×

Magyarország Szépe 2017 szavazási játékszabályzat

Magyarország Szépe 2017 szavazási játékszabályzat

1. A Magyarország Szépe műsor két szervezője a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (1037 Budapest, Kunigunda útja 64., MTVA) és a DIGITAL MINDS KOMMUNIKÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (székhely: 1093 Budapest Bakáts utca 8. 4. em. 28., Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-293213) (az MTVA és a DIGITAL MINDS KOMMUNIKÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGegyütt az Szervezők).

2. A jelen dokumentum a 2017. évi Magyarország Szépe szimpátiaszavazás kiválasztási szabályzatát tartalmazza.

3. A közönség a jelöltekre 2017. június 7. és június 18. között online szavazhat a mediaklikk.hu/magyarorszagszepe oldalon, illetve a MédiaKlikk Plusz mobil applikációban
– egyszeri regisztrációt követően, vagy
– social login segítségével, vagy
– meglévő regisztrációval. A regisztráció során a következő adatokat kérjük be a felhasználóktól, ezek mindegyike kötelező a sikeres regisztrációhoz és a szavazáshoz (a továbbiakban Felhasználó):
Név
E-mail cím
Jelszó
Adatkezelési nyilatkozat elfogadása (pipával)
Biztonsági ellenőrző karaktersorozat megadása (captcha)

4. Sikeres első regisztráció után visszaigazoló e-mailt küldünk egy aktivációs linkkel. Social login, illetve meglévő regisztráció esetén visszaigazoló email nem érkezik, de minden bejelentkezéskor a jelen játékszabályzat újbóli elfogadása szükséges. Sikeres megerősítés után már lehetséges a bejelentkezés, majd a szavazás az oldalon, illetve a mobil applikációban. A jelen Szabályzatot elfogadni csak a regisztrációkor kell, a szavazásnál már nem (a II.2. és a II.3. pontban írtak a továbbiakban Regisztráció).

5. Lehetőség az adatmódosításra:
A Regisztráció során megadott adatok módosítására oly módon van lehetőség, hogy a módosítani kért adatok pontos megjelölésével a regisztrált email címről küldött emaillel van lehetőség, mely kéréseket amediaklikkplusz.support@mtva.hucímre várjuk.

6. Szavazás menete:
Szavazni csak egyszeri regisztráció, illetve azt követően belépés után nyílik lehetőség a szavazás időtartama alatt a lenti biztonsági szűrés figyelembe vételével.
Egy szavazási folyamat alatt (szimpátiaszavazás) egyetlen kategóriában kell szavazni: a kiválasztott opciót megjelölni és elküldeni.

7. Biztonsági szűrés:
Egy óra alatt (60 percen belül) egy felhasználó csak egy érvényes szavazatot adhat le. A szavazás tisztasága miatt a Felhasználók által leadott szavazatoknál a rendszer a felhasználó IP címét is rögzíti a jelen Szabályzat IV. pontja szerint.

8 NYEREMÉNYEK, AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE, NYERTES
8. 1. A nyeremények
Az érvényes szavazatot beküldők között nyereményeket sorsolunk kiszámítógépes véletlenszerű algoritmus segítségével, 1 fő nyertes illetve 2 fő pótnyerteseket (utóbbiakat arra az esetre, ha az alábbiak szerint a nyertes definiálása vagy a vele való kapcsolatfelvétel sikertelen, vagy a nyertes az alábbiak szerint nem működik együtt).
A regisztrációkor megadott email-cím egyszer kerül be az adatbázisba.
Nyeremények:
– 1 db 50 000 Ft értékű White Kollection ajándékutalvány. A nyertes hiteles és teljes körű azonosítását követően (emailen történő azonosítás után) az MTVA vagy annak megbízottja biztosít személyes átvételi lehetőséget egy budapesti helyszínen vagy juttatja el postai úton a nyertesnek.

8.2. A nyertes definiálása
Nyertesként azonosítja az MTVA azt a játékost, aki érvényes szavazatot adott le és kisorsolásra került.

8.3. A nyertes értesítése:
A kisorsolt nyertest az MTVA email küldésével értesíti a nyereményről, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről, a sorsolást követő 1 munkanapon belül, melyről visszaigazolást/válaszemailt kell küldeni névvel és postázási címmel, valamint telefonszámmal. Amennyiben nem érkezik válaszemail 24 órán belül, úgy az MTVA telefonon veszi fel a kapcsolatot a nyertessel. Ha a második értesítésre sem érkezik válasz, úgy az MTVA a soron következő pótnyertest értesíti.
Ennek értelmében tehát a kisorsolt szavazó, illetve email cím jogosultja akkor tekinthető nyertesnek és így jogosultnak a nyereményre, ha a tájékoztatás céljából történő megkeresés eredményes, a szavazó válaszemailt küldött.
Az MTVA a nyertes személyi adatait (név, telefonszám, postai cím, email cím) rögzíti és azt 90 napig őrzi meg.

8.4. A nyeremények kiadásának feltétele:
A sikeres értesítés alkalmával azonosított nyertes a személyes adatait az alábbiak szerint köteles megadni:
név;
postázási cím
személyi igazolványszám
Az azonosított nyertes postai úton vagy személyes átvétellel (MTVA-val vagy megbízottjával egyeztetett budapesti helyszínen) kapja meg a nyereményét.

9. Adatkezelés 

A Regisztráció az adatkezeléshez, az adatok tárolásához és továbbításához történő hozzájárulásnak minősül.
Az MTVA minden személyes adatot, amelyhez a regisztráció során jut hozzá, a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően bizalmasan kezel.
A Felhasználó kijelenti, hogy a szavazás feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a szavazáshoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a Regisztrációkor megadott személyes adatokat az MTVA a szavazás érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, azt az Új Média és Teletext Kft. részére, valamint a nyeremények kézbesítése céljából a DIGITAL MINDS KOMMUNIKÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGrészére továbbítsa, illetve adatfeldolgozóval feldolgoztassa.

A Felhasználó minden további feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a Regisztráció során megadott adatai (név, e-mail cím, születési idő) az MTVA adatbázisába kerüljenek, ahol 5 évig megőrzik őket, és azokat az MTVA – a Felhasználó esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa.

A Felhasználó az MTVA-tól bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Az a Felhasználó, aki nem kívánja, hogy adatait kezeljék, a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból írásban kérheti a következő címen: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.).

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó engedélye. A Felhasználót az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint illetik meg.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH – 93729/2016.
Az MTVA adatkezelési nyilatkozata itt található. (http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-nyilatkozat/)

V. Vegyes rendelkezések
MTVA fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Szabályzat módosításait, illetve esetleges megszüntetését megelőzően MTVAközzéteszi a fent írt weboldalon.

Budapest, 2017. május 10.

Idén vajon kinek a fejére kerül majd a korona?
2018-ban is megmérettetnek a legszebb magyar lányok.
Magyarország Szépével töltöttünk egy napot a világverseny előtt!
Koroknyai Virág szűk egy hónapot tölt Kínában a Miss World világversenyen, méghozzá teljesen egyedül!
A Magyarország Szépe 2017 díjátadóján jártunk
Magyarország legszebbjeivel beszélgettünk!
Egy helyen a Magyarország szépe legszebb pillanatai