Vers napról napra - 27. hét

A július 3. és 9. közötti tartalomból.
 

Július 3., hétfő:
Király Farkas (Versmaraton 2017)
Az író – és a költő is – mind a mai napig végigjárja azt a fajta utat, amit századokkal korábban a mesterlegények: próbálkozik itt, próbálkozik ott; ha jót írt, azt közlik egy-két, majd egyre több helyen; s ha tényleg jól ír, akkor előbb-utóbb könyvvel büszkélkedhet. – mondta a Kolozsváron született, Budapesten élő költő Király Farkas. Őt hallják.

Hallgassa meg!

– Ostrom
– Mert kérdezted
– Szeptember 28.
– Lidércek tánca

Király Farkas mondta el verseit.

Július 4., kedd:
Gulyás Pál
Gulyás Pál rendkívül vonzó, rokonszenves ember lehetett, aki nemcsak tudásrengetegével kápráztatta el az embereket, nemcsak gyötrelmeivel fejezte ki az igazi közaggodalmakat, hanem egyéni kedvességével, szerénységével, alakoskodásra képtelen őszinteségével és mégis érzékeny tapintatosságával mindenkiben gyöngéd szeretetet keltett maga iránt.– írta a költőről a Magyar Irodalom Arcképcsarnoka. Gulyás Pál verseit Lőte Attila mondja el.

Hallgassa meg!

– Egy tiszántúli őrült rímeiből
– Rövid dal nagyapámról

Gulyás Pál verseit Lőte Attila mondta el.

Július 5., szerda:
Tolnai Ottó
„Nagyfokú nyitottság jellemzi – minden és mindenki irányában. Számára a kultúra a csere színtere, mert a kultúrák nem zárt, koherens rendszerként működnek, hanem mindannyiunk számára közös, valóságos világként. Életművét beragyogja a balkáni sokféleség, és az Adria azúrja. Az ő esetében szerves egészet képez a szerb, a horvát, a francia, a magyar és mindenféle más kultúra. Egyaránt lenyűgözően tudja tálalni a provinciális helytörténetet és a nagyvilági művészetfilozófiát”. – írta Tolnairól költőtársa Fenyvesi Ottó. Tolnai Ottó versét Galkó Balázs mondja el.

– Mint lovukkal vitézeket

Hallgassa meg!

Július 6., csütörtök:
Bertók László
„Úgy kellene fordulni mindig, hogy a dolgok, mi több, a gondolatok, az érzések fényesebb oldala látszódjék, az a felük, ahová odasüt a nap. Merthogy valahová mindig odasüt, az biztos.” Bertók László verseit a Szélkiáltó együttes előadásában hallják.

Hallgassa meg!

Július 7., péntek:
Szentmártoni János (Versmaraton 2017)
„Társaságkedvelő költészetével az életigenlő ember képletét szorgalmazza, amelyik akkor is ragaszkodik az így megtalált pillanatokhoz, magatartásokhoz, amikor egyébként borúra hajlamos idők veszik körül.” – írta Szentmártoni Jánosról Kabdebó Lóránt.

Hallgassa meg!

– Gombai hó

Szentmártoni János mondta el versét.

Július 8., szombat:
Toldalagi Pál
Toldalagi Pál a magyar költészet titokzatos ködlovagja terjedelmes életművet hagyott az utókorra. Füst Milán, Weöres Sándor, Rónay György vagy Pilinszky János mindenkor a feltétlen nagyrabecsülés hangján nyilatkozott lírájáról. Toldalagi Pál verseit Máté Gábor és Végvári Tamás mondja el.

Hallgassa meg!

– Reggeli a kertben
– Félálom

Toldalagi Pál verseit Máté Gábor és Végvári Tamás mondta el.

Július 9., vasárnap:
Arany János
200 éve született Arany János. Minden szál hozzá vezetett és minden szál tőle vezet, a magyar szellemi életnek ő a sugárzási központja – Szerb Antal. Arany balladáját Gáti József mondja el.

Hallgassa meg!

– V. László

Arany János balladáját Gáti József mondta el.

Vers napról napra – Kossuth – július 3-9., 20:53

A műsort Bognár Mónika, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Korábbi adások >>>

Olvasson tovább