Egyéb

Megőrizni a törvényeket

Darvas István főrabbi a hetiszakasz kapcsán beszélt a törvények fontosságáról, de egy ennél sokkal fontosabbról, az élet tiszteletéről is.
 
Hallgassa meg!

Melyik hetiszakaszt olvassák a héten a zsinagógákban?

Áhré mot hetiszakaszát, ami a szidrák közül különlegesen fontos. Tele van ez a szakasz olyan mondatokkal, amit nagyon sokszor idéznek, ezek közül van egy, ami mindenki előtt ismert. Ám előtte arról beszélnék, hogy mi is történik a Szombat bejövetele előtt. Most is, mint minden alkalommal, pénteken 5 órától először a gyerekek, majd a felnőttek tanulhatják a Tórát. Visszatérve a mondatra, ez így hangzik: „Őrizzétek meg törvényeimet és rendeleteimet, melyeket megtesz az ember, hogy éljen általuk.” A bölcseink ezt a mondatot szétszedték gondolataira, átgondolták, majd újra átgondolták. A kétezer éves rabbinikus irodalomban például az szerepel, a melyeket, ha megtesz az ember mondatrésszel kapcsolatban, hogy nem csak a tórai parancsolatokat kell megtartani, hanem a rabbinikus rendeleteket is. Ez azért fontos, mert minden vallásban igény van arra, hogy a tiszta forrást keressék, azt, hogy mi is a legszentebb. Sokan gondolják azok, akik elkezdenek megismerkedni a zsidó hagyományokkal, akik már megtettek egy utat és azt gondolják, már sokat tudnak – szerintem erre több élet sem elegendő -, úgy vélekednek az egyetlen tiszta forrás a Tóra, ami utána jön, az már kevésbé fontos. Most az a helyzet, ez nincs így, a rabbinikus rendeletek, a rabbinikus források legalább olyan fontosak, jelentősek, mint az Írott Tannak, a Tórának a szavai. A másik a rabbinikus forrás arra helyezi a hangsúlyt, hogy a törvények azért vannak, hogy éljünk általuk. Ide vezethető vissza az is, hogy az élet védelme az mindennél fontosabb, azaz adott esetben tórai törvényeket is meg lehet szegni, hogy az ember élhessen, életben maradjon. Ez olyannyira fontos, hogy a Sulchan Áruch is azt mondja, ha valaki nem szegi meg a Szombatot, annak érdekében, hogy egy veszélyeztetett emberen segítsen, az olyan, mintha a vérét ontaná. Egy másik kommentárunk arra is felhívja a figyelmet, rabbi Meir volt az, hogy ezek a törvények nem a kohénoknak, a léviknek lettek átadva, hanem az embernek. Ebben az a felfogás tükröződik, hogy a tórai törvények a zsidókat kötelezi, de a Tórának van egy olyan általános jellege, hiszen aki a tórai törvények szerint él, az dicséretes és ezáltal is segít a világot egy jobb helyé tenni.

Ez egyfajta neológ meglátás.

Úgy tűnhet, hogy az ősi mestereink a neológia megteremtésén fáradoztak volna, pedig akkor még nem az nem is létezett. Ha arra gondolunk, hogy a neológia az nyitott, akkor ez egy neológ vélemény.

Most van az ómerszámlálás ideje, ami nem egy örömünnep, de közben van Jom Hátzmáut, Izrael függetlenségének ünnepe, ez mintha kissé megszakítaná ezt az egészet.

Való igaz, ez a nap minden zsidónak egyfajta öröm, vannak, akik az ómerszámlálás szigorú szabályai közül valamit feloldanak erre a napra, ez közösségenként más és más. Lág Baomer ünnepéig nem lesz más kiemelkedő esemény, ami május közepén lesz, ez ugye az ómerszámlálás 33. napja, amikor a gyász szokásokat feloldjuk.

Köszönöm a beszélgetést.

Breuer Péter

Az interjú a 2017. május 5-i Halljad Izrael! adásában elhangzott beszélgetés szerkesztett változata.

 

Videó ajánló

Olvasson tovább