 óta él Magyarországon. 1985 óta foglalkozik népzenei terepkutatással, illetve a népzene aktív művelésével. Gyűjteménye mára összesen több mint 700 órányi felvételt tartalmaz. Barátaival 1997-ben alapította meg a Fonó Zenekart. A társulat munkájában a laikusok számára rejtett dimenziók, a népzenei stílusok szigorú keretein belül testet öltő színek és hangulatok feltárása mellett a közelítések, azaz a műfajok közötti létező kapcsolódások megjelenítésével is találkozhatunk.
Agócs Gergely gyűjtőtevékenysége elsősorban a felvidéki magyarság tájegységeire irányul, de gyűjteményében más magyarlakta területeken, illetve a szomszédnépek régióiban készített népzenei felvételek is szerepelnek. A gyűjtést különféle keleti rokonnépek településterületeire is kiterjesztette. Ez irányú vizsgálatai közül a legjelentősebb az észak- kaukázusi türk népek körében dokumentált, több mint 1500 dallamot számláló népzenei gyűjteménye. Az ezredforduló éveiben a Fonó Budai Zeneház „Utolsó Óra” népzenegyűjtési programja felvidéki részének szakmai vezetője, majd a projekt eredményeként 2011-ben megjelent Új Pátria lemezsorozat egyik szerkesztője. 2008 óta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének óraadó tanára, 2012 óta a Magyar Néprajzi Társaság Néptánc-Népzene Szakosztályának elnöke. A Fonó Zenekarral a világ számos országában szerepelt, a magyar népzene értékeit képviselni tudta Európa több, nagynevű koncerttermében. A társulat 2003-ban elnyerte a rangos párizsi zenei szaklap, a Le Monde de la Musique Choc de l’ Année díját, 2005-ben az „év folkzenekara” kategóriában a Magyar Rádió eMeRTon díját, 2007-ben pedig a Magyar Művészeti Akadémia Kodály Zoltán emlékdíját.

Nyelvtudás:

magyar (anyanyelv)
szlovák (felsőfok, tolmácsszint)
cseh (felsőfok)
orosz (középfok)
latin (középfok)
angol (alapfok)
lovári cigány (alapfok)

Tanulmányok:

1975-1983: Általános iskola (Fülek, majd Pozsony)
1983-1987: Építészeti Középiskola Losonc, geodézia szak
1987-1988: Kassai Műszaki Főiskola Építészeti Kar, építőmérnöki szak
1992-1997: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, néprajz szak. Szakdolgozat: „Egy szürke, meg egy hamuszín galamb” – A hagyományos szellemi kultúra egy nógrádi magyar pásztor életében
1997-2000: Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet, „Fiatal Kutató” ösztöndíj
2000-2012: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar és Összehasonlító Folklorisztika Doktori Iskola. Disszertáció: A szlovákiai magyarok hagyományos hangszeres zenei kultúrája

Munkahelyek:

1988: Geodézia Állami Vállalat, Pozsony – geodéta
(1988-1990: kötelező katonai szolgálat)
1990: Független Magyar Kezdeményezés, Pozsony – szervező titkár
1990-1992: NAP Független Magyar Hetilap, Pozsony – szerkesztő
(1992-1997: egyetemi hallgató)
1997-2000: MTA Zenetudományi Intézet, Budapest – tudományos segédmunkatárs
1997-2001: Honvéd Együttes, Budapest – zenész
2001-2005: Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhely (Közművelődési Tár), Budapest – tárvezető
2005-: Hagyományok Háza, Főigazgatóság, Budapest – tudományos munkatárs (néprajzkutató)

Tudomány:

1986- Népzenei terepkutatás, elsősorban a szlovákiai magyarság tájegységein, de gyűjteményemben szlovák, ruszin, cigány, horvát, német, román, és gorál-lengyel népzenei felvételek is szerepelnek. A gyűjtemény mára kb. 750 órányi felvételt tartalmaz.
1999-2000: a Fonó Budai Zeneházban végzett (a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, valamint az MTA Zenetudományi Intézete támogatását élvező) „Utolsó Óra” elnevezésű népzenegyűjtési program szlovákiai részének szakmai vezetője.
2000, 2007: Népzenei gyűjtőutak az Orosz Föderáció Kabard-Balkár illetve Karacsáj-Cserkesz Autonóm Köztársasága területén.
2003- Hagyomány és Természet konferenciasorozat szervezője (2003, 2007, 2009: Budapest, Hagyományok Háza, 2004: Szentendre, Skanzen, 2005: Kecskemét, Természet Háza, 2009: Hortobágy)
2006: Hagyomány és Művészet konferencia szervezője, Budapest, Hagyományok Háza
2008: Hagyomány és Média konferencia szervezője, Budapest, Hagyományok Háza

Publikációk:
1994:
Bevezetés. in: Varsányi Ildikó: Gömöri népzene. Népzenei füzetek, Hangszeres népzenei példatár 3-7. Budapest
Az Ipoly mente hagyományos zenei kultúrájáról. in: Börzsönyvidék 2.
1-8. Szob
1996:
Utolsó Éden CD-antológia, szerkesztő (Etnofon, Budapest)
1998:
Hagyományos hangszeres zenepedagógia. in: Hon-és népismeret, néphagyomány az oktató-, nevelőmunkában. (szerk. Karácsony Molnár Erika, Kraiciné Szokoly Márta) 137-142. Budapest
Sok szép napot, éjszakával c. lemez zenei szerkesztője (Honvéd kiadás, Budapest)
2000:
“A kutyadudának a nótája” – A dudazene stílusa és előadásmódja a vonószenekarok gyakorlatában. in: Zenetudományi Dolgozatok 1999, 11-25. Budapest
Hegyeknek völgyében, virágoknak mezejében – népzenei CD-antológia, zenei rendező, szerkesztő (Fonó Records, Budapest)
2001:
A duda, a furulya és a kanásztülök – A magyar hangszeres zene folklórja (szerkesztő), Planétás kiadó, Budapest
A mesterség hagyományos elsajátítása a cigányzenészek körében (szlovákiai magyar példák), Fórum Társadalomtudományi Szemle, Pozsony
2002:
Mixtura Cultivalis – CD lemez, bevezető tanulmány, zenei szerkesztő (FA-908-2, Fonó Records, Budapest)
2003:
Néhány szó a hagyomány megkerülhetetlenségéről. In: Az Európai Unió agrárgazdasága-AgraEconomy of the European Union. VIII. Évf. 12. sz. 5-6. o.
2004:
Kürti bandák. A Vág-Garam köze népzenéje. Hagyományok Háza – Timp kiadó, Budapest
Ördöngös muzsikusok a Felföld hagyományos zenei kultúrájában
In: Az Idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára II, 79-118. o. L‘ Harmattan, Budapest
A társadalmi dimenziók és a hagyomány megkerülhetetlensége. In: Mester és tanítvány III. 2004. augusztus, 158-165.o.
Gyökerek és szárnyak. In: Túlparton. Bartók Béla műveiből és ezek népzenei előképeiből – CD lemez kísérő tanulmánya (HCD 32297, Hungaroton Classic), Budapest
2005:
Kilencz Ballada – szólólemez (Fonó Records, FA 224-2)
2006:
Felső Bodrogköz. Felvidéki magyar népzene – válogatás Agócs Gergely gyűjtéseiből – CD lemez (HH CD 010, Hagyományok Háza, Budapest)
2009:
Ami és ahogyan: témák és stílusok a magyar népzenében. In: Solymosi Tari Emőke (szerk.): Tisztelgés Lajtha László emléke előtt. Zenetudományi Konferenciaa a zeneszerző születésének 115. és halálának 45. évfordulója alkalmából. MTA Zenetudományi Intézet 2008. február 16. CD-ROM. Budapest
2010:
Kazária, avagy a tükör túloldala. A magyar folklór észak-kaukázusi párhuzamairól. Vasi Szemle LXIV. évf., 2010/1. 73-78.
Új Pátria – Csallóközi népzene. Gúta–Nagymegyer, Nemesócsa – Original
Village Music from the Csallóköz Region of South-Western Slovakia (FA-341-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest
Új Pátria – Mátyusföldi népzene. Pered–Diószeg – Original Hungarian Village
Music from the Galanta Area of Slovakia (FA-315-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest
Új Pátria – Zoboralji népzene. Zsére – Original Village Music from Slovakia’s
Zoboralja Region (FA-342-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest
Új Pátria – Vág–Garam közi népzene. Kürt – Original Village Music from the
Vág–Garam Köze Region in Southern Slovakia (FA-343-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest
Új Pátria – Garam menti népzene. Garamszőlős / Rybník – Original Village
Music from Slovakia’s Lower Garam /Hron River Region (FA-316-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest
Új Pátria – Ipoly menti népzene. Ipolypásztó–Ipolyhídvég – Original Village
Music from Slovakia’s Ipoly / Ipeľ River Region (FA-317-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest
Új Pátria – Pólyánhegyaljai népzene. Horhát / Hrochoť – Original Village Music
from Slovakia’s Podpoľanie Region (FA-318-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest
Új Pátria – Felső-garam menti népzene. Feketebalog / Čierny Balog – Original
Village Music from Slovakia’s Upper Hron River Region (FA-344-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest
Új Pátria – Medvesaljai népzene. „Savanyáék” Fülekről – Original Village Music
from the Fülek / Fiľakovo Area in Southern Slovakia (FA-319-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest
Új Pátria – Gömöri népzene. Alsókálosa – Sandríkék – Original Village Music
from the Gömör Region of Southern Slovakia (FA-320-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest
Új Pátria – Gömöri népzene. Hanva, Sajógömör – Lőkös – Felsőrás – Original
Village Music from Gömör Region of Southern Slovakia (FA-345-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest
Új Pátria – Felső-Bódva menti népzene. Szepsi – Sacca – Original Village Music
from Slovakia’s Upper Bodva River Region (FA-321-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest
Új Pátria – Kassa vidéki népzene. Abaújszina–Magyarbőd – Original Hungarian
Village Music from Kassa / Košice Area of Slovakia (FA-322-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest
Új Pátria – Sárosi népzene. Tótraszlavica / Raslavice – Original Village Music
from the Šariš Region in North-Eastern Slovakia (FA-346-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest
Új Pátria – Zempléni népzene. Zámutov / Opálhegy – Original Village Music
from Slovakia’s Zemplín Region (FA-323-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest
Új Pátria – Bodrogközi népzene. Pólyány – Nyakáék – Original Village Music
from the Bodrogköz Region in South-Eastern Slovakia (FA-347-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest
2012:
Ott voltam Zoboralján. In: Felsütött a nap az égre. Magyar népdalok Rosonczy-Kovács Mihály válogatásában. 89-92. o. Magyar Napló, Budapest
2013:
Kulturális anyanyelvünk eróziója. In: Folkmagazin XX/4. 44-45.o., XX/5. 44-45. o.

Előadóművészet:

1984-1987: Palóc néptáncegyüttes, Fülekpüspöki (táncos szólista)
1987-1988: Új Nemzedék néptáncegyüttes, Kassa (táncos)
1988-1992: Szőttes Néptáncegyüttes, Pozsony (énekes-fúvós szólista)
1997-2001: Honvéd művészegyüttes Hegedős zenekara, Budapest (énekes-fúvós szólista)
2001-: Fonó Zenekar, Budapest (énekes-fúvós szólista, zenekarvezető)

Díjak, kitüntetések:

1993: „Népművészet Ifjú Mestere” miniszteri cím (énekes-hangszeres szólista kategória)
1997: A Martin György Alapítvány pályázatának második díja (az „Egy szürke, meg egy hamuszín galamb” – A hagyományos szellemi kultúra egy nógrádi magyar pásztor életében című munkáért)
2003: a párizsi Le Monde de la Musique „Choc de l’année” díja (a Mixtura Cultivalis c. lemezért)
2006: eMeRTon díj, a Magyar Rádió éves zenei díja „Az év folkzenekara” kategóriában, a Fonó zenekarral
2007: Kodály Zoltán emlékdíj, a Magyar Művészeti Akadémia díja, a Fonó Zenekarral

Közművelődés, társadalmi szerepvállalás:

1990: a Szlovákiai Magyar Folklórszövetség alapító tagja
1990-1999: a Szlovákiai Táncháztalálkozók zenei rendezője – Dunaszerdahely, majd Komárom,
1993-1996: a Magyar Rádió Külföldi Adások Főszerkesztősége szlovák rovatának publicistája
1995, 1996, 1999: az Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár gálaműsorának rendezője – Budapest Sportcsarnok,
1991-2002: a Szlovákiai Magyar Folklórszövetség népzenei táborainak szakmai vezetője,
2002: a Visegrádi Együttműködés Országai Folklórtalálkozójának fesztiváligazgatója,
az „Unghería in Primo Piano” – Olaszországi Magyar Kulturális Évad népművészeti rendezvénysorozatának szakmai koordinátora
2007, 2009, 2011, 2013: A. Kecskeméti Népzenei Találkozó programjainak szakmai koordinátora
2012- A „Fölszállott a páva” televíziós népzenei és néptáncvetélkedő szakmai koordinátora, a verseny zsűrijének tagja
2012- A Magyar Néprajzi Társaság Népzene-Néptánc szakosztályának elnöke

Oktatás:

Tanfolyamok, workshopok:
1994-1997: Nyári Népművészeti Tábor Jászberény (népdal)
1998-2001: a Szlovákiai Magyar Folklórszövetség Népművészeti Tábora (népdal, furulya, tárogató)
1998- Egyszólam Népzenei Tábor Váralja (magyar népdal mesterkurzus)
2006- a Hagyományok Háza Magyar népmese – Hagyományos mesemondás akkreditált tanfolyamának szakmai vezetője
2011: a Hagyományok Háza Magyar népdal mesterkurzus akkreditált tanfolyamának szakmai vezetője

Közoktatás:

2000-2001: Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológia tanszék, „A zenei kulúra antropológiája” szeminárium
2000-2001: A Szlovákiai Magyar Folklórszövetség kétéves néptáncoktatói tanfolyama „Általános néprajzi alapvetés” szeminárium
2003-2004: Váci Zeneművészeti Szakközépiskola – óraadó tanár (néprajz, népzeneelmélet-és történet)
2005: Budapesti Kommunikációs Főiskola – „Hagyomány és társadalom” előadássorozat
2008- Liszt Ferenc Zenetudományi Egyetem Népzene Tanszék – óraadó tanár (népdal főtárgy, kamaraének – stílusismeret, népzeneelmélet-és történet)