Vasárnapi újság:Diploma családi ismeretekből

Az április 9-i adás tartalmából
 

Célkeresztben. Nem nyugszanak a gazdasági és médiahatalmat birtokló neoliberális hangadók, továbbra is támadják Magyarország demokratikusan megválasztott6 kormányát. Mire számíthatunk a kötelező betelepítési kvótarendszerrel szemben indított bírósági eljárásban? Dönthet-e a javunkra az a taláros testület, amelyben ma is túlsúlyban vannak a neoliberális elveket valló bírák? Két politológus, Mráz Ágoston Sámuel és Galló Béla elemzése.

Hallgassa meg!

Diploma családi ismeretekből. Miért támadják a Corvinus egyetem családtudományok mesterképzésének tervét? Miért kell egyetemen oktatni azokat az ismereteket, amelyek valaha magától értetődően voltak részei életünknek? Véleményt mond Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár.

Hallgassa meg!

Munkásőrnek egy baja – hogy nem lövöldözhet bárkire. A veterán vöröskatonákból, megbízható elvtársakból és vállalatvezetőkből verbuvált pufajkások csapataiban az ÁVH szelleme élt tovább. Részeg lövöldözéseik és gyilkosságaik végül fegyverletételre kényszerítette gazdájukat, a kádári pártapparátust. Kádár-huszárok és pártkatonák címmel rendeztek kiállítást Hódmezővásárhelyen

A bolsevizmus német bája. A cárizmus megdöntésének tervezetét német precizitással írásban dolgozták ki, ellenőrizték, majd kiválasztották a puccs vezetésére leginkább alkalmas vezetőt, Lenin elvtársat. A német pénzen forradalmat csinálók jó kommunistákhoz híven a támogatást nem hálálták meg.

Hallgassa meg!

Aki életét áldozta az üldözött zsidóságért. 116 éve született Bernovits Vilma, akit ma konzervatív feministának is nevezhetnénk. A gettóba zárt honfitársait titokban istápoló katolikus hitoktatót a nyilasok éppúgy a Dunába lőtték, mint azokat a zsidó magyarokat, akiket menteni igyekezett.

Hallgassa meg!

A Felvidékről kitelepítettek emléknapjára. A 33. Benes dekrétum alapján még ma is a kollektív bűnösség bélyegét viselik a kisemmizett, szülőföldjükről elűzött magyar és német polgárok. Botlik József történész úgy véli, a benesi törvények kísértetiesen hasonlítanak a náci faji törvényekre. Európa szégyene, hogy a diszkriminatív elvek Csehországban és Szlovákiában még mindig érvényben vannak.

Hallgassa meg!

Megfigyelés és beavatkozás. Az Állami Egyházügyi Hivatal gyakorlatilag mindent és mindenkit ellenőrzött, aki az egyház kötelékébe tartozott, de jelentések születtek azokról is, akik részt vettek az egyházi eseményeken. A Hivatallal kapcsolatos tényeket kétnapos konferencián ismertették nemzeti kegyhelyünkön, Mátraverebély-Szentkúton. Beszámoló a tanácskozásról.

Hallgassa meg!

Vasárnapi újság – Kossuth – április 9., vasárnap, 6:00

Szerkesztő-műsorvezető a felelős szerkesztő: Nagy Katalin

Tovább a műsoroldalra >>>

Videó ajánló

Olvasson tovább