×

Ukrán nemzetiségi műsor: Leszia Ukrajinka jubileuma az Ukrán Kultúra Napján

A február 17-i adás tartalmából.
 

Hírek és zenés-költészeti összeállítás a híres ukrán költőnő, Leszia Ukrajinka jubileumához.

Larisza Koszacs-Kvitka, írói álnevén Leszja Ukrajinka (1871. február 25. (ó-naptár: február 13.) – 1913. augusztus 1. ó-naptár: július 19.) ukrán költőnő. 1881-ben csonttuberkulózist diagnosztizáltak nála. Gyógyulását kereste Egyiptomban is, ahova többször is ellátogatott. Élete utolsó tíz napját a grúziai Szuramiban töltötte. Kijevben, a Bajkovói régi temetőben helyezték örök nyugalomra. Verseiben megjelenik a halálközeliség motívuma, valamint a reménytelenség-remény ellentéte. Műveit több nyelvre is lefordították, számos városban szobrot is állítottak emlékére.

A Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület hosszú évekig dolgozott azért, hogy Leszja Ukrajinkának emléktáblája legyen Egyiptom földjén. Az ötlet Grigássy Évától, Leszja Ukrajinka költészetének magyar kutatójától, verseinek avatott fordítójától származik. Éva és mindannyiunk álma 2002-ben teljesült. Leszja Ukrajinka emléktábláját Alexandriában, a világhírű Alexandriai Könyvtárban, a világkultúra központjában helyeztük el.

A ma­gyaror­szági uk­rá­nok év­ről-évre Leszja Ukrajinka szüle­tés­napjá­val egy­bekö­tődve rende­zik meg az Uk­rán Kultúra Napját, tisz­te­let­adás­ként nem­ze­tünk szellemi örök­sége előtt. Paul Valéry francia költő, aki ugya­núgy, mint Ukrajinka, 1871-ben szü­letett, a követke­zőket írta: “Az em­ber azt hagyja maga után öröksé­gül, ami ne­vé­hez fű­ződik, ami ne­vét a lelke­sültség, a gyű­lölet, vagy a közöny szimbó­lumává teszi.”

Ukrán nemzetiségi műsor minden pénteken 13:00-tól az MR4 Nemzetiségi Rádió műsorán. 

Szerkesztő-műsorvezető: Sipajlo Igor

Ide kattintva hallgathatja online>>>

Korábbi adások>>>

Videó ajánló

Olvasson tovább