Fölszállott a páva 2016

Jön a Fölszállott a páva 2017-es évada!

Az MTVA és a Duna Televízió Zrt., valamint a Hagyományok Háza – szakmai partnereivel, a Martin György Néptáncszövetséggel és a Táncház Egyesülettel együtt – újra meghirdeti a Fölszállott a páva című népzenei és néptánc tehetségkutató versenyt.

logóóóóó

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

• A versenyt a népzene és a néptánc területén tevékenykedő szólisták és együttesek számára írjuk ki.
• A versenyre az autentikus magyar népzene, néptánc és népdal bármely tájegységéhez, illetve a magyarországi nemzetiségi régiók helyi hagyományaihoz kötődő produkciókkal lehet jelentkezni, lakóhelyi és nemzetiségi megkötés nélkül.
• A versenyen olyan személyek vehetnek részt, akik 1982. január 1. és 2001. december 31. között születtek (16-tól 35 éves korig). Az alsó életkori határtól eltérés nem lehet. Az életkor felső határától eltérés csak csoportos jelentkezők esetében lehetséges, azzal a megkötéssel, hogy a társulat legfeljebb 20%-át kitevő tagok lehetnek idősebbek, de legfeljebb 40 évesek, azaz olyan személyek, akik 1977. január 1. után születtek.
• A versenyen hivatásos néptáncegyüttesek nem indulhatnak, de táncosaik amatőr táncegyüttes tagjaként nevezhetnek (azonban szóló- vagy páros tánc kategóriában nem!) az együttes létszámának 20 százalékáig.
• Egy személy csak egy kategóriában nevezhet, amatőr táncegyüttesek tagjai viszont együttesük nevezésétől függetlenül indulhatnak a táncos szólista- és táncospár kategóriában is.
• A versenyen olyan személyek sem indulhatnak, akik zenészként vagy énekesként hivatásos művészeti testületek alkalmazottai.
• Más műfajok stíluselemeit, hangszereit, motívumkészletét vagy elektronikát használó feldolgozásokkal pályázni nem lehet.
• A verseny során legalább három különböző produkció bemutatása kötelező a döntőig jutó résztvevők számára, vagyis a televíziós fordulókban (elődöntő, középdöntő, döntő) más-más produkciót kell előadni.
• Az értékelésnél előnynek számít, ha a versenyző a televíziós fordulók során különböző tájegységek népművészetét mutatja be.
• A versenyre nem jelentkezhetnek olyan személyek, illetve társulatok, amelyek a Fölszállott a páva korábbi döntőinek televíziós adásaiban versenyzőként, az adott kategóriában már szerepeltek.

KATEGÓRIÁK

1. Énekes szólisták és énekegyüttesek
Az énekes szólisták és énekegyüttesek kategóriájában hangszerkíséret nélkül vagy legfeljebb egy hangszer kíséretében színpadra vitt énekes műsorszámokkal lehet jelentkezni. A csoportos jelentkezők maximális létszáma hét fő. A versenyzők fordulónként egy-egy produkcióval szerepelhetnek, szólisták esetében legfeljebb 3 perc, csoportos versenyzők esetében legfeljebb 3 és fél perc időtartamban. Az elbírálás során kiemelt szempontnak számít a dallamválogatás zeneesztétikai értéke, a bemutatott népdalok illetve dallamok stílushű előadásmódja, illetve az előadók művészi kisugárzása.

2. Hangszeres szólisták, zenekarok és hangszeregyüttesek
Ebben a kategóriában a hangszeres szólisták az autentikus népzene szólóhangszereinek bármelyikével jelentkezhetnek. Zenekarként és hangszeregyüttesként a versenybe legfeljebb héttagú formációk nevezhetnek. A versenyző szólisták, zenekarok, hangszeregyüttesek fordulónként egy-egy produkcióval jelentkezhetnek, legfeljebb 3 és fél perc időtartamban. Az elbírálás során kiemelt szempontnak számít a dallamválogatás zeneesztétikai értéke, a csoporton belüli együttműködés kidolgozottsága, a bemutatott zene stílushű előadásmódja, illetve az előadók művészi kisugárzása. Igény esetén a hangszeres szólistáknak zenekari kíséretet biztosítunk.

3. Táncos szólisták és táncospárok
A táncos szólisták és táncospárok fordulónként egy-egy produkciót állíthatnak össze legfeljebb 2 és fél perc időtartamban, melynek táncai, illetve azok motívumkészlete egyazon régió hagyományos tánckultúráját képviselik. A produkciók elbírálása során kiemelt szempontnak számít a kiválasztott táncok és motívumaik esztétikai értéke és stílushű előadásmódja, valamint az előadók egyéni, művészi kisugárzása, továbbá a zenei kíséret dallamainak zeneesztétikai értéke.

4. Néptáncegyüttesek
A néptáncegyüttesek kategóriájában jelentkező csoportok maximális létszáma 30 fő. Az együttes fordulónként egy-egy produkcióval jelentkezhet legfeljebb 4 és fél perc időtartamban, melynek táncai (illetve azok motívumkészlete) egyazon tájegység hagyományos tánckultúráját képviselik. A produkciók elbírálása során kiemelt szempontnak számít a kiválasztott táncok és motívumaik, illetve a bemutatott koreográfiák esztétikai értéke (beleértve a zenei kíséret dallamainak zeneesztétikai értékét), a néptáncanyag hiteles, stílushű megformálása, illetve az együttes művészi összhatása.

Zenei kíséret a táncprodukciókhoz:
A táncos szólisták, táncospárok és a táncegyüttesek produkciójukhoz hozhatnak saját kísérőzenekart. Ez az alábbi két módon lehetséges:

a) A táncegyüttes (illetve táncos szólista vagy táncospár) és a kísérőzenekar közösen, közös produkcióval jelentkezik a versenybe. Ezt a körülményt a jelentkezési lapon egyértelműen jelezni kell és a zenekar névsorát fel kell tüntetni. Ez esetben a produkció társulatának összlétszáma a zenekarral együtt sem haladhatja meg a 30 főt, emellett a zenekar összes tagjának meg kell felelnie a versenykiírás életkori és egyéb megkötéseinek. Ilyen esetben a zsűri a zenei kíséretet is a produkció egyenértékű részének tekinti, s az együttes értékelése során a zenekar teljesítményét a zenekari kategóriánál leírt szempontok szerint veszi figyelembe.

b) A kísérőzenekar nem jelentkezik a versenybe, a zenei kíséret előadásmódja nem tekintendő a produkció szerves részének. Ebben az esetben a zenekari tagok neveit nem kell szerepeltetni a jelentkezési lapon, azonban létszámuk nem haladhatja meg a 7 főt. Ekkor a zsűri a zenei kíséret értékelése során a néptáncegyüttesek kategóriájánál leírt szabályokat alkalmazza. Ha a táncegyüttes nem rendelkezik állandó kísérőzenekarral, a válogatókra a zenei kíséretet hanghordozón (kizárólag audio cd-n!) hozhatja magával. A zsűri a produkciók értékelésénél a két megoldás között nem fog különbséget tenni, a koreográfiák zenei összeállításainál csak a néptáncegyüttesek kategóriájánál leírt szempontokat fogja érvényesíteni, különös tekintettel a dallamválogatás hitelességére. A továbbjutott produkciók az elődöntőtől kezdve, a televíziós fordulók során már a műsor által biztosított állandó, professzionális zenekar kíséretét kérhetik.

A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA

1. Pályázatok beküldése (2017. május 17-ig)

A vetélkedőre a pályázók 2017. május 17. éjfélig jelentkezhetnek a Hagyományok Háza honlapjáról (www.hagyomanyokhaza.hu) és a www.folszallottapava.hu oldalról elérhető on-line regisztrációs űrlap kitöltésével, valamint a pályázati anyag (hang- vagy videófelvétel, továbbá fényképek) mellékelt csatolásával.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell egy produkció maximum 7 perc időtartamú, értékeléshez megfelelő minőségű demófelvételét (hang- vagy videófelvétel, melyet kérünk az on-line regisztrációs rendszerbe mp3, illetve mp4 formátumban feltölteni, vagy a YouTube-ra/egyéb videómegosztóra való feltöltés után a linket megadni), 1 db fotót a versenyzőről és a kitöltött jelentkezési lapot. A demófelvétel a jelentkező bemutatkozását szolgálja, az azon bemutatott produkciónak nem kell feltétlenül megegyeznie a verseny későbbi szakaszában bemutatni kívánt versenyszámok bármelyikének tartalmával. Nem megfelelő minőségű demófelvétel esetén a szervezők hiánypótlást kérhetnek. A demófelvételen csak a versenybe jelentkező személyek szerepelhetnek, és a felvétel kizárólag a választott kategória versenykiírásának megfelelő produkciót tartalmazhatja. A demófelvétel nem tartalmazhat egy évnél régebben rögzített produkciót.

A jelentkezéssel kapcsolatban további információ kérhető a pava@hagyomanyokhaza.hu e-mail-címen. A jellemző kérdések vitafóruma a http://www.facebook.com/folszallottapava oldalon követhető.

A demófelvételeket elbíráló zsűri a pályázati anyag alapján dönti el, mely produkciókat hívja el a területi válogatók színpadi megmérettetéseire, az eredményről e-mailben értesíti a jelentkezőket.

2. Területi válogatók (2017. június)

A továbbjutott versenyzők területi válogatókon, színpadi produkciók keretében mutatják be versenyszámaikat. A területi válogatók a következő régiókban, a jelentkezők számától és területi eloszlásától függően:

Észak-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Magyarország, Közép-Erdély, Székelyföld.

A szervezők a produkciókat a versenyzők által a nevezési lapokon preferált régiók válogatóira osztják be.

A területi válogatók tervezett időpontok:

2017. június 2., június 4., június 9., június 11., június 16., június 18., június 23., június 25.

A területi válogatókon még nem a televíziós műsorban később látható zsűri, hanem a Hagyományok Háza és szakmai partnerei által delegált, esetenként a központi zsűri tagjaival is kiegészült szakmai grémium dönt, melynek feladata a versenyzők zsűrizése, pontozásos rangsorolása, valamint szakmai értékelése.

A területi válogatókon a jelentkezők nem számíthatnak költségtérítésre.

3. Arányosító zsűrizés

2017. július elején egy kibővített szakmai zsűri újra megtekinti a területi válogatókon magasabb pontszámokat elérő versenyzők bemutatott produkcióinak videofelvételeit. Ezeket újrapontozva, majd arányosítva a területi válogatók különböző összetételű zsűrijei által tett javaslatokat, kiválasztja a verseny televíziós fordulóiba továbbjutó 48 versenyzőt.

4. Televíziós elődöntők, középdöntők, döntő

A területi válogatókról továbbjutó versenyzők a televízió által 2017. novembere és decembere folyamán teljes terjedelemben sugárzott fordulókban (négy elődöntő, két középdöntő, döntő) kapnak megmutatkozási lehetőséget. A televíziós fordulókban szereplő versenyzőknek útiköltség-térítést, szállást és étkezést biztosítunk. A televíziós fordulókba bekerülő versenyzők felkészülését az adásokat megelőző kéthónapos időszakban a Hagyományok Háza és az MTVA által delegált felkészítő mesterek segítik.

A verseny győztesei értékes díjazásban részesülnek.

Az on-line regisztrációs űrlap ITT elérhető!

Tovább a műsoroldalra >>>

Tovább a Hagyományok Háza oldalára >>>

További olvasnivalók